Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Pitanja i odgovori o Europskim snagama solidarnosti

Bruxelles, 7. prosinca 2016.

Europska komisija danas pokreće Europske snage solidarnosti

Vidi IP/16/4165MEMO/16/4166

Što je ideja vodilja Europskih snaga solidarnosti?

Europska unija počiva na solidarnosti – solidarnosti među građanima, prekograničnoj solidarnosti među državama članicama te solidarnosti u djelovanju unutar i izvan Unije. Solidarnost je zajednička snažna vrijednost europskog društva.

Kao što je u govoru o stanju Unije za 2016. rekao predsjednik Juncker kad je najavio osnivanje tih Snaga: Često najspremnije iskazujemo solidarnost kad smo suočeni s krizama. Kad su gorjela portugalska brda, talijanski su ih zrakoplovi gasili. Kad je zbog poplava Rumunjska ostala bez struje, švedski su je generatori ponovno osvijetlili. Kad su tisuće izbjeglica stigle na grčku obalu, zaklon su našli u slovačkim šatorima. U istome duhu Komisija danas predlaže osnivanje Europskih snaga solidarnosti.

Cilj je Europskih snaga solidarnosti omogućiti mladima sudjelovanje u nizu solidarnih djelovanja koja se bave složenim situacijama diljem EU-a. Sudjelovanje neće koristiti samo mladima, nego će pridonijeti i naporima tijela nacionalne i lokalne vlasti, nevladinih organizacija te poduzeća pri suočavanju s raznim izazovima i krizama.

Što su Europske snage solidarnosti?

Uz financiranje Komisije, organizacije koje djeluju u aktivnostima povezanima sa solidarnošću, lokalna tijela, nevladine organizacije ili poduzeća moći će angažirati mlade ljude da kod njih volontiraju, zaposle se, stažiraju, naukuju ili se osposobljavaju, pod uvjetom da ispunjavaju kriterije za organizaciju domaćina i potpišu povelju Europskih snaga solidarnosti.

Komisija predviđa dvije vrste sudjelovanja mladih u Snagama solidarnosti. Mladi od 18 do 30 godina mogu sudjelovati u razdoblju od dva do dvanaest mjeseci na sljedeće načine:

 • volontersko sudjelovanje – nudi se mogućost volontiranja u punom radnom vremenu s bespovratnim sredstvima; ili
 • radni angažman – pruža se prilika za pronalaženje posla, pripravništva ili naukovanja u širokom rasponu sektora.

Kojim će se aktivnostima baviti Snage?

Za sudionike Europskih snaga solidarnosti predviđen je širok raspon aktivnosti: obrazovanje, zdravstvo, socijalna integracija, pomoć u opskrbi prehrambenim proizvodima, gradnja skloništa, prihvat migranata i izbjeglica te potpora i pomoć u njihovoj integraciji, zaštita okoliša te prevencija prirodnih katastrofa (ali ne i hitan odgovor na krizne situacije jer su za njega potrebne specijalizirane vještine i osposobljavanje).

Sudionici Europskih snaga solidarnosti uparit će se s nevladinim organizacijama (NGO), lokalnim i nacionalnim tijelima ili privatnim poduzećima koji traže potporu za svoje djelovanje.

Sudionik može biti uključen u projekt kao volonter (volonterska komponenta) ili kao pripravnik, naučnik ili zaposlenik (radna komponenta). U svakom slučaju trajanje je od dva do dvanaest mjeseci.

Tko se može prijaviti za Europske snage solidarnosti?

U Europske snage solidarnosti mogu se prijaviti sve osobe u dobi između 17 i 30 godina koje su građani EU-a ili zakonito borave u EU-u. U projektu solidarnosti mogu sudjelovati samo osobe starije od 18 godina.

Zainteresirani mladi ljudi u radnoj komponenti moraju biti državljani EU-a odnosno Norveške ili Islanda. U prvoj fazi Europskih snaga solidarnosti u volontersku komponentu mogu se prijaviti mladi koji zakonito borave u EU-u odnosno u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Turskoj ili bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji, ili ako imaju državljanstvo neke od tih zemalja.

Europske snage solidarnosti otvorene su svim mladima, neovisno o tome jesu li trenutačno u obrazovanju ili osposobljavanju te zaposleni ili nezaposleni. Najbitnija je motiviranost.

Mladi koji se prijave u Europske snage solidarnosti morat će prihvatiti izjavu o misiji i načela Europskih snaga solidarnosti. Osnova su im temeljne vrijednosti EU-a, kao što su solidarnost, poštovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava te promicanje pravedna i ravnopravna društva u kojem vladaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i ravnopravnost. Sudionici će pridonijeti jačanju solidarnosti među ljudima uz poštovanje kulture i tradicija.

Kako to funkcionira?

Prijava je jednostavna i obavlja se s pomoću Europskog portala za mlade na za to predviđenoj web-stranici: www.europa.eu/solidarity-corps

Pri prijavi sudionici će morati dati osobne podatke, navesti područja interesa te odabrati prijavljuju li se za volontiranje, radni angažman ili oboje.

Jamči li prijava sudjelovanje u projektu?

Ne, registracija ne jamči sudjelovanje u projektu – sve će ovisiti o raspoloživosti projekata i interesu kandidata. Općenito, što je osoba spremnija na različite vrste aktivnosti i veći izbor zemalja, veći su izgledi za sudjelovanje.

Iako se državljani trećih zemalja mogu prijaviti za volontiranje, to ne znači nužno da imaju sva prava ili dozvole potrebne za boravak i angažman u određenoj državi članici EU-a. Organizacije sudionice dužne su potvrditi da svaka osoba koju žele angažirati u projektu ima ta prava i dozvole.

Smiju li sudionici odabrati organizaciju za koju će raditi?

Kad se sudionici prijave, organizacije koje budu tražile kandidate za projekte solidarnosti moći će pronaći će njihove profile. Sudionici smiju odbiti svaku ponudu organizacija.

Smiju li organizacije sudionicima naplatiti angažman na projektu?

Ne. Ni organizacije sudionice ni neposredni organizatori ne smiju od člana Europskih snaga solidarnosti zatražiti niti zahtijevati financijski doprinos ili naknadu za sudjelovanje u projektu.

Koji su troškovi pokriveni?

Za volonterski angažman pokriveni su životni troškovi, kao što su hrana, smještaj i džeparac, te putni troškovi i osiguranje.

Za radni angažman (zaposlenje, pripravništvo ili naukovanje) osigurat će se ugovor o radu i financijska potpora za putovanje (putovanje na razgovor za posao i smještaj tom prilikom, naknada za preseljenje i naknada za povratnu kartu). Usto, moguće je sudjelovanje u troškovima priznavanja kvalifikacija ako su potrebne za rad u drugoj državi. Stvarna pokrivenost troškova varirat će ovisno o slučaju.

U slučaju zaposlenja plaća će se odrediti u skladu sa zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima koji su na snazi u zemlji rada.

Za pripravništvo i naukovanje osigurat će se dnevnice. Za angažman s ugovorom o radu sudionik će biti uključen u sustav javnog zdravstvenog osiguranja države u kojoj je angažiran.

Kako su riješena pitanja socijalne sigurnosti i osiguranja sudionika?

Za radni angažman (zaposlenje, pripravništvo ili naukovanje) sklopit će se ugovor o radu i stoga će vrijediti nacionalni zakon o radu i zakon o socijalnoj zaštiti , čime će se osigurati pristup nacionalnom sustavu javnog zdravstvenog osiguranja. Sudionik se sam mora pobrinuti za dodatno osiguranje npr. za pokrivanje odgovornosti treće osobe i nesretnog slučaja.

Za volonterski angažman sudionici će imati osiguranje koje pokriva zdravstvene troškove, životno osiguranje te osiguranje za slučaj evakuacije i repatrijacije, za pokrivanje odgovornosti treće osobe te za gubitak ili krađu dokumenata i putnih karata.

U kakvim će aktivnostima sudjelovati sudionici Europskih snaga solidarnosti?

Sudionicima Europskih snaga solidarnosti može se ponuditi angažman u različitim aktivnostima. One mogu biti povezane s uslugama od općeg interesa te mogu obuhvaćati razna područja, kao što su sljedeća:

 • Državljanstvo i demokratsko sudjelovanje
 • Okoliš i zaštita prirode
 • Zdravlje i dobrobit
 • Obrazovanje i osposobljavanje
 • Zapošljavanje i poduzetništvo
 • Kreativnost i kultura
 • Tjelesni odgoj / sport
 • Socijalna pomoć i socijalna skrb
 • Prihvat i integracija izbjeglica i migranata
 • Sprečavanje katastrofa i oporavak.

Iznimka je hitan odgovor na krizne situacije (na primjer gašenje šumskih požara ili potraga i spašavanje u gradovima) jer su za to potrebni visokoosposobljeni stručnjaci. Međutim, ako neka ruralna zajednica želi uklanjanjem niskog raslinja smanjiti rizik od šumskih požara, sudionici Europskih snaga solidarnosti u tome mogu pružiti vrijedan doprinos.

Kamo se mogu poslati pripadnici Europskih snaga solidarnosti?

Angažman je moguć u svih 28 država članica EU-a, a ovisno o tome koji program EU-a financira određeni projekt, u obzir dolaze i druge zemlje (primjerice Island, Norveška, Turska, Lihtenštajn ili bivša jugoslavenska republika Makedonija).

Kakav ćete certifikat izdavati?

Nakon što dovrše angažman, sudionici Europskih snaga solidarnosti steći će pravo na certifikat Europskih snaga solidarnosti. Njime će dokazati svoje sudjelovanje u europskom pothvatu za borbu protiv društvenih izazova i želju za ostvarivanjem promjena. Tom željom, otvorenošću prema drugim ljudima i kulturama te vještinama stečenima u aktivnostima Europskih snaga solidarnosti ujedno će privući pozornost poslodavaca koji traže mlade ljude takva profila.

Koje organizacije mogu sudjelovati?

Organizacije sudionice mogu biti različite organizacije, primjerice nevladine organizacije, organizacije civilnog društva te nacionalna i lokalna nadležna tijela. Sve organizacije moraju udovoljavati visokim standardima kvalitete i potpisati povelju Europskih snaga solidarnosti.

Organizacije koje su već registrirane u okviru Europske volonterske službe u načelu su automatski akreditirane.

U okviru radne komponente organizacije i poduzeća mogu odlučiti angažirati posrednika, primjerice javnu službu za zapošljavanje.

Nakon što se odobri u skladu sa svakim programom financiranja EU-a, organizacija sudionica može tražiti potencijalne zaposlenike, pripravnike, naučnike ili volontere za svoje aktivnosti u području solidarnosti.

Svaka organizacija koja bude sudjelovala morat će prihvatiti izjavu o misiji i načela Europskih snaga solidarnosti i pridržavati se povelje Europskih snaga solidarnosti, kojom se određuju prava i dužnosti u svim fazama iskustva solidarnosti.

Kako će se financirati Europske snage solidarnosti?

Europske snage solidarnosti financiraju se kroz postojeće programe financiranja EU-a na temelju poziva na podnošenje prijedloga, upotrebom postojećih financijskih sredstava iz programa Erasmus+, programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), programa LIFE, Fonda za azil i migracije, zdravstvenog programa, programa Europa za građane, Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Organizacije sudionice moći će se prijaviti za financiranje iz tih programa, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se u skladu s pravilima ocjenjivanja svakog programa.

Kada će se aktivirati Europske snage solidarnosti i kakav se ishod očekuje?

Na Europskom portalu za mlade od 7. prosinca 2016. otvorene su prijave za sve zainteresirane mlade: www.europa.eu/solidarity-corps

Očekuje se da će uparivanje sudionika i organizacija sudionica za zapošljavanje započeti u proljeće 2017., a prve osobe bit će angažirane do lipnja 2017.

Cilj je da do kraja 2020. Europskim snagama solidarnosti pristupi 100 000 mladih.

 

 

MEMO/16/4168

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar