Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Turvallisuusunioni: EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä - Kysymyksiä ja vastauksia

Strasbourg 5. heinäkuuta 2018

1. Mikä on ETIAS?

Mikä on EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS)?

Komissio ehdotti EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista marraskuussa 2016. Tarkoituksena on tehostaa turvallisuustarkastuksia niiden matkustajien osalta, joilla on oikeus tulla EU:n alueelle ilman viisumia. Tämä oikeus koskee tätä nykyä yli 60 maan kansalaisia (täydellinen luettelo on saatavilla täällä).

ETIAS on automatisoitu tietojärjestelmä, jonka tarkoituksena on selvittää Schengen-alueelle saapuvien, viisumipakosta vapautettujen matkustajien osalta mahdolliset turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvät riskit. Samalla järjestelmä helpottaa niiden matkustajien rajanylitystä, joihin ei liity tällaisia riskejä; valtaosa matkustajista kuuluu tähän ryhmään. Kaikkien sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten, joilta ei vaadita viisumia Schengen-alueelle matkustamista varten, on haettava matkustuslupa ETIAS-järjestelmästä ennen matkaa. ETIAS-järjestelmän kautta kerättyjen tietojen avulla voidaan selvittää etukäteen mahdolliset turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvät riskit perusoikeuksia ja tietosuojaperiaatteita kunnioittaen.

Kun hakemus on täytetty verkossa, järjestelmä tekee tietojen perusteella haun turvallisuutta ja rajavalvontaa koskevissa EU:n tietojärjestelmissä ja myöntää useimmissa tapauksissa matkustusluvan muutaman minuutin kuluessa. Schengen-alueelle ei voi tulla ilman ETIAS-matkustuslupaa. Rajavartijat tarkistavat luvan EU:n rajalla samaan aikaan muiden matkustusasiakirjojen kanssa. EU:n ulkopuolelta saapuvien, viisumipakosta vapautettujen matkustajien ennakkotarkastuksen avulla helpotetaan rajatarkastuksia, vähennetään matkustajille aiheutuvaa byrokratiaa ja viivästyksiä rajalla, varmistetaan, että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin liittyvät riskit arvioidaan koordinoidusti ja yhdenmukaisesti ja vähennetään merkittävästi käännytyksiä rajanylityspaikoilla.

Miten ETIAS-matkustuslupa eroaa Schengen-viisumista?

ETIAS-matkustuslupa ei ole viisumi. Viisumivapauden piiriin kuuluvien maiden kansalaiset voivat edelleen matkustaa EU:hun ilman viisumia, kunhan he hankkivat ETIAS-järjestelmän kautta matkustusluvan ennen matkaa. ETIAS-järjestelmästä on tarkoitus tehdä yksinkertainen, nopea ja käyttäjäystävällinen. Matkustuslupa myönnettäisiin yli 95 prosentissa tapauksista automaattisesti muutamassa minuutissa.

ETIAS-matkustuslupaa koskeva vaatimus ei tarkoita, että viisumipakko otettaisiin uudelleen käyttöön. Hakijan ei tarvitse tehdä hakemusta konsulaatissa eikä häneltä kerätä biometrisiä tietoja. Kaiken kaikkiaan tietoja tarvitaan vähemmän kuin viisumia haettaessa. Siinä missä Schengen-viisumimenettely kestää yleensä enintään 15 päivää, ja sitä voidaan joissain tapauksissa pidentää 30–60 päivään, ETIAS-hakemuksen tekeminen verkossa kestää vain muutaman minuutin. ETIAS-matkustuslupa on voimassa kolme vuotta eli huomattavasti pidempään kuin Schengen-viisumi. ETIAS-matkustusluvassa ei myöskään rajoiteta maahantulokertoja.

ETIAS-matkustuslupa on välttämätön pieni menettelyvaihe kaikille viisumipakosta vapautetuille matkustajille, jotka voivat sen avulla välttää byrokratiaa ja viivästyksiä rajalla. ETIAS-järjestelmä ottaa huomioon viisumivapauden sen täydessä laajuudessa, helpottaa Schengen-alueen ulkorajojen ylittämistä ja antaa matkustajille mahdollisuuden hyödyntää viisumivapauttaan täysimääräisesti.

Miten ETIAS vaikuttaa yhteiseen viisumipolitiikkaan?

Viisumivapaus on tärkeä väline kumppanuuksien muodostamisessa kolmansien maiden kanssa. Se lisää EU:n houkuttelevuutta liiketoiminnan ja matkailun kohteena. Mahdollisten turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien pakollinen tarkistaminen etukäteen ETIAS-järjestelmän kautta, viisumivapautta täysimääräisesti noudattaen, tukee ja täydentää EU:n menestyksellistä viisumivapauspolitiikkaa. Tämän täydentävän tiedonkeruun ja riskinarvioinnin ansiosta matkustajat voivat hyödyntää viisumivapauttaan täysimääräisesti, ja samalla turvallisuus Schengen-alueella paranee. Matkustajat voivat myös suunnitella vierailunsa paremmin, kun he saavat jo varhaisessa vaiheessa vahvistuksen Schengen-alueelle pääsystä.

Samalla kun viisumivapautta koskevat neuvottelut kolmansien maiden kanssa etenevät, EU pystyy ETIAS-järjestelmän ansiosta arvioimaan ja hallinnoimaan potentiaalisia turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyviä riskejä entistä paremmin. Lisäksi se helpottaa Schengen-alueen ulkorajojen ylittämistä.

2. Miten ETIAS-järjestelmä toimii käytännössä?

Mitä viisumipakosta vapautettujen matkustajien on tehtävä ennen matkaa?

Heidän on tehtävä hakemus joko verkossa erityisellä sivustolla tai mobiililaitteen sovelluksessa. Hakemuksen täyttämisen ei pitäisi kestää enempää kuin 10 minuuttia, eikä siihen tarvita muita asiakirjoja kuin matkustusasiakirja (passi tai muu vastaava asiakirja). Jos hakija ei kykene tekemään hakemusta itse (esimerkiksi iän tai puutteellisen lukutaidon tai IT-osaamisen vuoksi tai siksi, ettei hänellä ole käytettävissään tarvittavaa laitetta), joku toinen voi tehdä hakemuksen hänen puolestaan.

Kaikilta 18–70-vuotiailta hakijoilta peritään hakemuksesta sähköisesti 7 euron maksu. Sähköisissä maksutavoissa otetaan huomioon teknologian kehitys viisumivapauden piiriin kuuluvissa maissa, ettei vaikeutettaisi viisumivapaata matkustamista maista, joissa ei ole käytössä tiettyjä maksutapoja.

Automatisoitu arviointiprosessi käynnistyy heti kun maksu on vahvistettu. Valtaosa hakijoista (todennäköisesti yli 95 prosenttia tapauksista) saa hyväksynnän automaattisesti ja tiedon siitä jo muutaman minuutin kuluttua maksamisesta. Jos haku tuottaa osuman jostakin tietokannasta tai jos automatisoidun prosessin tulos on epäselvä, Euroopan raja- ja merivartioviraston keskusyksikkö tai jäsenvaltion yksikkö käsittelee hakemuksen manuaalisesti. Tämä kestää jonkin aikaa, mutta hakijan pitäisi saada vastaus viimeistään 96 tunnin kuluttua. Erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa hakijalta voidaan pyytää lisätietoja ja saattaa olla tarpeen käydä läpi muita menettelyvaiheita. Lopullinen päätös tehdään joka tapauksessa viimeistään neljän viikon kuluttua alkuperäisen hakemuksen päiväyksestä.

Arvioiden mukaan noin 5 prosenttia hakemuksista tuottaa osuman tietojärjestelmistä, ja 3–4 prosenttia näistä hakijoista saa myönteisen päätöksen sen jälkeen kun ETIAS-keskusyksikkö on tarkistanut tiedot. Loput 1–2 prosenttia siirretään kansallisille ETIAS-yksiköille manuaalista käsittelyä varten. Kun päätös on tehty, hakija saa sähköpostitse vastauksen ja voimassaolevan matkustusluvan tai hylkäämispäätöksen perusteluineen.

Entä jos hakijalle ei myönnetä ETIAS-matkustuslupaa?

Jos matkustuslupaa ei myönnetä, hakijalla on oikeus hakea päätökseen muutosta. Muutosta haetaan siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt hakemusta koskevan päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Hakijalle kerrotaan, mikä kansallinen viranomainen vastaa hänen hakemuksensa käsittelystä ja matkustuslupaa koskevan päätöksen tekemisestä, ja hänelle toimitetaan tiedot muutoksenhaussa noudatettavasta menettelystä. Jos matkustaja katsoo, että häntä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, hän voi vedota oikeussuojakeinoihin tai pyytää saada tutustua tietoihin kansallisen viranomaisen kautta.

Kuinka kauan ETIAS-matkustuslupa on voimassa?

Matkustuslupa on voimassa kolme vuotta (tai matkustusasiakirjan voimassaolon päättymiseen asti).

Mitkä ovat liikenteenharjoittajien velvollisuudet?

Lento- ja meriliikenteen harjoittajilla sekä ryhmiä linja-autoilla maitse kuljettavilla liikenteenharjoittajilla on velvollisuus tarkistaa, että matkustajilla on Schengen-alueelle tuloon vaadittu matkustusasiakirja sekä voimassa oleva ETIAS-matkustuslupa ennen kuin matkustajat nousevat liikennevälineeseen. Ryhmiä linja-autoilla maitse kuljettaviin liikenteenharjoittajiin sovelletaan siirtymäaikaa, jonka kuluessa niiden ei tarvitse tarkistaa, onko matkustajilla voimassa oleva matkustuslupa.

Mitä tapahtuu rajanylityspaikalla?

Schengen-alueen rajanylityspaikalla rajavartija lukee matkustusasiakirjan tiedot sähköisesti. Samalla käynnistyy haku eri tietokannoista, muun muassa ETIAS-järjestelmästä, kun kyseinen matkustaja on vapautettu viisumipakosta. Jos matkustajalla ei ole voimassa olevaa ETIAS-matkustuslupaa, rajavartija antaa maahantulokiellon ja kirjaa matkustajan ja maahantulokiellon tiedot rajanylitysjärjestelmään.

Jos matkustuslupa on voimassa, suoritetaan rajatarkastusmuodollisuudet. Jos kaikki maahantuloedellytykset täyttyvät, matkustajalle sallitaan pääsy Schengen-alueelle. Jos näin ei ole, maahantulo evätään Schengenin rajasäännöstön mukaisesti.

Voidaanko matkustuslupa peruuttaa?

Matkustuslupa on voimassa kolme vuotta, mutta se voidaan peruuttaa tai kumota, jos sen myöntämisperusteet eivät ole enää voimassa.

3. Tiedoissa olevien aukkojen korjaaminen ja turvallisuuden parantaminen

Miten ETIAS-järjestelmä korjaa tiedoissa olevia puutteita?

Raja- ja lainvalvontaviranomaisilla on tällä hetkellä vain vähän tietoa matkustajista, jotka saapuvat EU:n alueelle viisumivapauden nojalla. Sen sijaan kun matkustajalla on Schengen-viisumi, rajavartijat voivat tarkistaa hänen tietonsa viisumitietojärjestelmästä (VIS). ETIAS-järjestelmän avulla voidaan korjata merkittävä aukko tiedoissa varmistamalla, että kaikki tulijat tarkistetaan ennen kuin he saapuvat EU:n rajalle. Näin voidaan tunnistaa mahdolliset turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvät riskit jo ennen kuin viisumipakosta vapautetut matkustajat saapuvat EU:n rajalle ja seurata paremmin sitä, ketkä ylittävät EU:n rajat.

Miten ETIAS-järjestelmä täydentää EU:n nykyisiä turvallisuutta ja rajavalvontaa koskevia tietojärjestelmiä?

ETIAS-järjestelmän on tarkoitus olla yhteentoimiva nykyisten järjestelmien kanssa sekä parhaillaan kehitettävien järjestelmien, kuten rajanylitystietojärjestelmän (EES), kanssa. Komissio on esittänyt tätä yhteentoimivuusstrategiassa, jota se ehdottaa 6. huhtikuuta 2016 annetussa tiedonannossa Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi.

ETIAS-tietojärjestelmässä käytetään rajanylitystietojärjestelmän ja sen viestintäinfrastruktuurin laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja aina kun se on mahdollista ja teknisesti toteutettavissa. ETIAS-järjestelmän on tarkoitus olla yhteentoimiva myös muiden tietojärjestelmien kanssa, joihin sen kautta tehdään hakuja. Näitä ovat esimerkiksi viisumitietojärjestelmä (VIS), Europolin tiedot, Schengenin tietojärjestelmä (SIS), Eurodac ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS).

Missä tietokannoissa ETIAS-järjestelmä tekee hakuja?

Järjestelmä tarkistaa viisumipakosta vapautetun matkustajan antamat tiedot ja arvioi niitä tekemällä kaikkien hakemusten perusteella automaattisesti haun seuraavissa järjestelmissä:

-       nykyiset EU:n tietojärjestelmät:

o    Schengenin tietojärjestelmä (SIS)

o    viisumitietojärjestelmä (VIS)

o    Europolin tiedot

o    Eurodac-tietokanta

-       ehdotetut tulevat EU:n tietojärjestelmät:

o    rajanylitystietojärjestelmä (EES)

-       Interpolin tietokannat:

o    Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokanta (SLTD)

o    Interpolin TDAWN-tietokanta (Travel Documents Associated with Notices)

-       erityinen ETIAS-seurantalista ja erityiset riski-indikaattorit.

Tulevaisuudessa ETIAS-järjestelmän pitäisi voida tehdä haku myös ECRIS-TCN-tietokannasta, kun kolmansien maiden kansalaisten rikosrekisteritietojen vaihtoa EU:ssa koskeva komission ehdotus (ECRIS-TCN) on hyväksytty.

Miten ETIAS parantaa EU:n kansalaisten turvallisuutta?

ETIAS edistää merkittävästi nykyisten turvallisuuspuutteiden korjaamista antamalla olennaisen tärkeää tietoa turvallisuudesta, laittomasta maahanmuutosta ja kansanterveydestä. Sen ansiosta jäsenvaltioiden viranomaiset voivat tunnistaa henkilöt, joihin saattaa liittyä riskejä, ja toteuttaa toimenpiteitä jo ennen kuin nämä saapuvat Schengen-alueen ulkorajalle.

Järjestelmä parantaa erityisesti ihmiskaupan havaitsemista (etenkin kun kyseessä ovat alaikäiset uhrit) ja rajat ylittävään rikollisuuteen puuttumista. Kaiken kaikkiaan se helpottaa sellaisten henkilöiden tunnistamista, joiden läsnäolo Schengen-alueella voisi aiheuttaa uhkan sisäiselle turvallisuudelle. ETIAS-järjestelmään tallennetut tiedot voidaan perusoikeuksia ja tietosuojaa kunnioittaen antaa myös kansallisten lainvalvontaviranomaisten ja Europolin käyttöön, jos se on tarpeen terrorismirikoksen tai muun vakavan rikoksen torjumista, havaitsemista tai tutkimista varten.

Miten varmistetaan, että ETIAS-järjestelmässä kunnioitetaan perusoikeuksia ja tietosuojaa?

Komission ehdotus on täysin yhdenmukainen perusoikeuskirjan kanssa. Se sisältää kaikki tarvittavat suojatoimet, joiden avulla varmistetaan, että ETIAS-järjestelmä perustetaan korkeatasoisimpien tietosuojanormien mukaisesti. Tämä koskee erityisesti tietojen saatavuutta, jota rajoitetaan tiukasti. Ehdotetussa asetuksessa säädetään myös yksilön muutoksenhakuoikeudesta, erityisesti oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja. Lisäksi siinä edellytetään, että riippumattomat julkiset viranomaiset valvovat tietojenkäsittelyä.

ETIAS-järjestelmään tallennettuja henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen järjestelmän käyttötarkoituksia varten. Tietoja säilytetään

- niin kauan kuin matkustuslupa on voimassa, tai

- viisi vuotta viimeisen hylkäämis-, peruuttamis- tai kumoamispäätöksen jälkeen.

Matkustusluvan voimassaoloajan päätyttyä tietoja voidaan säilyttää vielä enintään kolmen vuoden ajan, jos hakija on vapaasti ja nimenomaisesti antanut siihen suostumuksensa. Säilyttämisajan päätyttyä hakemustiedosto ja henkilötiedot poistetaan ETIAS-keskusjärjestelmästä automaattisesti.

Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla ja Europolilla on pääsy ETIAS-järjestelmään tiukasti määritellyin ehdoin terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista varten. Nimettyjen viranomaisten ja Europolin pitäisi pyytää pääsyä ETIAS-järjestelmään vain jos niillä on perusteltu syy uskoa, että se auttaa niitä olennaisella tavalla niiden tehtävien hoitamisessa.

4. ETIAS-järjestelmän rakenne ja kehittäminen

Millainen on ETIAS-järjestelmän rakenne?

ETIAS-järjestelmän osat ovat ETIAS-tietojärjestelmä, ETIAS-keskusyksikkö ja kansalliset ETIAS-yksiköt.

ETIAS-tietojärjestelmä käsittää seuraavat osat:

  • keskusjärjestelmä, jossa hakemukset käsitellään
  • kunkin jäsenvaltion yhdenmukainen kansallinen rajapinta (National Uniform Interface, NUI), joka yhdistää toisiinsa keskusjärjestelmän ja kansalliset infrastruktuurit
  • keskusjärjestelmän ja yhdenmukaisten kansallisten rajapintojen välinen suojattu viestintäinfrastruktuuri
  • julkinen verkkosivusto ja mobiililaitteille tarkoitettu sovellus
  • sähköpostipalvelu sekä erilaisia hakijoille tarkoitettuja välineitä, kuten tilipalvelu, tarkastusväline ja väline, jonka avulla hakija voi antaa suostumuksensa tietojensa säilyttämiseen yleistä säilyttämisaikaa pidemmäksi ajaksi tai peruuttaa tällaisen suostumuksen.

ETIAS-keskusyksikkö perustetaan osaksi Euroopan raja- ja merivartiovirastoa, ja se kuuluu viraston oikeudelliseen ja toimintapoliittiseen kehykseen. ETIAS-keskusyksikkö toimii ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa, ja sillä on neljä keskeistä tehtävää:

  • varmistaa, että hakemustiedostoihin ja ETIAS-keskusjärjestelmään tallennetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla
  • varmistaa tarvittaessa, että matkustuslupahakemuksista poistetaan kaikenlainen hakijan henkilöllisyyttä koskeva moniselitteisyys, jos automatisoidussa prosessissa löytyy osuma
  • määritellä, testata, toteuttaa, arvioida ja tarkistaa ETIAS-tarkastussääntöjen erityiset riski-indikaattorit
  • tehdä säännöllisesti hakemusten käsittelyyn ja ETIAS-tarkastussääntöjen soveltamiseen liittyviä tarkastuksia ja arvioida erityisesti niiden vaikutukset perusoikeuksiin, yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan.

Kuhunkin jäsenvaltioon perustetaan kansallinen ETIAS-yksikkö, jolla on päävastuu riskinarviointien tekemisestä ja matkustusluvasta päättämisestä niiden hakemusten osalta, jotka on hylätty automatisoidussa hakuprosessissa. Kansalliset yksiköt myös antavat hakijoille tietoa muutoksenhakumenettelystä.

Euroopan raja- ja merivartioviraston yhteyteen perustettavalla ETIAS-arviointilautakunnalla on neuvoa-antava tehtävä: sitä kuullaan riski-indikaattoreiden määrittelystä, arvioinnista ja tarkistamisesta sekä ETIAS-seurantalistan täytäntöönpanosta. Lautakuntaan kuuluu edustaja kustakin kansallisesta ETIAS-yksiköstä, Euroopan raja- ja merivartiovirastosta ja Europolista.

Perusoikeuksia käsittelevä ETIAS-ohjausneuvosto on riippumaton neuvoa-antava elin, joka muodostuu Euroopan raja- ja merivartioviraston, Euroopan tietosuojavaltuutetun, Euroopan tietosuojaneuvoston ja perusoikeusviraston edustajista. Se arvioi, miten hakemusten käsittely ja tarkastussäännöt vaikuttavat perusoikeuksiin, ja antaa ohjeita ETIAS-arviointilautakunnalle.

Mikä on ETIAS-seurantalista?

Tiedot, joita hakijat antavat ETIAS-matkustusluvan saamista varten, tarkistetaan EU:n eri tietokantojen, mm. ETIAS-seurantalistan, avulla.

ETIAS-seurantalistaan kootaan tiedot henkilöistä, jotka ovat tehneet tai joiden epäillään tehneen vakavan rikoksen tai osallistuneen vakavaan rikokseen tai joiden osalta on tosiasioihin perustuvaa näyttöä tai perusteltuja syitä, joiden nojalla voidaan olettaa, että he aikovat tehdä terrorismirikoksia tai muita vakavia rikoksia. Seurantalista laaditaan jäsenvaltioiden ja Europolin toimittamien tietojen perusteella.

Mikä on Europolin tehtävä?

Europol on EU:n turvallisuustietokeskuksena ainutlaatuisessa asemassa, sillä se pystyy yhdistämään tietoja, joita ei ole yksittäisten jäsenvaltioiden saatavilla tai muissa EU:n tietokannoissa. Se tallentaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietoja ETIAS-seurantalistaan ja vastaa niiden pitämisestä ajan tasalla.

Kansalliset ETIAS-yksiköt kuulevat Europolia toteuttaessaan jatkotoimia sellaisen osuman johdosta, joka on saatu automatisoidun ETIAS-käsittelyn yhteydessä Europolin tietojen perusteella. Europol osallistuu myös ETIAS-tarkastussääntöjen määrittelyyn.

Mikä on eu-LISAn tehtävä?

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto eli eu-LISA laatii ETIAS-tietojärjestelmän ja vastaa sen teknisestä hallinnoinnista. Eu-LISAn tehtävänä on muun muassa luoda julkinen verkkosivusto ja ETIAS-mobiilisovellus, jossa hakijat voivat esimerkiksi tarkistaa hakemuksensa käsittelyvaiheen.

Minkä verran ETIAS-järjestelmän kehittäminen maksaa?

Jotta ETIAS-järjestelmä olisi mahdollisimman tehokas, sen toiminta perustuu nykyisiin tietojärjestelmiin, ja se kehitetään yhdenmukaisesti myöhemmin perustettavien tietojärjestelmien, kuten rajanylitystietojärjestelmän (EES), kanssa. EES- ja ETIAS-järjestelmät olisi kehitettävä ja toteutettava yhdessä ja rinnakkain. Näin järjestelmien perustamis- ja toimintakustannuksissa voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä.

ETIAS-järjestelmän kehittämiskustannuksiksi arvioidaan 212,1 miljoonaa euroa, ja vuotuisten toimintakustannusten arvioidaan olevan keskimäärin 85 miljoonaa euroa. ETIAS-järjestelmä on taloudellisesti omavarainen, sillä vuotuiset toimintakustannukset on tarkoitus kattaa maksutuloilla.

Mikä on ETIAS-järjestelmän maantieteellinen soveltamisala?

ETIAS-säädöstä sovelletaan Schengen-alueeseen kuuluviin jäsenvaltioihin, vaikka ne eivät vielä soveltaisi Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, eli myös Kroatiaan, Kyprokseen, Bulgariaan ja Romaniaan.

Milloin ETIAS-järjestelmä on valmis?

ETIAS-järjestelmän odotetaan olevan toiminnassa kolmen vuoden kehittämisen jälkeen eli vuoden 2021 alussa.

 

 

 

MEMO/18/4362

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar