Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 25. november 2012

(OR. en)

16771/1/12 REV 1

PRESSE 491

Erklæring fra den højtstående repræsentant, Catherine
Ashton, på Den Europæiske Unions vegne på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder
den 25. november 2012

Hver dag rammer vold og overgreb kvinder med vidt forskellig baggrund. Syv ud af ti kvinder angiver således, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv har været udsat for fysisk vold. Vold kender ingen geografiske, kulturelle, sociale, økonomiske eller uddannelsesmæssige grænser. Det er et fænomen, der rammer alle samfund og kan antage mange uhyggelige former: fra sexchikane og kvindelig kønslemlæstelse over tvangsægteskaber til æresdrab. Vold mod kvinder er formentlig vor tids hyppigst forekommende krænkelse af menneskerettighederne. En krænkelse, der kræver millioner af ofre hvert år og afstedkommer frygtelige fysiske og psykiske lidelser.

Vi skal ikke blot bidrage til at forebygge vold. Vi skal også arbejde på at give kvinder økonomiske muligheder, sikre dem lige deltagelse i det offentlige liv, fjerne love og praksisser, som fortsat diskriminerer dem, samt sikre, at kvinder og piger er i sikkerhed hjemme, på arbejdspladsen, på gaden og i skolen.

EU er fast besluttet på at gå forrest i disse bestræbelser. Vi har gjort beskyttelse mod kønsbaseret vold til et centralt element i EU’s menneskerettighedsstrategi. Og vi har ryddet forhindringerne af vejen for bedre samarbejde mellem EU og FN om denne dagsorden. Kvinder og piger er særligt udsatte og sårbare i konfliktsituationer. Derfor har vi givet det høj prioritet, at EU’s militære missioner og politimissioner forebygger og bekæmper kønsbaseret vold. EU’s mission i Kosovo medvirker f.eks. allerede til undersøgelse og retsforfølgning i krigsvoldtægtssager og styrker kampen mod menneskehandel. Og EU anvender 4 mio. EUR på at begrænse vold mod kvinder i Egypten.

Afskaffelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger er hovedemnet for FN's Kvindekommissions 57. samling, der afholdes i marts 2013. EU vil arbejde for at sikre, at Kvindekommissionen når sine mål.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova, Armenien og Georgien tilslutter sig denne erklæring

* :

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ :

Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar