Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

P/01/2

Bryssel den 9 Januari 2001

5044/01 (Presse 2)
P 2/01

Uttalande från Europeiska unionen, de central- och östeuropeiska länder som är associerade med Europeiska unionen, de associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet, samt Efta-länderna Island, Liechtenstein och Norge, medlemmar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om frigivning av kosovoalbanska politiska fångar som hålls fängslade i Serbien

De central- och östeuropeiska länder som är associerade med Europeiska unionen, de associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet samt Efta-länderna Island, Liechtenstein och Norge, medlemmar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förklarar att de ställer sig bakom uttalandet från Europeiska unionen om frigivning av kosovoalbanska politiska fångar som hålls fängslade i Serbien.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

________________________


Side Bar