Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 8 iunie 2012

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Declarația Înaltului Reprezentant, în numele Uniunii Europene, privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2012/168/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

La 23 martie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/168/PESC a Consiliului 1. Aceasta modifică măsurile restrictive stabilite în Decizia 2011/235/PESC și adaugă noi persoane la lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa la decizia menționată.

Modificările constau în includerea interdicției privind vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente sau software destinate în principal utilizării pentru monitorizarea sau interceptarea de către regimul iranian a comunicațiilor prin internet sau telefon prin rețele fixe sau mobile în Iran. De asemenea, interdicția privind furnizarea, vânzarea sau transferul de echipamente care ar putea fi folosite pentru represiune internă este inclusă în Decizia 2011/235/PESC, având în vedere obiectivele acesteia, și, în același timp, este eliminată din Decizia 2010/413/PESC.

Croația*, țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru* și Serbia*, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova, se aliniază respectivei decizii.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu respectiva decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 24.3.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 87, p. 85.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.


Side Bar