Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης

Στρασβούργο, 18 Απριλίου 2018

Στις 18 Απριλίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Σιγκαπούρης και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ–Σινγκαπούρης.

Η εμπορική συμφωνία και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης θα δώσουν νέα ώθηση στις σχέσεις της ΕΕ με τη Σινγκαπούρη και θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις της ΕΕ και της Σινγκαπούρης περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η διαπραγμάτευση της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία πρόκειται να υπογραφεί σύντομα. Αφότου τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα παρέχει το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ισχυρής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης.

Αναβάθμιση της δέσμευσης της ΕΕ με τη Νοτιοανατολική Ασία

Η εμπορική συμφωνία και η επενδυτική συμφωνία ΕΕ–Σινγκαπούρης αποτελούν τις πρώτες διμερείς συμφωνίες τους είδους τους που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και ενός κράτους του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου προς την επίτευξη του απώτερου στόχου της ΕΕ για τη σύναψη εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας με τον ASEAN, των οποίων η διαπραγμάτευση είχε ξεκινήσει το 2007 και διακόπηκε το 2009 όταν έφτασε σε αδιέξοδο. Και οι δύο πλευρές συμμετέχουν επί του παρόντος σε προπαρασκευαστικές εργασίας για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την πιθανή επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Οι συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη είναι ένα καλό σημείο αναφοράς για άλλες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ με κράτη μέλη του ASEAN. Ύστερα από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Σιγκαπούρη τον Μάρτιο του 2010, η ΕΕ ξεκίνησε επίσης διμερείς διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία (2010), το Βιετνάμ (2012), την Ταϊλάνδη (2013), τις Φιλιππίνες (2015) και την Ινδονησία (2016).

Η Σινγκαπούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ μεταξύ των χωρών του ASEAN. Με συνολικές διμερείς εμπορευματικές συναλλαγές αξίας 53,3 δισ. ευρώ και συναλλαγές υπηρεσιών αξίας 44,4 δισ. ευρώ το 2016, η Σιγκαπούρη αντιπροσώπευε μόλις λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο των συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και ASEAN. Παράλληλα, με διμερή επενδυτικά αποθέματα ύψους 256 δισ. ευρώ το 2016, η Σιγκαπούρη αντιπροσώπευε σχεδόν τα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ των δύο περιοχών. Περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις της ΕΕ είναι εγκατεστημένες στη Σινγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν ως κόμβο για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της Στεφάνης του Ειρηνικού.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης αποτελεί την πρώτη διμερή συμφωνία «νέας γενιάς». Εκτός από τη συνήθη κατάργηση τελωνειακών δασμών και μη δασμολογικών φραγών για το εμπόριο των αγαθών και των υπηρεσιών, περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, την απελευθέρωση των επενδύσεων, τις δημόσιες συμβάσεις, τον ανταγωνισμό και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η εν λόγω συμφωνία καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχει η Σιγκαπούρη ως επιχειρηματικός και μεταφορικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η συμφωνία:

1) καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς

Η Σινγκαπούρη θα καταργήσει όλους τους εναπομείναντες δασμούς για ορισμένα προϊόντα της ΕΕ (όπως αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων μπίρας) και θα δεσμευτεί να διατηρήσει ως έχει τη σημερινή αδασμολόγητη πρόσβαση για όλα τα άλλα προϊόντα της ΕΕ.

Όταν τεθεί σε ισχύ η εμπορική συμφωνία, πάνω από το 80 % του συνόλου των εισαγωγών από τη Σιγκαπούρη θα εισέρχονται στην ΕΕ ατελώς. Για τις υπόλοιπες εισαγωγές, οι δασμοί της ΕΕ θα καταργηθούν μέσα σε τρία ή πέντε χρόνια, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Οι τομείς που θα επωφεληθούν από την άμεση κατάργηση των δασμών είναι τα ηλεκτρονικά είδη, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα πετροχημικά και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Οι δασμοί για ορισμένα είδη υφασμάτων και για τους τάπητες θα καταργηθούν εντός τριών ετών· οι δασμοί για τα ποδήλατα, τα φρούτα, τα δημητριακά και τα αθλητικά υποδήματα θα καταργηθούν εντός πέντε ετών.

2) διευκολύνει τις περιφερειακές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας

Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές εταιρείες συχνά δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τα προϊόντα τους συνήθως περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία εγχώριας παραγωγής αλλά και στοιχεία που προέρχονται από το εξωτερικό.

Οι κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στην εμπορική συμφωνία έχουν ως στόχο να επιτύχουν μια συνετή ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας που παρέχεται, ως έναν βαθμό στις εταιρείες, όσον αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων από άλλες χώρες και της επαρκούς σαφήνειας σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα για να μπορούν να χαρακτηρίζονται ως προϊόντα ΕΕ ή Σινγκαπούρης και να επωφελούνται από τις προτιμήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης αναγνωρίζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των αλυσίδων εφοδιασμού στη Νοτιοανατολική Ασία. Περιλαμβάνει την έννοια της «σώρευσης ASEAN» για να επιτρέπει σε μεταποιητικές εταιρείες με έδρα τη Σινγκαπούρη να περιλαμβάνουν εξαρτήματα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη του ASEAN ως καταγόμενο περιεχόμενο όταν προσδιορίζουν το κατά πόσον ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να πληροί τις απαιτήσεις των κανόνων καταγωγής.

Η συμφωνία προβλέπει την περαιτέρω διευκόλυνση της περιφερειακής σώρευσης σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων μετά τη σύναψη εκ μέρους της ΕΕ συμπληρωματικών εμπορικών συμφωνιών με άλλα κράτη μέλη του ASEAN.

3) αίρει τους τεχνικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς στις εμπορευματικές συναλλαγές

Χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, η συμφωνία προβλέπει την αντιμετώπιση ρυθμιστικών αποκλίσεων σε ορισμένους βασικούς τομείς που αποτελούν μη δασμολογικούς φραγμούς στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και Σινγκαπούρης:

 • Ηλεκτρονικά προϊόντα

Η ΕΕ και η Σιγκαπούρη συμφωνούν να βασίζουν τα πρότυπά τους, τους τεχνικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης στα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται οι αλληλοκαλυπτόμενες και αδικαιολόγητα επαχθείς διαδικασίες δοκιμών συμμόρφωσης όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Το σκεπτικό είναι ότι ένα προϊόν που κρίνεται ασφαλές για διάθεση στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να θεωρείται επίσης ασφαλές και στη Σινγκαπούρη.

Η συμφωνία θα καταργήσει επίσης τις υποχρεωτικές αξιολογήσεις της συμμόρφωσης από τρίτο μέρος για τα συστήματα ασφάλειας των προϊόντων για ορισμένες κατηγορίες ηλεκτρονικών προϊόντων και θα δίνει προτεραιότητα σε άλλους τρόπους αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως η δήλωση συμμόρφωσης του προμηθευτή και οι μηχανισμοί εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά, που αποτελούν τον κανόνα στην ΕΕ. 

 • Μηχανοκίνητα οχήματα και εξαρτήματα οχημάτων

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφωνούν να προωθήσουν διεθνή πρότυπα για τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα οχημάτων και να αποφύγουν την εισαγωγή νέων μέτρων που παρεκκλίνουν από τα διεθνή πρότυπα.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την αποδοχή από την Σινγκαπούρη νέων μηχανοκίνητων οχημάτων και εξαρτημάτων οχημάτων που προέρχονται από την ΕΕ χωρίς πρόσθετες δοκιμές ή απαιτήσεις πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που είναι αποδεκτά στην ΕΕ, συγκεκριμένα τους κανονισμούς έγκρισης τύπου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE).

 • Φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφωνούν να χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα, πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές για τα φαρμακευτικά προϊόντα ή τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιδίως αυτά που καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Η συμφωνία ενθαρρύνει διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες για την καταχώριση και την τιμολόγηση των φαρμάκων και την επιστροφή των φαρμακευτικών εξόδων. Αυτό είναι σημαντικό για αμφότερους τους εταίρους.

 • Εξοπλισμός για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφωνούν να εφαρμόζουν τα διεθνή ή περιφερειακά πρότυπα, εφόσον υπάρχουν, στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και αειφόρους μη ορυκτές πηγές. Η Σινγκαπούρη θα αποδέχεται τις δηλώσεις συμμόρφωσης ή τις εκθέσεις δοκιμών της ΕΕ και η ΕΕ θα αποδέχεται τις δηλώσεις συμμόρφωσης με βάση τους ίδιους όρους από τους προμηθευτές της ΕΕ.

 • Ακατέργαστα και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης

Οι περισσότερες έννομες τάξεις ανά τον κόσμο —συμπεριλαμβανομένων των έννομων τάξεων της ΕΕ και της Σινγκαπούρης— συμπεριλαμβάνουν αυστηρούς νόμους και διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής, που είναι γνωστοί ως υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. Αυτό δεν θα αλλάξει από τη συμφωνία. Αν και διατηρεί υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας, η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης αποσκοπεί στη διευκόλυνση του εμπορίου προϊόντων διατροφής. Για παράδειγμα, η Σινγκαπούρη θα αξιολογεί την επίδοση των συστημάτων επιθεώρησης και πιστοποίησης της ΕΕ για τις εγκαταστάσεις παραγωγής κρέατος αντί να απαιτεί από τις αρχές να επιθεωρούν κάθε μεμονωμένο σφαγείο ή μονάδα μεταποίησης τροφίμων χωριστά πριν από την εξαγωγή.

4) διευκολύνει τις συναλλαγές μέσω της ενίσχυσης της τελωνειακής συνεργασίας

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη θα ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία για την απλούστευση, την εναρμόνιση, την τυποποίηση και τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση του κόστους των συναλλαγών για τις επιχειρήσεις. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά την προστασία και ασφάλεια του νόμιμου εμπορίου. Η συμφωνία θα βελτιώσει την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα για την αμοιβαία αναγνώρισης των προγραμμάτων εμπορικής εταιρικής σχέσης (όπως το πρόγραμμα «εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς» της ΕΕ).

5) ανοίγει τις αγορές υπηρεσιών και επενδύσεων με ολοκληρωμένο τρόπο

Η εμπορική συμφωνία αποσκοπεί στο να καταστεί το επιχειρηματικό περιβάλλον περισσότερο προβλέψιμο και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και της Σινγκαπούρης και περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Παρέχει πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Χάρη στη συμφωνία, η Σινγκαπούρη θα διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, της μηχανολογίας, των υπολογιστών και των θαλάσσιων μεταφορών. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες θα μπορούν, υπό συγκεκριμένους όρους, να αυξήσουν τον αριθμό των τοποθεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Σε ορισμένους τομείς οι εγχώριοι και οι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τους κανόνες και τους κανονισμούς, γεγονός που θα δημιουργεί προβλεψιμότητα και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Η ΕΕ και η Σιγκαπούρη διατηρούν το δικαίωμα να θεσπίζουν πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και ρυθμίσεις και νέους κανονισμούς για την επίτευξη θεμιτών στόχων πολιτικής, όπως η εθνική ασφάλεια και η δημόσια υγεία και ασφάλεια. Η συμφωνία προστατεύει ορισμένους ευαίσθητους τομείς (όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο και κινηματογράφος, δημόσια υγεία και εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες και παροχή ύδατος) στις οποίες δεν αναλαμβάνονται δεσμεύσεις.

Η εμπορική συμφωνία θα παράσχει νέες ευκαιρίες στις εταιρείες που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπορική παρουσία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των υπηρεσιών και σε τομείς εκτός των υπηρεσιών, όπως η μεταποίηση. Αυτό συνεπάγεται νέες ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων, όπως, για παράδειγμα, στη βιομηχανική παραγωγή.

6) παρέχει νέες ευκαιρίες διαγωνισμών στους υποψηφίους από την ΕΕ

Ως μέλη της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, η Σινγκαπούρη και η ΕΕ έχουν ήδη αναλάβει ουσιαστικές δεσμεύσεις για το άνοιγμα των διαδικασιών δημόσιων διαγωνισμών, διαθέτουν σύγχρονο καθεστώτα δημόσιων συμβάσεων και εφαρμόζουν διαφάνεια και δίκαιες διαδικασίες όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι αλλοδαπές επιχειρήσεις είναι ήδη σε θέση να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη αξία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, και οι δύο πλευρές συμφωνούν να βελτιώσουν και να απλουστεύσουν τη διαδικασία διαγωνισμών και δεσμεύονται να διευρύνουν τον αριθμό των δημόσιων συμβάσεων που είναι ανοικτές για υποβολή προσφορών, κυρίως όσον αφορά τον σιδηροδρομικό τομέα και την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Σινγκαπούρης.

7) προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

Τόσο η ΕΕ όσο και η Σινγκαπούρη διαθέτουν ήδη σύγχρονα συστήματα για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η εμπορική συμφωνία βασίζεται στο γεγονός αυτό και καθορίζει βασικούς κανόνες για την επιβολή της νομοθεσίας (εκτός από την επιβολή ποινικών κυρώσεων), μεταξύ άλλων και στα σύνορα.

Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια από τις τελωνειακές αρχές για τη δέσμευση εμπορευμάτων απομίμησης που προστατεύονται με εμπορικό σήμα ή ΓΕ, πειρατικού περιεχόμενου προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πειρατικών καταχωρισμένων σχεδίων.

Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η συμφωνία προβλέπει την καταβολή δίκαιης αμοιβής τόσο στους ερμηνευτές όσο και στους παραγωγούς ηχογραφημένης μουσικής που αναμεταδίδεται στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή σε χώρους ανοικτούς στο κοινό (όπως καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ) —γεγονός που θα βελτιώσει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Σινγκαπούρη.

Η Σιγκαπούρη έχει συμφωνήσει να ενισχύσει το ισχύον καθεστώς της για τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) με τη θέσπιση συστήματος καταχώρισης των ΓΕ στη Σιγκαπούρη. Μετά την καταχώρισή τους στην Σινγκαπούρη, περίπου 190 γεωγραφικές ενδείξεις για οίνους, οινοπνευματώδη και ορισμένα γεωργικά προϊόντα θα απολαμβάνουν, χάρη στη συμφωνία, επίπεδα προστασίας ισοδύναμα με εκείνα της ΕΕ. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται οι οίνοι Μπορντό, το χοιρομέρι Πάρμας, η σαμπάνια και η μπίρα Βαυαρίας. Η καλύτερη προστασία για τα προϊόντα αυτά θα βελτιώσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών της Σινγκαπούρης σχετικά με τα αυθεντικά υψηλής ποιότητας προϊόντα της ΕΕ που φέρουν ΓΕ.

8) περιλαμβάνει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη

Στόχος της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι η εμπορική της πολιτική στηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη στο εσωτερικό της ΕΕ, στις χώρες εταίρους της και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα δυναμικό, περιεκτικό και δεσμευτικό κεφάλαιο για να διασφαλίζεται ότι οι εμπορικές συναλλαγές στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ανάπτυξη.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης δεσμευτικές υποχρεώσεις για να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συμφωνίες. Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφωνούν επίσης να αποτρέπουν πρακτικές «υποβάθμισης» της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προσέλκυση εμπορικών συναλλαγών ή επενδύσεων.

Στόχος της συμφωνίας είναι να ενισχύσει τη συμβολή του εμπορίου και των επενδύσεων στην αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα συστήματα διασφάλισης της αειφορίας (πρωτοβουλίες οικολογικής σήμανσης, δίκαιο και ηθικό εμπόριο) και τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

Η συμφωνία καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν στην εφαρμογή και την παρακολούθησή της, Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση νέων ή υφιστάμενων μηχανισμών διαβούλευσης για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Προβλέπει έναν μηχανισμό για την επίλυση των διαφωνιών όσον αφορά την εφαρμογή του κεφαλαίου.

Η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης

Η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδύσεων, με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων της ΕΕ και της Σινγκαπούρης να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις και να επιδιώκουν στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Η συμφωνία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της νέας προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τους μηχανισμούς επιβολής της που δεν περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ της Σινγκαπούρης και κρατών μελών της ΕΕ. Η συμφωνία αντικαθιστά τις 12 υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συνθήκες και θεσπίζει ένα σύγχρονο κοινό πλαίσιο προστασίας των επενδύσεων για όλους τους επενδυτές της ΕΕ στη Σινγκαπούρη.

Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ διασφαλίζει ότι οι επενδυτές και τις επενδύσεις τους στη Σινγκαπούρη θα τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης και δεν θα υφίστανται διακρίσεις σε σύγκριση με τις επενδύσεις της Σινγκαπούρης σε συγκρίσιμες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, η συμφωνία προστατεύει τους επενδυτές της ΕΕ και τις επενδύσεις τους στη Σινγκαπούρη από απαλλοτρίωση, εκτός αν πρόκειται για δημόσιους σκοπούς, σύμφωνα με τη δέουσα διαδικασία, κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και με καταβολή άμεσης, αρμόζουσας και ουσιαστικής αποζημίωσης σύμφωνα με την εύλογη αγοραία αξία της απαλλοτριωθείσας επένδυσης.

Η συμφωνία θεσπίζει ένα σύγχρονο και αναμορφωμένο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων για την επίλυση των διαφορών παρόμοιο με εκείνο που προβλέπεται στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες προστασίας των επενδύσεων και αποσκοπεί στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των επενδυτών με διαφανή τρόπο και της διαφύλαξης του δικαιώματος ενός κράτους να θεσπίζει κανονιστικές ρυθμίσεις με γνώμονα την επιδίωξη στόχων δημόσιας πολιτικής. Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση ενός μόνιμου διεθνούς και πλήρως ανεξάρτητου συστήματος επίλυσης των διαφορών. Οι ακρογωνιαίοι λίθοι του νέου συστήματος είναι οι εξής:

 • ένα μόνιμο επενδυτικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ένα εφετείο που θα διασφαλίζουν τη νομική ορθότητα και την ασφάλεια δικαίου σχετικά με την ερμηνεία της συμφωνίας·
 • όλα τα μέλη των δικαστηρίων διορίζονται από την ΕΕ και τη Σινγκαπούρη εκ των προτέρων και υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και τη δεοντολογική συμπεριφορά. Όλα τα μέλη των δικαστηρίων συμμορφώνονται με έναν δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στη συμφωνία·
 • η ΕΕ και η Σινγκαπούρη θα διορίζουν μέλη των δικαστηρίων άτομα που θα έχουν αποδεδειγμένη πείρα στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται στις χώρες καταγωγής τους για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων ή είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους·
 • οι διαδικασίες των δικαστηρίων θα χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια. Όλα τα έγγραφα θα δημοσιοποιούνται και όλες οι ακροάσεις θα είναι ανοιχτές στο κοινό. Τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παρατηρήσεις ενώπιον του δικαστηρίου·
 • απαγόρευση των παράλληλων ή πολλαπλών διαδικασιών· και
 • διατάξεις κατά των καταχρήσεων του συστήματος —για παράδειγμα, κανόνες για την πρόληψη ισχυρισμών που συνιστούν απάτη ή χειραγώγηση, όπως η αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης για τους σκοπούς της υποβολής μιας αξίωσης.

Επόμενα βήματα

Μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο, οι συμφωνίες θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε η εμπορική συμφωνία να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019· η επενδυτική συμφωνία θα πρέπει επίσης να υποβληθεί σε διαδικασία κύρωσης σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου

Κείμενο της συμφωνίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορική συμφωνία και την επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Θεματικά ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά γραφήματα σχετικά με την εμπορική συμφωνία και την επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης

Ιστορίες των εξαγωγέων

Περισσότερα για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης

MEMO/18/3327

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar