Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 7. juuni 2012

11040/1/12 REV 1

PRESSE 247

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus olukorra kohta Ida-Kongos

„EL tunneb sügavat muret hiljutiste arengute pärast Kivus ning julgeolekuolukorra halvenemise pärast. EL ja selle liikmesriigid on võtnud pikaajalise kohustuse stabiilsuse ja julgeoleku toetamiseks Kivus ja piirkonnas. EL leiab, et Kongo DV tõhusa mõjuvõimu kehtestamine oma territooriumi üle on kõikide huvides. EL toetab kindlalt Kongo DV jätkuvaid jõupingutusi paralleelsete käsuliinide lõpetamiseks Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõududes (FARDC).

EL mõistab teravalt hukka mõnede väeosade mässu Kongo relvajõududes. EL mõistab samuti hukka relvastatud rühmituste, sealhulgas Rwanda demokraatlike vabastusjõudude poolt läbiviidud tapmised ja kogu negatiivse mõju tsiviilelanikele alates mässu algusest. EL tuletab meelde oma kindlat pühendumust karistamatuse vastasele võitlusele ja vajadusele tuua kurjategijad kohtu ette.

Praegused arengud nõuavad kõikide piirkonna riikide tähelepanu. Hiljutine koostöö Rwanda ja Kongo DV vahel kõnealuses küsimuses on vajalik ja positiivne. EL tunneb muret teadete pärast, et kõnealune dünaamiline areng võib olla ohustatud. Seega innustab ta kõiki sidusrühmi kõnealust koostööd jätkama ning võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks läbipaistvuse, et väidetavaid intsidente saaks uurida ja dialoogi säilitada.

EL jälgib hoolikalt sellealaseid arenguid.”

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA liikmesriigid Liechtenstein ja Norra, ning samuti Ukraina, Moldova Vabariik ja Armeenia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar