Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 14. března 2013

(OR. en)

7543/1/13 REV 1

PRESSE 117

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie k vývoji událostí na Maledivách před nadcházejícími prezidentskými volbami

EU pozorně sleduje vývoj událostí na Maledivách, a zejména průběh procesu vedeného proti bývalému prezidentu Mohamedu Našídovi. Připomíná, že maledivské orgány mají povinnost zajistit jeho osobní bezpečnost. EU bere na vědomí, že obžaloba přijala žádost obhajoby o odložení soudního řízení na dobu po nadcházejících prezidentských volbách, které se uskuteční v září, a věří, že tak bude možné zajistit, aby se bývalý prezident Našíd zúčastnil volební kampaně za stejných podmínek jako ostatní kandidáti.

EU znovu opakuje, že účast preferovaných kandidátů všech politických uskupení na Maledivách je zásadně důležitá pro zajištění úspěchu plánovaných voleb; ty by mohly být jen stěží považovány za věrohodné a otevřené, pokud by bylo Mohamedu Našídovi a jeho straně bráněno v kandidatuře nebo vedení kampaně. EU vyzývá všechny strany, aby zachovávaly zdrženlivost, jednaly odpovědně a spolupracovaly s cílem zajistit, aby výsledek těchto voleb plně odrážel přání maledivského obyvatelstva, a aby tak byly ochráněny maledivské demokratické instituce a příští vláda mohla řešit závažné hospodářské, sociální a environmentální problémy, jimž Maledivy čelí.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika a Arménie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar