Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2013. gada 8. martā

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2013/89/KĀDP, ar ko groza Padomes Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

Padome 2013. gada 18. februārī pieņēma Lēmumu 2013/89/KĀDP 1, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2011/101/KĀDP.

Ar minēto lēmumu no saraksta ar iekļautajām personām un vienībām, kas sniegts Padomes Lēmuma 2011/101/KĀDP I pielikumā, tiek svītrota 21 persona un viena vienība un pastāvošie pasākumi tiek pagarināti līdz 2014. gada 20. februārim. Ar lēmumu tiek arī apturēts ceļošanas aizliegums, kas noteikts sešiem Zimbabves valdības locekļiem.

Valsts, kas pievienojas – Horvātija *, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika un Armēnija pievienojas šai deklarācijai.

Tās nodrošinās, lai to valsts politika atbilstu minētajam Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai minēto apņēmību un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2013. gada 19. februārī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 46, 37. lpp.

* :

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ :

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar