Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKI SVET

SL

Bruselj, 17 April 2012

(OR. en)

8862/12

PRESSE 157

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2012/159/SZVP o spremembi Sklepa 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu

Svet je 19. marca 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/159/SZVP1, ki podaljšuje veljavnost omejevalnih ukrepov do 22. marca 2013, kakor je navedeno v členu 5 Sklepa 2011/172/SZVP.

Temu sklepu se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija in Gruzija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne s tem sklepom Sveta.

Evropska unija je s to zavezo seznanjena in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 20. 3. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 80, str. 18.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija še naprej ostaja članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar