Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 8. jūnijā

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/168/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

Padome 2012. gada 23. martā pieņēma Padomes Lēmumu 2012/168/KĀDP 1. Ar Padomes lēmumu tiek grozīti Lēmumā 2011/235/KĀDP noteiktie ierobežojošie pasākumi un minētā lēmuma pielikuma sarakstā ir iekļautas papildu personas un vienības, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus.

Grozījumi paredz iekļaut aizliegumu pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt aprīkojumu vai programmatūru, kas galvenokārt paredzēta, lai Irānas režīms varētu uzraudzīt vai pārtvert interneta un telefonsakarus Irānas mobilajos vai fiksētajos tīklos. Ņemot vērā tā mērķus, Lēmumā 2011/235/KĀDP tiek ietverts aizliegums piegādāt, pārdot vai nodot aprīkojumu, ko var izmantot iekšējām represijām, bet tajā pat laikā šis aizliegums ir izņemts no Lēmuma 2010/413/KĀDP.

Valsts, kas pievienojas, Horvātija*, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne* un Serbija*, Stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika pievienojas šim lēmumam.

Tās nodrošinās savu valstu politikas atbilstību šim Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 87, 85. lpp.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.


Side Bar