Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 17 juli 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Uitvoeringsbesluit 2012/335/GBVB van de Raad tot uitvoering van Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

Op 25 juni 2012 heeft de Raad Besluit 2012/335/GBVB van de Raad vastgesteld 1. Het Besluit van de Raad voegt personen en entiteiten toe aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten die is opgenomen in bijlage I bij Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, IJsland+ en Servië*, het land van het stabilisatie- en associatie­proces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, sluiten zich bij dit besluit aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 26.6.2012 (PB L 165, blz. 80).

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar