Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. balandžio 17 d.

(OR. en)

8862/12

PRESSE 157

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų šalių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2012/159/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

2012 m. kovo 19 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2012/159/BUSP  1. Sprendimo 2011/172/BUSP 5 straipsnyje nustatytas ribojamųjų priemonių galiojimo terminas Tarybos sprendimu pratęsiamas iki 2013 m. kovo 22 d.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika ir Gruzija prisijungia prie šio sprendimo.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir jį palankiai vertina.

1 :

2012 m. kovo 20 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 80, p. 18.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija ir toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar