Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 8 June 2012

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2012/168/SZVP o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

Svet je 23. marca 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/168/SZVP1, ki spreminja omejevalne ukrepe iz Sklepa 2011/235/SZVP ter na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k temu sklepu dodaja nove osebe.

Spremembe zadevajo vključitev prepovedi prodaje, dobave, prenosa ali izvoza opreme ali programske opreme, namenjene predvsem spremljanju ali prestrezanju internetnih in telefonskih komunikacij na mobilnih ali fiksnih omrežjih v Iranu s strani iranskega režima. Obenem pa novi sklep glede na svoje cilje vključuje prepoved dobave, prodaje ali prenosa opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo in je navedena v Sklepu 2011/235/SZVP, če je bila istočasno izvzeta iz Sklepa 2010/413/SZVP.

Temu sklepu se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora* in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne s tem sklepom Sveta.

Evropska unija je s to zavezo seznanjena in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 24. 3. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 87, str. 85.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.


Side Bar