Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

O partnerstvu Europske unije i Indije

Bruxelles, 20. studenoga 2018.

Pitanja i odgovori

Koji su glavni ciljevi zajedničke komunikacije?

Zajedničkom komunikacijom ojačat će se strateško partnerstvo EU-a i Indije. Naglasak je na održivoj modernizaciji i zajedničkom odgovoru na globalna i regionalna pitanja. Cilj je da u sljedećem desetljeću posluži kao ujednačena platforma za promicanje ključnih interesa EU-a i da se zahvaljujući njoj poboljša pristup Unije prema Indiji. Njome se nastoje povećati trgovinske i investicijske prilike, ojačati suradnja među ljudima, vanjska politika, sigurnost i globalno upravljanje, u prvom redu iskorištavanjem sinergija i dosljednim djelovanjem EU-a i država članica.

  • Iskorištavanje punog potencijala strateškog partnerstva EU-a i Indije.
  • Izgradnja čvrstog partnerstva za održivu modernizaciju, od čega koristi imaju obje strane.
  • Udruživanje snaga s Indijom radi učvršćivanja globalnog poretka utemeljenog na pravilima i multilateralizmu u čijem su središtu načela UN-a i WTO-a.
  • Suradnja u izradi pristupa na multilateralnoj razini radi rješavanja globalnih problema i bolje koordinacije.
  • Traženje zajedničkih odgovora na sigurnosne prijetnje i regionalna pitanja.

 

Zašto je ova zajednička komunikacija sastavljena baš sad?

Odnos EU-a i Indije seže daleko u prošlost, a temelji se na Sporazumu o suradnji iz 1994. Zadnja Komunikacija Komisije o Indiji potječe iz 2004., kada je i uspostavljeno strateško partnerstvo. Partnerstvo se otad razvilo, a u posljednjim su mu se dvjema godinama obje strane dodatno posvetile. EU i Indija su na sastanku na vrhu 2016. donijeli Program djelovanja za 2020., a na sastanku na vrhu u listopadu 2017. usuglasili viziju globalnog upravljanja, zajedničkih vrijednosti i načela. Zbog povećane dinamike odnosa pravi je trenutak da EU ponovno istakne važnost koju pridaje Indiji.

 

Čemu EU teži u vanjskopolitičkoj suradnji s Indijom?

Indija već zauzima važno mjesto među EU-ovim brojnim partnerima, posebice u konsolidiranju djelovanja Unije u Aziji i suradnji s njom. Međunarodni utjecaj i važnost Indije rast će i dalje, a time i njezin značaj za EU u pogledu razvoju njegova gospodarstva te diplomatskih i obrambenih kapaciteta. Iako su politička savjetovanja EU-a i Indije posljednjih godina znatno proširena i produbljena, zajedno je moguće učiniti više kako bi se osigurala stabilnost u regiji i upravljalo krizama na globalnoj razini.

Ciljevi i stajališta EU-a i Indije slični su u mnogim globalnim, međunarodnim i regionalnim pitanjima. Primjerice, oba se partnera i dalje zalažu za punu i djelotvornu primjenu iranskog nuklearnog sporazuma. Blisko surađujemo na izgradnji mira i poticanju razvoja u Afganistanu, što smo činili i tijekom nedavne krize na Maldivima. EU želi proširiti tu pozitivnu suradnju i ojačati je na drugim pitanjima u Africi i na Bliskom istoku, temeljeći je na zajedničkim interesima, načelima i vrijednostima. EU će poticati strukturiranija i redovitija savjetovanja na međunarodnim forumima, kao i suradnju kad je riječ o novim regionalnim strukturama u Aziji.

 

Kako će EU ojačati sigurnosnu suradnju s Indijom?

Sigurnosna suradnja EU-a i Indije usmjerena je na sigurnost i dobrobit građana. Teroristički napadi u Indiji i Uniji ne bi nas smjeli pokolebati u promicanju tolerancije i različitosti. Upravo suprotno. Da bismo se nosili s tom sve većom prijetnjom, EU i Indija upravo razmatraju uspostavu djelotvornih programa za borbu protiv radikalizacije, uklanjanje terorističkog i ekstremističkog sadržaja na internetu, produbljivanje suradnje u pogledu uspostave popisa osoba i organizacija osumnjičenih za terorizam i povećanje djelotvornosti sankcija te okončanje financiranja terorizma.

Kako se IT širi u sve dijelove života, kiberprijetnje sve više ugrožavaju nacionalnu i globalnu sigurnost. Kratkoročno i srednjoročno očekuje se da će biti još veće. EU i Indija mogu jedno od drugog mnogo naučiti o zaštiti ključne infrastrukture i definiranju međunarodnih pravila koja se mogu primijeniti na kiberprostor. Usto, naša tijela za izvršavanje zakonodavstva moraju pobliže surađivati kako bi i u Uniji i Indiji istodobno suzbijala kiberkiriminal.

I EU i Indija čvrsto vjeruju da su za sigurnost u svijetu nužni neširenje oružja za masovno uništenje i razoružanje te promiču međunarodne okvire za kontrolu raketne tehnologije i neširenje oružja za masovno uništenje.

Od zajedničkog je interesa i pomorska sigurnost. Opseg suradnje vrlo je velik, posebno u Indijskom oceanu gdje su oba partnera sudjelovala u protupiratskim akcijama. EU bi htio da se Indija uključi u pratnju pošiljki Svjetskog programa za hranu uz obale Somalije. EU i Indija trebali bi zajednički promicati Konvenciju UN-a o pravu mora kao temelj upravljanja oceanima te pobliže surađivati u pomorskom nadzoru.

EU je u posljednje vrijeme poduzeo važne korake kako bi postao snažniji akter u području sigurnosti pa stoga želi ojačati ukupnu suradnju s azijskim partnerima, posebice s Indijom. EU će zato s indijskim kolegama istražiti mogućnosti uspostave kontakata među vojskom kako bi se istražile konkretne mogućnosti za suradnju.

 

Koliko su trgovinski i investicijski odnosi EU-a i Indije razvijeni?

Indija je važan trgovinski partner EU-a i globalna sila u nastanku. Najbrže je rastuće veliko gospodarstvo (otprilike 7 % godišnje). EU je 2017. bio Indijin najveći trgovinski partner, a Indija EU-ov deveti. Trgovina robom iznosila je 86 milijardi eura, a uslugama 29 milijardi eura.

EU je među najvećim ulagačima u Indiji (ulaganja iznose više od 72 milijarde eura). Indija, s druge strane, sve više ulaže u EU (4,9 milijardi eura 2016.).

U Indiji posluje gotovo 6000 poduzeća iz EU-a. U njima su izravno zaposlena 1,2 milijuna radnika, a neizravno 5 milijuna.

Međutim, puni potencijal trgovinskih i investicijskih odnosa EU-a i Indije daleko je od ostvarenog. S obzirom na to EU s Indijom želi dogovoriti sveobuhvatne i uravnotežene sporazume o trgovini i ulaganjima, zagovarati liberalizaciju trgovine, osigurati ravnopravan pristup tržištu i predvidive uvjete za ulagače.

 

Zašto EU želi više ulagati u održivu modernizaciju Indije?

U EU-u se nude velike prilike za razmjenu tehnologije i znanja, ostvarujući velike sinergije u sektorima u kojima su poduzeća iz EU-a predvodnici, primjerice infrastrukturi, prometu, telekomunikacijama i osnovnoj industriji. To bogato iskustvo i znanje znači da EU-a može mnogo toga ponuditi Indiji koja raste i modernizira se, a pridonosi i stvaranju novih poslovnih prilika.

Nadalje, EU i Indija surađujući na pitanjima klimatskih promjena, okoliša, zelene energije i urbanizacije lakše ostvaruju vlastite i međunarodno zadane ciljeve. EU želi s Indijom više surađivati na izgradnji uključivosti i jednakosti koristeći se, primjerice, digitalizacijom.

EU promiče rastuću ulogu Europske investicijske banke (EIB) u financiranju inicijativa za održivu modernizaciju Indije. EIB je dosad u indijsku infrastrukturu, obnovljive izvore energije i klimatske projekte uložio 2,5 milijardi eura.

 

Zašto se u zajedničkoj komunikaciji poziva na partnerstvo s Indijom u području povezivosti?

EU je u listopadu 2018. uspostavio Strategiju za povezivanje Europe i Azije. U njoj se poziva da se s partnerima u europskom susjedstvu, Aziji i drugdje dodatno surađuje na jačanju povezivosti i pronalaženju komplementarnih i zajedničkih rješenja. Pristup EU-a povezivosti je jasan: ona mora biti fiskalno, ekološki, društveno i ekonomski održiva; sveobuhvatna u svim sektorima i financijskim okvirima; te se temeljiti na pravilima.

EU i Indija su na sastanku na vrhu 2017. usuglasili stajališta o povezivosti, navodeći da se „inicijative za povezivost moraju temeljiti na općepriznatim međunarodnim normama, dobrom upravljanju, vladavini prava, otvorenosti, transparentnosti i ravnopravnosti te da se moraju voditi načelima financijske odgovornosti, praksama financiranja zaduživanjem s jasnim odgovornostima, uravnoteženom zaštitom okoliša, standardima očuvanja okoliša i društvenom održivosti.”

S obzirom na dodirne točke u stajalištima, Indija je prioritetni potencijalni partner u području povezivosti.

 

Zašto je Indija važan partner u području istraživanja i inovacija?

EU i Indija slično gledaju na ulogu istraživanja i inovacija. Njima bi se trebao podupirati gospodarski razvoj te omogućiti stvaranje radnih mjesta i jačanje kapaciteta za rješavanje globalnih društvenih pitanja. Naglasak je na IKT-u, zdravlju, klimatskim promjenama, energiji, sigurnoj opskrbi hranom i pametnim gradovima.

Indija ima važne centre izvrsnosti i mnoštvo nadarenih pojedinaca te s EU-om može znatno pridonijeti rješavanju problema u svijetu. EU surađuje s Indijom u okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Indijski istraživački dobivaju bespovratna sredstva od Europskog istraživačkog vijeća ili iz programa stipendiranja Marie Skłodowska-Curie. Za financiranje uspješnih indijskih sudionika u projektima iz Obzora 2020. uspostavljen je mehanizam sufinanciranja.

Zajedničkim se inicijativama želi poticati razvoj konkretnih rješenja za zajednička društvena pitanja. Primjer je toga uspješna glavna inicijativa u području voda u iznosu od 30 milijuna eura.

Indiju odlikuju dojmljivi ekosustavi novoosnovanih poduzeća. EU promiče umrežavanje inovatora, novoosnovanih poduzeća i inkubatora, primjerice zajedničkim mrežnim i izvanmrežnim platformama.

 

Kako EU surađuje s Indijom na pitanjima čiste energije i klimatskih promjena?

I EU i Indija ratificirali su Pariški sporazum i predani su njegovoj provedbi. Mi smo ti koji i u promjenjivom međunarodnom okružju možemo povesti primjerom i ispuniti obveze preuzete u Parizu.

EU i Indija su 2016. uspostavili partnerstvo za čistu energiju i klimu kako bi radili na ostvarenju budućnosti u kojoj će se u Indiji koristiti čista energija te kako bi provodili Pariški sporazum. Partnerstvo podrazumijeva konkretne aktivnosti na terenu, među ostalim riječ je o obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i pametnim mrežama. Indijskoj se vladi primjerice pruža tehnička pomoć za razvoj odobalne vjetroelektrane u Indiji i provedbu programa solarnih parkova. EU usto financira i tehničku pomoć za uvođenje oznaka energetskih razreda zgrada.

EU promiče zelena ulaganja mješovitim financiranjem. Projekti koji se financiraju iz Ulagačkog instrumenta za Aziju podupiru održivo urbano stanovanje i mobilnost. Inicijativom za financiranje elektrifikacije jačaju se ulaganja privatnog sektora u održive izvore energije tako što se na raspolaganje stavljaju aranžmani za smanjenje rizika i nadoknadu sredstava.

 

Kako će EU s Indijom surađivati na multilateralnoj razini?

I EU i Indija svesrdno podupiru globalni poredak utemeljen na pravilima i multilateralizmu u čijem su središtu načela UN-a i WTO-a. EU će nadograđivati taj važan zajednički temelj koji dijeli s Indijom i razvijati suradnju na multilateralnoj razini, posebice unutar UN-a, skupine G20 i WTO-a. Glavni je cilj pronaći multilateralna rješenja i jačati međunarodnu sigurnost, globalnu gospodarsku stabilnost i rast.

 

Što EU želi postići surađujući po pitanju zaštite podataka?

Usklađivanjem sustava mogli bismo ostvariti znatne koristi za svoja gospodarstva. To bi posebice olakšalo trgovinske tokove koji se uvelike zasnivaju na prijenosima osobnih podataka, a pritom bi se osigurala visoka zaštita podataka koji se razmjenjuju između EU-a i Indije.

EU podupire nastavak reforme u području zaštite podataka u Indiji. Ta će reforma obuhvatiti i inozemne subjekte.Novim bi se zakonom Indija pridružila sve ujednačenijim globalnim nastojanjima u tom području. Indija je među vodećim gospodarstvima i najveća je svjetska demokracija. Podupiranjem visoke razine zaštite podataka dala bi važan primjer u trenutku kada je poziv za međunarodnim standardima privatnosti sve glasniji.

Važno je napomenuti da bi, ako se donese, zakon zacijelo olakšao tokove podataka između EU-a i Indije te možda otvorio prostor za dijalog o primjerenosti.

 

Više informacija

Zajednička komunikacija: Elementi strategije EU-a za Indiju

Priopćenje za tisak: EU-ova ambiciozna strategija za Indiju poprima oblik

Informativni članak: Nova strategija EU-a za Indiju

Internetska stranica: Delegacija Europske unije u Indiji

MEMO/18/6483

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar