Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Den Europæiske Union skaber global indsats for havet

Malta, den 6. oktober 2017

Offentlige og private aktører afsatte over seks mia. EUR til bedre forvaltning af de 70 % af vores planet, som havene udgør, ved en konference afholdt af Den Europæiske Union på Malta.

Havene dækker mere end 70 % af planeten. De afgiver størstedelen af den ilt, vi indånder, og absorberer 30 % af vores kulstofemissioner. Tre mia. mennesker verden over er afhængige af havet som deres livsgrundlag. Fisk og skaldyr er den største kilde til animalsk protein for én mia. mennesker. Men havene står over for mange forskellige trusler såsom forurening, klimaændringer, overfiskeri og kriminel virksomhed til søs.

"Our Ocean"-konferencerne er et svar på disse voksende udfordringer. I optakten til dette års konference har EU samarbejdet med regeringer, private virksomheder og nonprofitorganisationer fra en bred vifte af sektorer for at mobilisere ambitiøse og målbare indsatsforpligtelser, der spænder fra mindre, innovative initiativer med højt potentiale til globale foretagender i industriel målestok.

Udvalgte tilsagn

Havforurening er et omfattende problem, da over 10 mio. ton affald hvert år ender i havet. I 2050 kan vores have ende med at indeholde mere plast end fisk. De mange initiativer, der blev præsenteret på konferencen afholdt af EU, omfatter bl.a.:

 • MULTINATIONALT: Større forbrugervarevirksomheder såsom Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, MARS, Werner & Mertz og Carrefour har alle meddelt betydelige nedskæringer i anvendelsen af plast i de kommende år.
 • ØSTRIG: Borealis, en kemi- og gødningskoncern i Wien, har meddelt investeringer på 15 mio. EUR i mekanisk genanvendelse af polyolefiner, der ikke mindst bruges til at fremstille indpakning.
 • DET FORENEDE KONGERIGE: Ellen MacArthur Foundation uddelte den prestigefyldte Circular Design Award-pris for at inspirere til innovation i forbindelse med sit initiativ New Plastics Economy (den nye plastøkonomi) til 8,5 mio. EUR. Sky meddelte, at de i løbet af en periode på fem år ville bruge 30 mio. EUR på at oprette en innovationsfond til beskyttelse af havet, der skal bidrage til udviklingen af idéer og teknologier, som kan forhindre, at plast ender i havet.
 • EU: Europa-Kommissionen har meddelt, at den inden udgangen af 2017 vil udfase brugen af engangsplastbægre ved fontænerne og automaterne i sine bygninger i Bruxelles.

Beskyttelse af havmiljøet - Mindre end 5 % af verdens hav- og kystområder er i øjeblikket beskyttet ved lov. Heraf håndhæves loven kun i et endnu mindre område. Den fjerde "Our Ocean"-konference har alligevel skabt vigtig fremdrift og vigtige fremskridt hen imod FN's 2020-mål om 10 % beskyttelse.

 • STILLEHAVET: Chile, Cookøerne, Indonesien, Niue og Palau har givet tilsagn om en række yderligere beskyttede havområder.
 • AFRIKA: MAVA Foundation vil i løbet af de næste 5 år afsætte 70 mio. EUR til at fremme beskyttelsesprojekter navnlig i Middelhavet og Vestafrika.
 • ATLANTERHAVET/STILLEHAVET: Tyskland vil stå i spidsen for et initiativ med en række partnere, herunder World Wildlife Foundation, der skal styrke beskyttelsen af det sydlige Stillehav og det sydlige Atlanterhav.
 • DET INDISKE OCEAN: NEKTON-projektet fra Oxford øremærker 30 mio. EUR til fremme af bæredygtig forvaltning af Det Indiske Ocean.
 • AVS: EU har afsat 20 mio. EUR til at støtte forvaltningen af beskyttede havområder i Afrika, Caribien og Stillehavet og har foreslået begrænsninger af fiskeriet i udsatte områder i Adriaterhavet.
 • VERDEN: Med Sea Ranger-initiativet etableres verdens første havfogedtjeneste i samarbejde med erhvervspartnere.

Maritim sikkerhed er grundlaget for den globale handel og velstand, men den er truet af naturkatastrofer, pirater, ulovlig handel og væbnet konflikt. EU stod i spidsen for en sikkerhedskonference, der udgjorde et vigtigt skridt hen imod større maritim sikkerhed.

 • DET YDRE RUM: Airbus har fremlagt planer om at styrke overvågningen af havet ved at sende en række nye optiske satellitter i kredsløb fra 2020 og dermed forbedre evnen til at forudsige trusler.
 • USA: Microsofts medstifter og formand i Vulcan Inc., Paul G. Allen, vil investere 34 mio. EUR i "SkyLight"-overvågningssystemet og dermed gøre brug af den mest avancerede teknologi i kampen mod ulovligt fiskeri.
 • DET INDISKE OCEAN: For at forbedre den maritime sikkerhed og bekæmpe pirateri har EU blandt andet afsat 37,5 mio. EUR til initiativer i Østafrika og Det Indiske Ocean, herunder støtte til alternative indkomstmuligheder.

Den blå økonomi, som har en værdi på 1,3 billion EUR i dag, forventes at blive fordoblet frem til 2030. EU introducerede dette tema i dette års udgave af "Our Ocean"-konferencen for at skabe større synergi mellem bæredygtige og cirkulære maritime løsninger samt økonomisk vækst og beskæftigelse, herunder af kystsamfund under udvikling.

 • EU-SVERIGE: EU og Sverige har meddelt et havpartnerskab mellem Stillehavsområdet og EU til 45 mio. EUR, der skal støtte bæredygtig udvikling i Stillehavsområdet.
 • FINANS: Althelia Ecosphere, Aviva Investors, BPCE-koncernen, Den Europæiske Investeringsbank, Seventure Partners, Willis Towers Watson og Verdensbanken er blevet enige om at udvikle en række bæredygtighedsprincipper, der skal være vejledende for investerings- og finansieringsbeslutninger i den blå økonomi. Efter planen skal disse principper offentliggøres i 2018.
 • FRANKRIG: Naval Energies åbner verdens første tidevandsturbinekraftværk i Cherbourg, Frankrig, og markerer dermed begyndelsen på vedvarende havenergi i industriel målestok.
 • VERDEN: I løbet af de næste seks år vil Verdensbanken afsætte næsten 300 mio. EUR til at fremme bæredygtig blå økonomi i udviklingslande, herunder i Det Indiske Ocean og Stillehavsområdet.
 • CARIBIEN: Royal Caribbean Cruises vil i de kommende år indgå i et tæt partnerskab med WWF for at nå de ambitiøse og målbare bæredygtighedsmål for sin globale drift.

Bæredygtigt fiskeri er en forudsætning for de kommende generationers fortsatte adgang til tilstrækkelige mængder nærende fisk og skaldyr.

 • FORSIKRING: AXA har offentliggjort en adfærdskodeks for verdens førende forsikringsvirksomheder, herunder Allianz AGCS og AXA, der forbyder dækning af fartøjer involveret i ulovlige fiskeriaktiviteter.
 • FRANKRIG: Regionen Bretagne er indgået i et partnerskab med videnskaben og industrien om at nå fiskeriets maksimalt bæredygtige udbytte (MSY) inden 2020.
 • FILIPPINERNE: Et vigtigt skub i retning af videnskabsbaseret forvaltning af sine vigtigste fangstområder og en udvidelse af sit fartøjsovervågningssystem, så det dækker 35 % af den registrerede flåde.
 • HAJER: Det globale partnerskab for hajer og rokker (Global Partnership for Sharks and Rays) har meddelt planer om at tildele over 6 mio. EUR til støtte for beskyttelsen af hajer og rokker på globalt plan.
 • VESTAFRIKA: EU har meddelt støtte på 15 mio. EUR til fiskeriforvaltningen i Vestafrika.
 • USA: Bæredygtigt fiskeri betyder også betyder ordentlige arbejdsvilkår for fiskere. Et program på 4,2 mio. EUR har til formål at bekæmpe tvangsarbejde og menneskehandel på fiskerfartøjer i Asien-Stillehavsregionen.

Klimaændringerne har meget direkte konsekvenser for havene med stigende havniveauer og forsuring som nogle af de alvorligste.

 • SPANIEN: Verdens største fiskerihavn, Vigo, har meddelt en emissionsreduktion på 30 % inden 2022, blandt andet via innovativ CO2-opsamling med alger.
 • ARKTIS: Clean Arctic Alliance står i spidsen for et initiativ, der har til formål at standse brugen af svær brændselsolie i det skrøbelige arktiske miljø.
 • EU: WindEurope har meddelt investeringer på op mod 25 mia. EUR i havbaseret vindkraft frem til 2019, mens Den Europæiske Union sammen med Den Internationale Søfartsorganisation har afsat 10 mio. EUR til fremme af energieffektiviteten inden for søtransport i udviklingslandene.

De nævnte tilsagn er blot en begrænset række eksempler. En fuldstændig liste over de tilsagn, der blev givet ved "Our Ocean"-konferencen i 2017, kan findes her.

Baggrund

Siden 2014 har højtstående deltagere fra over 100 lande deltaget i "Our Ocean"-konferencerne (som blev afholdt af USA's regering i 2014 og 2016, Chiles regering i 2015 og Den Europæiske Union her i år på Malta), heriblandt stats- og regeringschefer, ministre, store industrivirksomheder, virksomheder i fiskerisektoren, teknologivirksomheder fra Silicon Valley, NGO'er og velgørende organisationer. De har givet over 700 konkrete, målbare og registrerede tilsagn. Næste års konference vil blive afholdt i Indonesien, fulgt af Norge i 2019.

Yderligere oplysninger

Websted for og livestream af Our Ocean 2017

Tilsagn fra Our Ocean 2017

Mediecenter for Our Ocean 2017 (dvs. infografik om alle "Our Ocean"-konferencens temaer)

Faktablad: EU går forrest med en ambitiøs indsats for renere og sikrere have

MEMO/17/3604

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar