Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 8. kesäkuuta 2012

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston päätökseen 2012/168/YUTP Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP muuttamisesta

Neuvosto antoi 23. maaliskuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/168/YUTP1. Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksessä 2011/235/YUTP vahvistettuja rajoittavia toimenpiteitä ja lisätään henkilöitä sen liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Muutoksilla kielletään sellaisten laitteiden tai ohjelmistojen myynti, toimitus, siirto tai vienti Iraniin, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on Internetin ja matkaviestintä- tai kiinteissä verkoissa tapahtuvien puhelinyhteyksien valvonta tai salakuuntelu Iranin hallinnon toimesta. Sillä lisätään myös päätökseen 2011/235/YUTP sen tavoitteiden mukaisesti sellaisten laitteiden toimitusta, myyntiä ja siirtoa koskeva kielto, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, ja tämä kielto poistetaan samalla päätöksestä 2010/413/YUTP.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta yhtyvät tähän päätökseen.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee merkille tämän sitoumuksen ja suhtautuu siihen myönteisesti.

1 :

Julkaistu 24.3.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 87, s. 85.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.


Side Bar