Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Enotni digitalni trg – prenosljivost storitev spletnih vsebin

Bruselj, 27. marca 2018

Vprašanja in odgovori

Kaj je cilj Uredbe?

Uredba naj bi zagotovila, da imajo evropski državljani, ki v svoji matični državi kupijo ali se naročijo na vsebine, kot so filmi, športni prenosi, glasba, e-knjige in igre, omogočen dostop do teh vsebin tudi med potovanjem ali začasnim bivanjem v drugi državi EU. Uredba bo 1. aprila 2018 začela veljati v vseh državah članicah EU.

Komu bodo nova pravila koristila?

  • Potrošnikom, ki prebivajo v EU: nova pravila jim omogočajo, da lahko med obiskom drugih držav EU ali začasnim bivanjem v teh državah gledajo filme ali športne dogodke, poslušajo glasbo, prenašajo e-knjige ali igrajo spletne igre.
  • Ponudnikom storitev spletnih vsebin: svojim naročnikom bodo lahko ponujali čezmejno prenosljivost spletnih vsebin, pri čemer jim ne bo treba pridobiti licenc za druga ozemlja, kjer ti naročniki začasno bivajo.

Interesi imetnikov pravic bodo zaščiteni pred zlorabami. 

Ali morajo ponudniki storitev ponuditi enako storitev, ne glede na to, kam naročnik potuje? Kako bo to delovalo v primeru storitev videa na zahtevo, kot je Netflix, ki deluje v več državah EU?

Da, ponudniki plačljivih storitev spletnih vsebin (denimo spletnih storitev pretakanja filmov, televizije ali glasbe) morajo svojim naročnikom zagotavljati isto storitev, ne glede na to, kje v EU se naročnik nahaja. Storitev mora biti v drugih državah članicah zagotovljena na enak način kot v državi članici naročnikovega prebivališča. Tako bo na primer naročnik na storitve Netflix imel dostop do iste izbire (ali kataloga) kjer koli v EU – tako doma kot med začasnim bivanjem v tujini.

Nova pravila pa ponudnikom storitev ne preprečujejo, da bi svojim uporabnikom ponudili dodatne možnosti v tujini, na primer dostop do vsebine, ki je na voljo v državi, v kateri potujejo. Zadevni ponudnik storitev se bo o tem, ali bo poleg izpolnjevanja svoje obveznosti iz Uredbe dovolil ali ohranil tudi dostop do lokalne vsebine, odločil sam.

Ali obstaja časovna omejitev? Kaj se zgodi, če oseba prebiva v eni državi, vsak dan pa odhaja na delo v drugo državo?

Uredba o prenosljivosti zajema primere, ko so naročniki začasno v tujini. Ta pojem v Uredbi ni opredeljen. Pomeni pa, da se naročnik nahaja v državi članici, ki ni država članica njegovega prebivališča. Zajema različne scenarije, vključno s počitnicami in poslovnimi potovanji.

Nova pravila ne določajo nobene omejitve za uporabo prenosljivosti, če uporabnik prebiva v drugi državi članici. Ponudniki storitev bi morali svoje naročnike obvestiti o podrobnih pogojih svoje ponudbe prenosljivosti. Če denimo živite v Belgiji in ste v tej državi naročeni na plačljivo storitev pretakanja glasbe, boste imeli v drugih državah članicah dostop do iste izbire glasbe kot doma.

Ta prenosljivost spletne vsebine vam bo na voljo, če se dnevno vozite na delo v druge države članice, kot sta na primer Francija in Luksemburg.

Kako bodo ponudniki storitev spletnih vsebin preverjali, katera je država prebivališča njihovih uporabnikov?

Ponudnik storitev bo moral preveriti, katera je naročnikova država prebivališča. To bo storil ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe.

Ponudniki storitev bodo lahko državo prebivališča preverili na podlagi različnih informacij, ki jih predloži naročnik. Uredba določa zaključen seznam takih načinov preverjanja, da se omeji poseganje v zasebnost potrošnikov. Med navedenimi načini preverjanja so na primer podatki o plačilu, plačilo licenčnine za radiodifuzne storitve, obstoj pogodbe za internetni ali telefonski priključek, preverjanje naslova IP ali naročnikova izjava o naslovu prebivališča. Ponudnik storitev bo lahko državo prebivališča preverjal na največ dva načina, navedena na seznamu. Vsaka obdelava osebnih podatkov bo morala biti v skladu s pravili EU o varstvu podatkov.

Ali se Uredba uporablja tudi za brezplačne spletne storitve?

Ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin se bodo lahko sami odločili, ali želijo izkoristiti možnosti, ki jih prinašajo nova pravila. Če jih začnejo uporabljati in omogočati prenosljivost na podlagi Uredbe, bodo zanje veljala vsa pravila, enako kot za ponudnike plačljivih storitev. To pomeni, da se bodo morali naročniki prijaviti, da bodo lahko dostopali do vsebin in jih uporabljali med svojim začasnim bivanjem v tujini, ponudniki storitev pa bodo morali preveriti državo članico naročnikovega prebivališča.

Kako lahko potrošniki vedo, za katere brezplačne spletne storitve veljajo nova pravila?

Če se ponudniki brezplačnih storitev spletnih vsebin odločijo, da bodo uporabljali nova pravila o prenosljivosti, morajo o tem obvestiti svoje naročnike, preden začnejo zagotavljati to storitev. Take informacije lahko na primer objavijo na svojih spletiščih.

Ali so v nova pravila zajete tudi javne radiodifuzne hiše? Ali lahko spremljam BBC, Arte in druge storitve?

Storitve spletnih vsebin, ki jih zajema Uredba, lahko vključujejo tudi storitve, ki jih ponujajo javne radiodifuzne hiše. Ali zadevna radiodifuzna hiša spada na področje uporabe Uredbe, je odvisno od tega, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • potrošnik že lahko dostopa do storitev prek različnih naprav in ni omejen na posebno infrastrukturo,
  • televizijski programi so na voljo naročnikom, katerih državo članico prebivališča je ponudnik preveril,
  • storitve spletnih vsebin so plačljive ali pa se je ponudnik prostovoljno odločil, da bo uporabljal nova pravila o prenosljivosti.

Ali lahko gledam filme radiodifuznih hiš iz druge države prek spleta, na primer filme španske ali estonske televizije v Belgiji?

Če za radiodifuzne hiše, ki ponujajo spletne vsebine v vaši matični državi, veljajo nova pravila o prenosljivosti, boste lahko spremljali svoje vsebine, kadar ste začasno v drugi državi članici.

Nasprotno pa nova pravila o prenosljivosti ne zajemajo dostopa do vsebin, ki se ponujajo v drugi državi članici, iz vaše matične države. Potrošnikom pa bi lahko glede nekaterih televizijskih in radijskih programov prinesla koristi predlagana uredba o spletnih prenosih radiodifuzijskih hiš ter retransmisijah televizijskih in radijskih programov, o kateri trenutno potekajo pogajanja. Ta bo radiodifuznim hišam in producentom omogočila dodatno možnost ponudbe čezmejnega dostopa do več programov (glej informativni pregled).

Katere konkretne težave bo Uredba rešila?

Ljudje, ki potujejo ali začasno bivajo v drugih državah EU, se pogosto srečujejo z omejitvami. Morda nimajo dostopa do svojih storitev spletnih vsebin ali pa je ta dostop omejen. Mnogim se (predvsem ko gredo na krajše potovanje) ne zdi praktično, da bi sklenili naročnino na lokalne storitve, ali pa ugotovijo, da njihovi najljubši filmi in nanizanke niso na voljo ali pa so na voljo le v tujem jeziku.

  • Naročnik, ki želi med dopustom v Italiji gledati filme prek televizijske mreže HBO s svojega skandinavskega računa, prejme sporočilo, da „je storitev na voljo samo na Švedskem, Norveškem, Danskem in Finskem“.
  • Francoski uporabnik storitve za filme in nanizanke MyTF1 si ne more izposoditi novega filma, medtem ko je na službeni poti v Združenem kraljestvu.

Uporabniki so lahko na primer dostopali le do vsebin, ki so jih že prenesli na svojo prenosno napravo.

  • Uporabniki belgijske storitve za ogled filmov Universciné morajo film, ki so si ga izposodili, prenesti na svojo napravo, preden se odpravijo na pot v drugo državo EU. Zunaj svoje matične države namreč ne morejo uporabljati pretočnih vsebin ali prenesti filmov.

Nova pravila o prenosljivosti bodo rešila te težave. Omejitve glede prenosljivosti naročnin na spletne glasbene storitve (kot sta Spotify in Deezer) ali e-knjige se zdijo manj problematične. Vendar omejitev v prihodnosti ni mogoče izključiti, zato so današnja pravila pomembna tudi za te storitve.

Ali nova pravila veljajo tudi za prenosljivost spletnih naročnin na športne prenose?

Da, Uredba zajema tudi različne storitve športnih spletnih vsebin. To vključuje storitve v primerih, ko je šport del plačljivih televizijskih storitev spletnih vsebin (kot so pretočne storitve Zattoo v Nemčiji) ali del celotnega paketa spletnih storitev (na primer Sky Go), ter v primeru, ko organizator športnih dogodkov vzpostavi namensko storitev spletnih vsebin.

Ali bo ponudnik storitev prenosljivost lahko zaračunal?

Ne, v skladu z novimi pravili ponudniki storitev spletnih vsebin naročnikom ne bodo smeli dodatno zaračunavati zagotavljanja čezmejne prenosljivosti vsebin.

Kakšna so nova pravila v primerih, ko ponudnik storitev začne omejevati glasbo, filme ali igre, ki so na voljo med potovanjem v tujini?

Naročniki na plačljive storitve spletnih vsebin in brezplačne storitve spletnih vsebin, za katere veljajo nova pravila, bodo imeli enak dostop do teh storitev med potovanjem kot v svoji matični državi. To pomeni, da bodo v drugi državi članici dostopali do enakih storitev kot doma: na voljo jim bo ista vsebina na isti vrsti in številu naprav in z enakim obsegom funkcionalnosti.

Vsak ukrep ponudnika, s katerim bi naročnikom preprečil dostop do storitve ali njeno uporabo med začasnim nahajanjem v drugi državi članici, na primer omejitve funkcionalnosti storitve, je v nasprotju z Uredbo. To pomeni, da ponudnik ne sme omejiti katalogov glasbe, filmov ali televizijskih nanizank, ki so dostopni med potovanjem v drugo državo članico.

Ali so glavni ponudniki storitev spletnih vsebin tehnično pripravljeni, da s 1. aprilom začnejo uporabljati novo uredbo?

Komisija je bila v tesnem stiku z glavnimi ponudniki storitev spletnih vsebin (kot so platforme za televizijske oddaje, filme, glasbo, športne prenose idr.), njihov odziv pa je bil pozitiven, saj so potrdili, da uvajanje novih pravil o prenosljivosti poteka nemoteno in pravočasno. Kadar so imeli ponudniki storitev pri tem težave, so jih po naših informacijah poskušali odpraviti. Komisija je pozorno spremljala ta postopek in tako bo tudi v prihodnje.

Uredba je zavezujoča za ponudnike plačljivih storitev. Ponudniki brezplačnih vsebin se lahko odločijo, da bodo izkoristili možnosti, ki jih prinašajo nova pravila, niso pa k temu obvezani. Nekateri ponudniki storitev so že napovedali, da bodo uporabljali nova pravila (YLE na Finskem, RTBF v Belgiji), Komisija pa pričakuje, da bodo, zdaj ko so nova pravila začela veljati, to storili še drugi.

 

Več informacij

Informativni pregled

Sporočilo za medije

Travel with your digital subscriptions: Joint statement by the European Commission, the European Parliament and the Bulgarian Presidency of the EU

MEMO/18/2601

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar