Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Verdens Humanitærdag: Humanitær EU-indsats

Bruxelles, den 19. august 2016

Verdens Humanitærdag: Humanitær EU-indsats

Den 19 august hvert år deltager Den Europæiske Union i hyldesten af det uvurderlige bidrag, som humanitære hjælpearbejdere hver dag yder, når de sætter deres liv på spil for at redde andres. Verdens Humanitærdag markerer årsdagen for bombningen af FN's hovedkvarter i Bagdad i Irak i 2003, hvor 22 humanitære hjælpearbejdere blev dræbt.

Førende på verdensplan inden for humanitær bistand i en tid med kriser uden fortilfælde

Medregnes støtten fra EU's medlemsstater er Den Europæiske Union verdens største donor af humanitær bistand.

Overordnet har humanitær bistand fra EU's budget i 2015 hjulpet mere end 134 mio. mennesker fanget i naturkatastrofer eller konflikter i over 80 lande verden over.

Det oprindelige budget for humanitær bistand er i 2016 på 1,1 mia. EUR. Det er det højeste, som Europa-Kommissionen nogensinde har vedtaget. Det rekordhøje budget blev foreslået, da det globale humanitære behov stiger på grund af et stigende antal flygtninge og fordrevne som følge af væbnede konflikter, stigende påvirkning fra naturkatastrofer, klimaforandringer og økonomiske.

Selv om naturkatastrofer som jordskælvet i Nepal berørte millioner af mennesker i 2015, skabte væbnede konflikter de største humanitære behov.

Sidste år blev præget af fire nødsituationer (Syrien, Irak, Yemen og Sydsudan), som lå på det højeste niveau ud fra FN's krisevurderingssystem. 2015 blev vidne til det højeste antal tvangsfordrivelser siden Anden Verdenskrig.

En stor del af EU's humanitære bistand er derfor blevet afsat til flygtninge og fordrevne mennesker. I 2015 blev mere end 1 mia. EUR eller omkring 73 % af den årlige humanitære bistand brugt på projekter, som hjælper flygtninge og internt fordrevne. Den største del af den humanitære bistand består af fødevarebistand og ernæring (47 %). Andre vigtige sektorer er sundhed (13 %), vand, sanitet og hygiejne (10 %), husly og nonfoodprodukter (9 %) såvel som beskyttelse (8 %).

I lyset af disse humanitære kriser uden fortilfælde i 2015 har Europa-Kommissionen rettet sin humanitære bistand mod de mest nødlidende og sårbare og styrket sine politiske tiltag. I maj 2016 til det første humanitære verdenstopmøde nogensinde hilste EU "Grand Bargain"-aftalen velkommen. Mindst 1 mia. USD skal i løbet af de kommende 5 år omdirigeres til frontlinjen i den humanitær indsats, hvor behovet er størst.

Alt humanitær bistand er upartisk, uafhængig og ydes til internationale og ikkestatslige organisationer, De Forende Nationer og Røde Kors-selskaber.

Humanitære hjælpearbejdere: et stadig farligere job

Over de seneste to årtier er de humanitære udfordringer blevet mere og mere komplekse, og de humanitære organisationer står over for stigende problemer med at få adgang til de nødlidende. I løbet af de seneste 19 år, er næsten 4 000 humanitære hjælpearbejdere blevet ofre for større angreb, og mere end en tredjedel af dem er blevet dræbt[1]. Størstedelen af ofrene for angrebene er statsborgere, som arbejder i deres eget land.

Selv om der har været færre angreb på hjælpemedarbejdere fra 2013 til 2015, betyder det ikke, at arbejdet er blevet mere sikkert. Det formindskede antal angreb skyldes derimod, at færre hjælpemedarbejder kan blive udstationeret, fordi sikkerhedssituationen er for ustabil. Som følge heraf kan millionvis af nødlidende stå uden livsvigtig hjælp, hvis manglende sikkerhed tvinger hjælpeorganisationerne til at indstille deres arbejde eller trække sig ud af farlige områder.

Angreb rettet mod humanitært personale er en direkte overtrædelse af denhumanitære folkeret, som søger at mindske virkningen af væbnet konflikt på civile. Den fremhæver staters og ikkestatslige parters ansvar under væbnet konflikt samt grundlæggende problemstillinger såsom retten til at modtage humanitær bistand, beskyttelse af civile, herunder sundhedspersonale og humanitære hjælpearbejdere, og beskyttelsesrettigheder for udsatte grupper.

De vejledende principper i den humanitære indsats – medmenneskelighed, upartiskhed, neutralitet og uafhængighed – bygger også på den humanitære folkeret.

Den Europæiske Union er forpligtet til at fremme global respekt for og overholdelse af den humanitære folkeret. Europa-Kommissionen finansierer også uddannelse i humanitær folkeret for civilt og militært personale, der deltager i EU's krisestyringsoperationer.

Yderligere oplysninger

Webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO):

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Websted for EU-kommissær for Humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

En solidarisk aktion:

http://ec.europa.eu/echo/files/core_achievements/solidarity_in_action/index_en.htm?#intro

bistandsarbejdernes sikkerhedsdatabase:

http://aidworkersecurity.org

 

[1] 1997-2015. Kilde: Humanitarian Outcomes (2016), Aid Worker Security Database (bistandsarbejdernes sikkerhedsdatabase), https://aidworkersecurity.org

 

MEMO/16/2802

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar