Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 25. září 2012

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie k poslednímu vývoji událostí v námořních oblastech východní Asie

Evropská unie, která má v daném regionu důležité zájmy, sleduje se znepokojením vývoj v námořních oblastech východní Asie. EU naléhavě vyzývá všechny dotčené strany, aby usilovaly o mírové řešení sporů v duchu spolupráce v souladu s mezinárodním právem, zejména s Úmluvou OSN o mořském právu, a vyjasnily, na jakém základě vznášejí své nároky. EU všechny strany vyzývá, aby učinily kroky ke zklidnění situace.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Norsko, členský stát Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar