Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

P/01/31

Bruxelles, den 15. februar 2001

6291/01 (Presse 51)
P 31/01
(OR. en)

Erklæring på Den Europæiske Unions vegne om situationen i det sydlige Serbien

EU støtter det initiativ, myndighederne i Beograd har taget for at finde en fredelig og varig løsning på den nuværende situation i det sydlige Serbien, der risikerer at destabilisere regionen.

EU hilser den plan velkommen, som FRJ's og den serbiske regering vedtog den 8. februar, og som den serbiske vicepremierminister Covic i dag har forelagt EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité. Planen, der lægger op til en samlet løsning på krisen, vil udgøre et godt grundlag for videre drøftelser. På lang sigt er regionens økonomiske og sociale udvikling, det albanske samfunds fulde integration i det politiske liv og i det civile samfund samt respekt for menneskerettighederne og mindretallene efter de internationale normer den eneste garanti for stabilitet i området inden for et demokratisk FRJ. Denne politiske, økonomiske og sociale strategi stemmer overens med ånden fra Zagreb-topmødet og stabilitetspagten.

Det afhænger først og fremmest af de involverede parters egen indsats, om dette initiativ kommer til at bære frugt, men det kræver også det internationale samfunds støtte.

EU vil støtte politiske, økonomiske og sociale foranstaltninger, der er til gavn for den lokale befolkning, og som samtidig respekterer FRJ's suverænitet og territoriale integritet. EU og EU's medlemsstater har allerede disponeret over godt og vel en million euro til humanitære projekter og udviklingsprojekter (navnlig tilskud til skoler) i Presevo-området. Kommissionen har i dag bebudet en yderligere bistand på 900.000 euro til de berørte kommuner.

I begyndelsen af krisen sendte EU med den jugoslaviske ledelses samtykke EUMM-observatører afsted for at rapportere om udviklingen i krisen og for at bidrage til hurtig varsling og sikkerhedsskabende foranstaltninger i området i overensstemmelse med missionens mandat. Det er blevet besluttet at øge antallet af udsendte medarbejdere på stedet.

EU ser frem til, at de serbiske og jugoslaviske myndigheder gennemfører foranstaltningerne med henblik på at opnå fuld integration af det albanske samfund snarest muligt, så den nødvendige tillid kan blive skabt.

EU forventer, at det albanske samfund i det sydlige Serbien udpeger repræsentanter, som kan indgå i en konstruktiv dialog med de serbiske og jugoslaviske myndigheder. Dette indebærer øjeblikkelig indstilling af voldshandlingerne fra de væbnede ekstremistiske albanske gruppers side, navnlig i sikkerhedszonen på jorden.

EU gentager sin fordømmelse af alle voldshandlinger. Det henstiller til kosovarer med politisk myndighed om tydeligt og offentligt at tage afstand fra de væbnede ekstremistiske gruppers handlinger i det sydlige Serbien.

EU understreger betydningen af KFOR's fortsatte bestræbelser navnlig for at sikre effektiv kontrol med den administrative grænse mellem Kosovo og Serbien.

EU er rede til at arbejde tæt sammen med FRJ's og Serbiens myndigheder med henblik på at undersøge mulighederne for yderligere støtte for at bidrage til en fredelig og holdbar løsning i det sydlige Serbien.

________________________


Side Bar