Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 17 april 2012

(OR. en)

8862/12

PRESSE 157

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Besluit 2012/159/GBVB van de Raad
tot wijziging van Besluit 2011/172/GBVB
betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte

De Raad heeft op 19 maart 2012 Besluit 2012/159/GBVB van de Raad vastgesteld1, waarbij de beperkende maatregelen tot en met 22 maart 2013 worden verlengd, overeen­komstig het bepaalde in artikel 5 van Besluit 2011/172/GBVB.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland en Servië*, land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië en Georgië, sluiten zich bij dit besluit aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met deze besluiten van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 20.3.2012 (L 80, blz. 18).

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

:

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar