Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 19 kwietnia 2012 r.

(OR. en)

8955/1/12 REV 1

PRESSE 162

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej: UE wspiera wspólne centrum operacyjne walczące z Armią Bożego Oporu Josepha Kony'ego

Unia Europejska (UE) w pełni popiera międzynarodowe wysiłki mające na celu zakończenie kampanii terroru, którą od dawna prowadzi Joseph Kony i Armia Bożego Oporu(LRA). Wysiłki te polegają również na pomocy ludności odczuwającej skutki ataków Armii. UE wspiera propagowaną przez Unię Afrykańską inicjatywę współpracy regionalnej, która polega na intensyfikacji działań podejmowanych w regionie przeciwko LRA. UE przekazuje pomoc finansową dla Biura Specjalnego Wysłannika Unii Afrykańskiej ds. LRA i na cele powołania wspólnego centrum operacyjnego. Centrum to ma umożliwić regionalnej grupie zadaniowej sprawne i skuteczne przeciwdziałanie LRA. W skład grupy wejdzie 5000 osób z Ugandy, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu Południowego.

UE zorganizowała pomoc humanitarną dla ludności odczuwającej skutki działań LRA, a także wsparcie dwustronne dla czterech państw, na terytorium których LRA jest obecna. W ten sposób zachęca się do dezercji z LRA, chroni wioski, wzmacnia praworządność i ułatwia sprawowanie rządów oraz pomaga w powrotach osobom przesiedlonym w następstwie działań LRA. UE, jako współprzewodnicząca Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. LRA, odgrywa wiodącą rolę w dążeniach dyplomatycznych do utrzymania kwestii LRA w dyskusjach międzynarodowych. Stanowczo potępia okrucieństwa, jakich dopuszcza się Armia Bożego Oporu, i apeluje o zatrzymanie Josepha Kony'ego i innych przywódców LRA oskarżanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny. UE zobowiązuje się do nieustawania w dążeniach do całkowitego wyeliminowania zła, jakim jest LRA.


Side Bar