Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 5. svibnja 2014.

Pitanja i odgovori o „sporazumima o partnerstvu” između Europske komisije i država članica EU-a koji se odnose na ulaganja Europskog strukturnog i investicijskog fonda u razdoblju od 2014. do 2020.

Dana 22. prosinca 2013. na snagu su stupili novi propisi i zakoni o sljedećem krugu ulaganja EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. Tim zakonodavnim paketom prvi put su utvrđena zajednička pravila za „Europske strukturne i investicijske fondove” (ESIF) kojima se omogućuje naglašenije strateška i komplementarna upotreba različitih izvora financijskih sredstava EU-a te njihovo kombiniranje i jednostavnije korištenje radi većeg učinka na ekonomski rast i otvaranje radnih mjesta.

1. Što su Europski strukturni i investicijski fondovi?

  • Europski fond za regionalni razvoj

  • Europski socijalni fond

  • Kohezijski fond

  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

2. Što su „sporazumi o partnerstvu”?

U skladu s novim propisima od država članica očekuje se izrada i provedba strateških planova s investicijskim prioritetima kojima je obuhvaćeno pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Europska komisija i nacionalna tijela pregovaraju o „sporazumima o partnerstvu” (SP) nakon savjetovanja s predstavnicima različitih razina vlasti, interesnih skupina, civilnog društva te lokalnih i regionalnih tijela. Polazišna točka za te sporazume o partnerstvu bili su dokumenti o stajalištu koje su 2012. službe Komisije pripremile za svaku državu članicu i u kojima se navodi na koji bi se način ulaganjima EU-a trebao poduprijeti pametan, održiv i uključiv rast, s naglaskom na ključne prednosti i važne sektore rasta u pojedinim regijama i državama članicama.

Uredbama se utvrđuje da svaka država članica treba Komisiji dostaviti sporazum o partnerstvu u roku od 4 mjeseca od stupanja na snagu Uredbe – tj. do 22. travnja 2014.

Nakon toga Komisija daje svoje primjedbe u roku od 3 mjeseca od datuma dostavljanja sporazuma o partnerstvu te donosi sporazum u roku od 4 mjeseca od njegova dostavljanja, pod uvjetom da je država članica na odgovarajući način uzela u obzir primjedbe Komisije. Prije donošenja sporazuma o partnerstvu ne mogu se odobravati operativni programi.

3. Što su „operativni programi”?

Komisija surađuje s državama članicama i pri njihovom sastavljanju „operativnih programa” (OP) u kojima se investicijski prioriteti i ciljevi prevode u konkretne aktivnosti. Ti operativni programi pokrivaju cijelu državu članicu i/ili regiju, a ponekad je riječ o programima suradnje u koju je uključeno više od jedne države. Komisija pregovara s nacionalnim i regionalnim vlastima o konačnom sadržaju tih investicijskih planova. Treba se savjetovati sa svim razinama vlasti, uključujući civilno društvo, te ih uključiti u izradu operativnih programa i upravljanje njima.

U skladu s novim pravilima države članice trebaju dostaviti operativne programe u roku od 3 mjeseca nakon dostavljanja sporazuma o partnerstvu.

Komisija daje svoje primjedbe u roku od 3 mjeseca i donosi operativni program u roku od 6 mjeseci od datuma njegova dostavljanja, pod uvjetom da je država članica na odgovarajući način uzela u obzir primjedbe Komisije.

Države članice i njihove regije zatim provode operativne programe. To uključuje odabir, provedbu, praćenje i ocjenjivanje pojedinih projekata u skladu s prioritetima i ciljevima programa koji su dogovoreni s Komisijom. Taj rad organiziraju „upravljačka tijela” u svakoj državi i/ili regiji prema načelu zajedničkog upravljanja i supsidijarnosti. U novim propisima zahtjeva se stavljanje puno većeg naglaska na rezultate i ciljeve koji će se mjeriti, pratiti i objavljivati tijekom cijelog tog razdoblja.

4. Kakvo je trenutačno stanje sporazuma o partnerstvu i operativnih programa država članica?

Europska komisija provodi analizu zaprimljenih službenih sporazuma o partnerstvu i nacrta operativnih programa u kojima je 28 država članica navelo svoje planove ulaganja za Europske strukturne i investicijske fondove u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Prvi sporazum o partnerstvu, sklopljen s Danskom, donesen je 5. svibnja 2014. Za redovito ažurirani popis sporazuma o partnerstvu i operativnih programa vidi poveznice u nastavku teksta:

www.ec.europa.eu/esif

Komisija je naglasila da je primjena strateškog pristupa korištenju sredstava od najveće važnosti i da je pritom kvaliteta važnija od brzine.

Komisija će nastaviti s detaljnom analizom sporazuma o partnerstvu i davanjem svojih primjedaba državama članicama.

5. Kome se možete obratiti u svojoj državi za više informacija o financiranju pojedinih projekata?

- Upravljačka tijela

- Europe Direct

- Predstavništva Europske komisije u državama članicama

Više informacija:

Regionalna politika EU-a:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

Europski socijalni fond:

http://ec.europa.eu/esf/

Europski ruralni razvoj:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm

Pomorstvo i ribarstvo EU-a:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm


Side Bar