Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

DiscoverEU: Kérdések és válaszok

Brüsszel, 2019. június 6.

Mi is az a DiscoverEU?

A DiscoverEU uniós kezdeményezés olyan utazási élményt kínál a 18 évesek számára, amelynek köszönhetően kihasználhatják az Európai Unión belüli szabad mozgás előnyeit, felfedezhetik az európai régiók sokszínűségét, kulturális gazdagságát és a kontinens-szerte kapcsolatokat teremthetnek. Ezzel egyidejűleg pedig többet megtudhatnak magukról, magabiztosabbá válhatnak és olyan kulcskompetenciákat fejleszthetnek, mint például a problémamegoldás és az idegen nyelvi készségek.

Miért csak a 18 éves fiatalok vehetnek részt a kezdeményezésben?

A DiscoverEU kezdeményezés célja, hogy utazási és mobilitási lehetőségeket biztosítson a 18. életévüket betöltő fiatalok számára. A program kifejezetten a 18 éves korosztályt célozza meg, mivel ez az életkor fontos fordulópont a felnőtté válás felé, amelyhez annak is hozzá kell tartoznia, hogy a fiatalok jobban megértsék Európa sokszínűségének minden vonatkozását.

Miért nem kínálják fel e lehetőséget minden 18 éves fiatal számára?

A célunk az, hogy a lehető legtöbb fiatal részesülhessen a DiscoverEU nyújtotta előnyökből. A jelenlegi 16 millió eurós költségvetés mellett azonban nem áll módunkban utazási bérletet kínálni minden 18 éves európai fiatal számára.

Az eddigi óriási érdeklődés és a résztvevők túlnyomórészt pozitív visszajelzései nyomán a Bizottság tovább szeretné fejleszteni a DiscoverEU kezdeményezést azáltal, hogy azt elérhetőbbé teszi a hátrányos helyzetű csoportok számára, tanulási dimenzióját pedig megerősíti a jövőbeni Erasmus program általános célkitűzéseivel összhangban. Ezért az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a jövőbeni Erasmus program (2021–2027) keretében 700 millió eurót különítsenek el a kezdeményezés számára. Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyja a javaslatot, 2021 és 2027 között további másfél millió 18 éves fiatalnak nyílik lehetősége az utazásra.

Van-e országonkénti kvóta?

A bérletek számára vonatkozóan minden tagállam kap egy kvótát az ország lakosságának az Európai Unió teljes lakosságához viszonyított aránya alapján. Ha egy országban a megállapított kvótánál kevesebben kívánnak részt venni a kezdeményezésben, a fennmaradó bérleteket azon országok között osztják szét, ahol a jelentkezők száma meghaladja az ország kvótáját.

Hány napig lehet utazni az igazolvánnyal?

A fiatalok legalább 1 napig, és legfeljebb 1 hónapig utazhatnak. Legalább egy, a lakóhelyüktől eltérő uniós tagállamba kell ellátogatniuk. E forduló esetében az utazásokat 2019. augusztus 1-je (az első indulási időpont) és 2020. január 31. (az utolsó visszautazási időpont) között kell megkezdeni.

Milyen közlekedési módokat lehet használni?

Alapszabály szerint a résztvevők vasúton utaznak. Mindazonáltal a lehető legszélesebb körű hozzáférés biztosítása érdekében – például a speciális igényű, illetve a távoli területeken élő fiatalok számára – alternatív közlekedési módokat is igénybe lehet venni, például autóbuszt vagy kompot, illetve kivételes esetben repülőgépet – szükség szerint, a környezeti, utazási és távolsággal kapcsolatos megfontolások figyelembevételével. Az utazás másodosztályon történik.

Hogyan lehet utazni: önállóan vagy barátokkal?

A résztvevők egyénileg vagy legfeljebb 5 fős csoportban utazhatnak. Csoport esetén a csoport nevében csoportvezetőt kell kinevezni. A csoport vezetője kitölti a jelentkezési lapot, valamint megválaszolja a kvízkérdéseket és a kiegészítő kérdést. A csoportvezetők jelentkezésük benyújtásakor a visszaigazoló e-mailben kapnak egy kódot, és ezt a kódot meg kell adniuk a csoport tagjainak ahhoz, hogy utóbbiak regisztrálhassanak. A csapat többi tagja a csoportvezető által megadott kód alapján regisztrálhat online és töltheti fel személyes adatait.

Sikeres csoportos pályázat esetén a csoport összes tagja részt vehet a kezdeményezésben?

Igen. Csoportok jelentkezéseit egyetlen jelentkezésként fogjuk elbírálni.

Hogyan történik a fiatalok kiválasztása?

A pályázók kiválasztása az Európai Ifjúsági Portálon elérhető online alkalmazás segítségével történik. A pályázóknak először meg kell felelniük a jogosultsági feltételeknek. Ezt követően minden pályázónak ki kell töltenie egy kvízt. A harmadik pályázati fordulóban 5 feleletválasztós kérdést kellett megválaszolniuk általános európai uniós ismeretekről, fiatalokat célzó egyéb európai uniós kezdeményezésekről és a május végén tartott európai parlamenti választásokról. Végül pedig meg kellett válaszolniuk egy további kérdést a pályázati fordulóval kapcsolatban. A Bizottság a kvízkérdésekre és az utolsó kérdésre adott helyes válaszok alapján választotta ki és rangsorolta a pályázókat.

Mi a helyzet a csökkent mozgásképességű és/vagy speciális igényű fiatalokkal?

A speciális igényű (például csökkent mozgásképességű, látássérült) fiatalok jogosultak lehetnek megfelelő kiegészítő támogatásra. Ezeket a költségeket eseti alapon, szükségleteiknek megfelelően és a lakóhely szerinti tagállam nemzeti joga által előírt megfelelő dokumentumok alapján értékelik. E tekintetben lehetőség van a különleges támogatás költségeinek (például kísérő személy, a látássérült személyeket vezető kutya) fedezésére. A Bizottság általánosságban nagyon ösztönzi a speciális igényű fiatalok jelentkezését.

A kiválasztott résztvevőknek maguknak kell lefoglalniuk bérletüket?

Nem. A kiválasztott résztvevők nem foglalhatják le maguknak bérletüket, mivel a külön vásárolt jegyek nem téríthetők meg. A kiválasztott résztvevők bérletének lefoglalását, megvásárlását és a résztvevőknek való eljuttatását kizárólag az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó intézi.

Van-e lehetőség arra, hogy a résztvevőt elkísérje egy 18 évesnél idősebb rokon vagy barát?

Igen, saját költségükre. A kísérőknek maguknak kell lefoglalniuk és kifizetniük utazásukat.

Átruházható-e a bérlet más személyre?

Nem. Minden bérlet névre szól és semmilyen körülmények között nem ruházható át más személyre. A bérleten szereplő név nem módosítható.

Mi történik akkor, ha egy résztvevőnek le kell mondania az utazást vagy módosítania kell azt?

A lemondás vagy módosítás költségeit a résztvevőnek kell viselnie. Semmilyen külön költségvetés nincs az ilyen jellegű kiadások fedezésére, bármilyen okból is merüljenek fel.

Fedezi-e a Bizottság az utasbiztosítás, a szállás és az ellátás költségét, illetve az utazás során felmerülő egyéb kiadásokat?

Nem. A kezdeményezés nem tartalmaz utasbiztosítást. A biztosításért kizárólag a résztvevő felelős. Ezenkívül a résztvevő fedezi a szállás és az ellátás költségeit, az utazás során fizetendő pótdíjakat, illetve az utazáshoz kapcsolódó egyéb költségeket.

A résztvevőnek megfelelő betegbiztosítással kell rendelkeznie, és utasbiztosítást kell kötnie az út teljes időtartamára. Egy másik európai uniós országban való tartózkodás alatt az alapvető betegbiztosítást általában a résztvevő nemzeti egészségbiztosítása biztosítja az európai egészségbiztosítási kártya révén. Előfordulhat azonban, hogy az európai egészségbiztosítási kártya vagy a magán egészségbiztosítás által nyújtott fedezet nem terjed ki minden lehetséges esetre, különösen ha hazaszállítására vagy különleges orvosi beavatkozásra van szükség. Ebben az esetben tanácsos kiegészítő magánbiztosítást kötni.

Segít-e a Bizottság a résztvevőknek a szállásfoglalásban?

Nem. A résztvevőknek saját maguknak kell gondoskodniuk szállásukról.

Előnyben fog-e részesíteni az Európai Bizottság egyes közlekedési vállalatokat?

Nem. A foglalásokat végző külső cég bármely menetrendszerű járatokat üzemeltető személyszállító vállalkozás szolgáltatásai közül választhat.

Hogyan készíthetik elő a résztvevők az utazásukat?

Az Európai Ifjúsági Portál gyakorlati információkat tartalmaz az Európán belüli utazásról, ahol a résztvevők hasznos tippeket találhatnak. A résztvevőknek utazásuk során érvényes úti okmányokkal kell rendelkezniük. Az ilyen dokumentumokért (például azok érvényességéért) a résztvevő felelős. Az Európai Unión belüli utazáshoz a fiataloknak érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük. Az ilyen dokumentumokért (például azok érvényességéért) a résztvevő felelős.

Mit vár a Bizottság cserébe a kiválasztott résztvevőktől?

Az Európai Bizottság szeretné, ha a fiatal utazók visszajelzést adnának, és arra bátorítja őket, hogy másokkal is osszák meg élményeiket. Ezért a résztvevők kiválasztásuk után a kezdeményezés „nagyköveteivé” válnak. A Bizottság ösztönözni fogja őket arra, hogy számoljanak be utazási élményeikről, például közösségi oldalakon (az Instagramon, a Facebookon vagy a Twitteren) vagy iskolájukban, illetve helyi közösségükben. A résztvevők csatlakozhatnak a kezdeményezéshez létrehozott Facebook-csoporthoz is.

Milyen visszajelzések érkeztek az első körben résztvevőktől?

A résztvevők nagyon pozitív visszajelzést adtak. Sokan közülük először utaztak szülők vagy más felnőtt nélkül, és többségük saját bevallása szerint önállóbbá vált az utazás során. Arról is beszámoltak, hogy a DiscoverEU-élménynek köszönhetően jobban megismerkedtek más kultúrákkal és az európai történelemmel. Ráadásul még idegennyelvtudások is javult. Kétharmaduk úgy nyilatkozott, hogy a DiscoverEU nélkül nem tudták volna finanszírozni utazási költségeiket.

Hol található további információ a versenyszabályokról?

A versenyszabályok az Európai Ifjúsági Portálon találhatók.

 

További információk

Sajtóközlemény

Európai Ifjúsági Portál

 

MEMO/19/324

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar