Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Iniciatíva WiFi4EU: ako to bude fungovať?

Brusel 2. jún 2017

Už čoskoro budú mať občania EÚ možnosť využívať výhody iniciatívy WiFi4EU, ktorá podporuje inštalovanie bezplatných verejných WiFi hotspotov v miestnych komunitách na celom území EÚ: na námestiach, v radniciach, parkoch, knižniciach a iných verejných priestoroch a priestranstvách.

Európsky parlament, Rada a Európska komisia dosiahli 29. mája politickú dohodu o iniciatíve WiFi4EU a spôsobe jej financovania. Podľa tejto dohody budú všetky tri inštitúcie spolupracovať s cieľom zaručiť finančné zdroje vo výške 120 miliónov EUR na vytvorenie bezdrôtových hotspotov v 6 000 až 8 000 obciach EÚ do roku 2020.

Kto bude môcť využívať výhody programu WiFi4EU?

Finančné prostriedky na WiFi4EU sa budú poskytovať geograficky vyváženým spôsobom, aby vysokorýchlostné pripojenia mohli využívať tak obyvatelia, ako aj návštevníci miestnych komunít na celom území EÚ. Odhaduje sa, že do roku 2020 získa finančné prostriedky z programu WiFi4EU 6 000 až 8 000 miestnych komunít.

Kto sa o tieto prostriedky môže uchádzať?

Program WIFI4EU je určený pre inštitúcie verejného sektora, napríklad obce, verejné knižnice, nemocnice atď.

Každý členský štát bude mať k dispozícii určitý počet poukazov. Podrobnosti ešte treba doriešiť; konečnú podobu nadobudnú v diskusiách s členskými štátmi.

Rozhodnutie, v ktorých verejných priestranstvách sa hotspoty WiFi4EU nainštalujú, prináleží príjemcom (teda miestnym orgánom). Môžu to byť napríklad železničné stanice, parky, knižnice alebo akékoľvek iné verejné priestory a priestranstvá.

Ďalej je iniciatíva určená aj pre existujúce verejné siete – miestne orgány môžu v prípade záujmu vytvoriť prepojenia na WiFi4EU. Vďaka tomu získajú existujúce verejné siete jednotný systém autentifikácie koncových používateľov, ktorí sa po prvom prihlásení na hotspot budú môcť automaticky pripojiť k tomuto (alebo ktorémukoľvek inému) hotspotu WiFi4EU kdekoľvek v Európe.

Kedy sa uverejní prvá výzva na predkladanie návrhov?

Keď nadobudne účinnosť nová legislatíva (po lete), Komisia bude môcť sfinalizovať potrebné administratívne kroky: zmenu pracovného programu Nástroj na prepájanie Európy, ktorý tvorí základ financovania iniciatívy, uverejnenie webovej stránky pre žiadateľov atď.

V závislosti od týchto potrebných krokov sa prvá výzva bude môcť uverejniť ku koncu roka alebo začiatkom roka 2018.

Vzťahujú sa na projekt konkrétne predpisy?

Verejné inštitúcie uchádzajúce sa o prostriedky z programu by mali svoje návrhy zamerať na vybavenie oblastí, kde zatiaľ neexistuje žiadna podobná ponuka bezplatného pripojenia na WiFi.

Príjemcovia sa zaviažu poskytovať bezplatné a vysokokvalitné pripojenie na WiFi občanom i návštevníkom počas minimálne troch rokov.

Ako požiadať o prostriedky z programu WiFi4EU?

Žiadatelia budú mať k dispozícii špecializovanú online platformu. Projekty sa budú vyberať podľa poradia, v akom boli doručené, pričom sa zabezpečí, aby program mohli využiť všetky členské štáty.

Čo bude EÚ financovať?

Prostriedky EÚ sú určené na financovanie nákladov na zariadenie a inštaláciu hotspotov WiFi (miest prístupu na internet); príjemca (teda obec alebo iná miestna verejná inštitúcia) bude znášať náklady na pripojenie (na internet) a údržbu zariadenie.

Aký rozpočet sa vyčlenil na iniciatívu WiFi4EU?

Spolu 120 miliónov EUR, podľa minuloročného návrhu Európskej komisie. Svoj súhlas vyjadrili všetky tri zainteresované inštitúcie s výhradou dokončenia rokovaní o viacročnom finančnom rámci a rozpočtového postupu.

Odkiaľ budú plynúť finančné prostriedky?

Prostriedky sa získajú z Nástroja na prepájanie Európy (NPE – časť venovaná telekomunikáciám).

Iniciatíva WiFi4EU je súčasťou preskúmania viacročného finančného rámca, a preto sa očakáva aj jej posilnenie sumou 25 až 50 miliónov EUR z iných zdrojov než NPE.

Akým spôsobom budú zapojení operátori?

Každý príjemca (napr. obec alebo iná miestna verejná inštitúcia) uzatvorí zmluvu s telekomunikačným operátorom podľa vlastného výberu, ktorý zabezpečí inštaláciu a fungovanie WiFi pripojenia počas minimálne troch rokov.

Aké budú ďalšie kroky?

Európsky parlament a Rada čo najskôr formálne schvália nové právne predpisy, pričom sa očakáva, že jednotlivé znenia sa uverejnia (a nadobudnú účinnosť) po lete. Ide o potrebný krok pred prijatím rozhodnutia o financovaní a uverejnením výzvy na predkladanie návrhov.

Ďalšie informácie

Tlačová správa o politickej dohode o iniciatíve WiFi4EU

Webová stránka WiFi4EU initiative

Informačný prehľad o WiFi4EU

Tlačová správa o priebežnom hodnotení stratégie digitálneho jednotného trhu

MEMO/17/1536

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar