Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 8. června 2012

11100/12

PRESSE 252

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2012/168/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

Dne 23. března 2012 přijala Rada rozhodnutí Rady 2012/168/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se mění omezující opatření stanovená v rozhodnutí 2011/235/SZBP a na seznam osob a subjektů, na něž se omezující opatření vztahují, obsažený v příloze uvedeného rozhodnutí, se zařazují další osoby.

Uvedené změny se týkají zařazení zákazu prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu vybavení či softwaru určených především k užití při monitorování nebo odposlechu, prováděných íránským režimem, internetu a telefonických komunikací v mobilních či pevných sítích v Íránu. S ohledem na cíle rozhodnutí 2011/235/SZBP toto rozhodnutí dále obsahuje zákaz dodávek, prodeje nebo převodu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřním represím a tento zákaz je zároveň vyňat z rozhodnutí 2010/413/SZBP.

K tomuto rozhodnutí se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora* a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 24. března 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 87, s. 85.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar