Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Euroopan unioni kehittää kansainvälisiä toimia meriemme puolesta

Malta 6. lokakuuta 2017

Julkinen ja yksityinen sektori ovat luvanneet Euroopan unionin Maltassa isännöimässä konferenssissa yli kuusi miljardia euroa merien parempaan hoitoon.

Meret peittävät maapallosta yli 70 prosenttia. Ne tuottavat suurimman osan hengittämästämme hapesta ja sitovat 30 prosenttia tuottamastamme hiilestä. Kolme miljardia ihmistä saa meristä elantonsa, ja miljardille ihmiselle kalat ja äyriäiset ovat tärkein eläinvalkuaisen lähde. Meriin kohdistuu kuitenkin monenlaisia uhkia, kuten saastuminen, ilmastonmuutos, liikakalastus ja rikollinen toiminta merellä.

Our Ocean -konferensseilla pyritään vastaamaan näihin kasvaviin haasteisiin. EU on tämänvuotista konferenssia valmistellessaan tehnyt menestyksekästä yhteistyötä hallitusten ja monella eri alalla toimivien yritysten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa. Se on pyrkinyt saamaan aikaan kunnianhimoisia ja mitattavissa olevia toimintasitoumuksia alkaen pienistä mutta lupaavista ja innovatiivisista toimista aina teollisen mittakaavan maailmanlaajuisiin hankkeisiin.

Esimerkkejä sitoumuksista

Merten saastuminen on valtava ongelma. Meriin päätyy joka vuosi yli 10 miljoonaa tonnia roskaa. Vuonna 2050 merissämme saattaa olla enemmän muovia kuin kaloja. EU:n isännöimässä konferenssissa esitettiin mm. seuraavat aloitteet:

 • MONIKANSALLISET SITOMUKSET: Suuret kulutustavarayritykset, kuten Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, MARS, Werner & Mertz ja Carrefour, ilmoittivat kaikki vähentävänsä muovin käyttöä merkittävästi lähivuosina.
 • ITÄVALTA: Wienissä sijaitseva kemikaali- ja lannoitekonserni Borealis ilmoitti investoivansa 15 miljoonaa euroa polyolefiinien mekaaniseen kierrätykseen. Polyolefiinejä käytetään mm. pakkauksissa.
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA: Ellen MacArthur Foundation jakoi arvokkaan Circular Design -palkinnon kannustaakseen innovointia uuden 8,5 miljoonan euron New Plastic Economy -aloitteensa puitteissa. Sky ilmoitti myöntävänsä 5 vuoden aikana 30 miljoonaa euroa. Ne käytetään kehittämään ideoita ja teknologiaa, joiden avulla ehkäistään muovin pääsyä meriin.
 • EU: Euroopan komissio ilmoitti, että kaikki kertakäyttöiset muovimukit poistetaan käytöstä vuoden 2017 loppuun mennessä juomavesipisteistä ja juoma-automaateista kaikissa sen rakennuksissa Brysselissä.

Merien suojelu - Maailman meri- ja rannikkoalueista on tällä hetkellä suojattu lainsäädännöllä ainoastaan alle 5 prosenttia, ja ainoastaan osa tästä lainsäädännöstä pannaan täytäntöön. Neljäs Our Ocean -konferenssi antoi vauhtia edistymiselle kohti YK:n 2020-suojelutavoitetta, joka on 10 prosenttia.

 • TYYNIMERI: Chile, Cookinsaaret, Indonesia, Niue ja Palau sitoutuivat luomaan useita uusia suojeltuja merialueita.
 • AFRICA: MAVA-säätiö sitoutui edistämään suojeluhankkeita etenkin Välimeren alueella ja Länsi-Afrikassa 70 miljoonalla eurolla seuraavien viiden vuoden aikana.
 • ATLANTTI / TYYNIMERI: Saksa on lupautunut johtamaan aloitetta, jolla lisätään merten suojelua eteläisellä Tyynellämerellä ja Etelä-Atlantilla. Hankkeessa on useita kumppaneita, mm. World Wildlife Foundation.
 • INTIAN VALTAMERI: Oxford-vetoisessa NEKTON-hankkeessa osoitetaan 30 miljoonaa euroa Intian valtameren kestävään hoitoon.
 • AKT: EU tukee suojeltujen merialueiden hoitoa Afrikassa, Karibialla ja Tyynellämerellä 20 miljoonalla eurolla ja ehdottaa kalastusrajoituksia Adrianmeren herkille alueille.
 • MAAILMA: Sea Ranger -aloitteessa perustetaan maailman ensimmäinen suojeltujen merialueiden hoitopalvelu yhteistyössä liikekumppaneiden kanssa.

Merellinen turvallisuus on maailmankaupan ja vaurauden perusta, mutta sitä uhkaavat luonnonkatastrofit, merirosvous, laiton kauppa ja aseelliset konfliktit. EU:n isännöimässä konferenssissa otettiin merkittävä askel merten turvallisuuden parantamisessa.

 • ULKOAVARUUS: Airbus ilmoitti suunnitelmistaan lisätä merivalvontavalmiuksiaan ja lähettää vuodesta 2020 alkaen kiertoradalle uusia optisia satelliitteja uhkien ennakoimiseksi.
 • YHDYSVALLAT: Vulcan Inc., jonka omistaa Paul G. Allen, yksi Microsoftin perustajista, aikoo investoida 34 miljoonaa euroa 'SkyLight'-havaitsemisjärjestelmään, joka käyttää huipputeknologiaa laittoman kalastuksen torjunnassa.
 • INTIAN VALTAMERI: EU ilmoitti mm. 37,5 miljoonan euron aloitteista Itä-Afrikassa ja Intian valtamerellä merellisen turvallisuuden parantamiseksi ja merirosvouksen torjumiseksi. Lisäksi tuetaan vaihtoehtoisia elinkeinoja.

Sinisen talouden ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Sen nykyarvoksi on arvioitu 1,3 biljoonaa euroa. EU lisäsi aiheen tämänvuotiseen Our Ocean -konferenssiin, koska se haluaa vahvistaa yhteisvaikutusta merten kannalta kestävien ja kiertotalouden mukaisten ratkaisujen ja talouskasvun ja työllisyyden välille mm. kehittyvissä rannikkoyhteisöissä.

 • EU-RUOTSI: EU ja Ruotsi ilmoittivat EU:n ja Tyynenmeren merikumppanuussopimuksesta, johon osoitetaan 45 miljoonaa euroa ja jolla tuetaan kestävää kehitystä Tyynellämerellä.
 • RAHOITUS: Althelia Ecosphere, Aviva Investors, BPCE-konserni, Euroopan investointipankki, Seventure Partners, Willis Towers Watson ja Maailmanpankki sopivat kehittävänsä kestävän kehityksen mukaisia periaatteita, jotka ohjaavat investointi- ja rahoituspäätöksiä sinisen talouden alalla. Tarkoituksena on julkistaa nämä periaatteet vuonna 2018.
 • RANSKA: Maailman ensimmäinen vuorovesivoimala, jonka Naval Energies avaa Cherbourgissa Ranskassa, on alku teollisen mittakaavan uusiutuvalle merienergialle.
 • MAAILMA: Maailmanpankki osoittaa seuraavien kuuden vuoden aikana lähes 300 miljoonaa euroa kestävän sinisen talouden edistämiseen kehitysmaissa, mm. Intian valtameren ja Tyynenmeren alueella.
 • KARIBIA: Royal Caribbean Cruises tekee tulevina vuosina tiiviistä yhteistyötä WWF:n kanssa päästäkseen kunnianhimoisiin ja mitattavissa oleviin kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin maailmanlaajuisessa toiminnassaan.

Kestävä kalastus on edellytys sille, että merissä riittää ravitsevaa kalaa ja mereneläviä tulevillekin sukupolville.

 • VAKUUTUS: AXA-VAKUUTUSYHTIÖ ilmoitti johtavien maailmanlaajuisten vakuutusyhtiöiden (mm. Allianz AGCS ja AXA) kanssa menettelysäännöistä, joissa kielletään laittomaan kalastukseen osallistuvien alusten vakuuttaminen.
 • RANSKA: Bretagnen alue on aloittanut yhteistyön tieteen ja teollisuuden alan kumppaneiden kanssa saavuttaakseen kestävän enimmäistuoton vuoteen 2020 mennessä.
 • FILIPPIINIT: Filippiinit pyrkii tieteeseen perustuviin hoitotoimiin tärkeimmillä kalastusalueillaan ja laajentamaan satelliittiseurantajärjestelmänsä kattamaan 35 prosenttia rekisteröidystä aluskannastaan.
 • HAIT: Global Partnership for Sharks and Rays ilmoitti suunnitelmistaan myöntää yli 6 miljoonaa euroa tukea haiden ja rauskujen maailmanlaajuiseen suojeluun.
 • LÄNSI-AFRIKKA: EU ilmoitti tukevansa kalastuksenhoitoa Länsi-Afrikassa yhteensä 15 miljoonalla eurolla.
 • YHDYSVALLAT: Kestävä kalastus merkitsee myös kalastajien ihmisarvoisia työolosuhteita. Ohjelmalla, johon osoitetaan 4,2 miljoonaa euroa, torjutaan pakkotyötä ja ihmiskauppaa kalastusaluksilla Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Ilmastonmuutoksella on valtameriin hyvin suoria vaikutuksia, joista hälyttävimmät ovat merenpinnan nousu ja happamuuden lisääntyminen.

 • ESPANJA: Maailman suurin kalastussatama Vigo ilmoitti vähentävänsä päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2022 mennessä innovatiivisella menetelmällä, jossa levät sitovat hiilidioksidia.
 • ARKTINEN ALUE: Aloitteella, jota johtaa Clean Arctic Alliance, pyritään lopettamaan raskaan polttoöljyn käyttö herkässä arktisessa ympäristössä.
 • EU: WindEurope ilmoitti investoivansa lähes 25 miljardia euroa merituulivoimaan vuoteen 2019 mennessä. Euroopan unioni sitoutui yhdessä Kansainvälisen merenkulkujärjestön kanssa edistämään merikuljetusten energiatehokkuutta kehitysmaissa 10 miljoonalla eurolla.

Tässä luetellut sitoumukset ovat vain esimerkkejä. Täydellinen luettelo Our Ocean -konferenssin aikana tehdyistä sitoumuksista on täällä.

Tausta

Our Ocean -konferensseja on järjestetty vuodesta 2014, ja niihin on osallistunut korkean tason osanottajia yli 100 maasta. Konferenssin isäntinä ovat olleet Yhdysvallat vuosina 2014 ja 2016, Chile vuonna 2015 ja tänä vuonna Euroopan unioni Maltassa. Osanottajien joukossa on ollut valtion- ja hallitusten päämiehiä ja ministerejä, suuryrityksiä, perinteisiä kalastusyrityksiä, Piilaakson teknologiayrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Konkreettisia ja mitattavissa olevia sitoumuksia, joiden toteutumista seurataan, on tehty yli 700. Ensi vuonna konferenssia isännöi Indonesia ja vuonna 2019 Norja.

Lisätietoja

Our Ocean 2017 -verkkosivusto ja suoratoistolähetys

Our Ocean 2017 -sitoumukset

Our Ocean 2017 -mediakeskus (mm. infografiikat kaikista Our Ocean -aihepiireistä)

Tietosivu: EU näyttää kunnianhimoisilla toimillaan tietä puhtaampien ja turvallisempien merten puolesta

MEMO/17/3604

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar