Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. birželio 8 d.

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2012/168/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Irane

2012 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2012/168/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiamos Sprendimu 2011/235/BUSP numatytos ribojamosios priemonės ir į to sprendimo priedą pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukiami papildomi asmenys.

Minėtais pakeitimais nustatomas draudimas parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą ar programinę įrangą, skirtą visų pirma naudoti Irano režimo vykdomiems judriojo ar fiksuoto ryšio tinkluose internetu arba telefonu perduodamos informacijos stebėsenai ir perėmimui. Be to, minėtu sprendimu atsižvelgiant į Sprendimo 2011/235/BUSP tikslus, į jį įtraukiamas draudimas tiekti, parduoti ar perduoti įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, tuo pačiu metu išbraukiant šį draudimą iš Sprendimo 2010/413/BUSP.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija* ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika prisijungia prie šio sprendimo.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2012 m. kovo 24 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 87, p. 85.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.


Side Bar