Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 8. června 2012

11091/12

PRESSE 250

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2012/167/SZBP, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Rada přijala dne 23. března 2012 prováděcí rozhodnutí Rady 2012/167/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se aktualizuje seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP.

K tomuto rozhodnutí se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko, členský stát Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 24. března 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 87, s. 60.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar