Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 10 oktober 2013

Cecilia Malmström välkomnar resultatet av Europaparlamentets omröstning om Eurosur

I dag antog Europaparlamentet kommissionens förslag till en förordning inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur):

Jag välkomnar resultatet av Europaparlamentets omröstning, som bereder vägen för start av Eurosur före årsslutet.

Vi ser alla framför oss de hemska bilderna från de senaste tragedierna på Lampedusa. Jag kommer aldrig att kunna glömma synen av 280 kistor när jag besökte ön i går. Det är förskräckligt att se så många liv gå förlorade under så hemska omständigheter. Jag känner djupt med offren och deras familjer (MEMO/13/849), och likaså har räddarna min djupa beundran för att de gjorde vad de kunde i denna traumatiska situation.

EU måste öka sina ansträngningar för att förbygga sådana här tragedier. EU och dessmedlemsländer måste satsa hårt och vidta kraftfulla åtgärder, och visa solidaritet både med flyktingarna och med de länder som får ta emot ökande flyktingströmmar.

Eurosur är en del av sådana ansträngningar. Det kommer att bidra avsevärt till skyddet av våra yttre gränser och vara till hjälp för att rädda livet på dem som utsätter sig för stora faror för att nå Europa.

Det kommer att förbättra informationsutbytet och samarbetet inom och mellan medlemsländernas myndigheter, liksom med EU:s gränsbyrå Frontex. Information om incidenter och patrullering kommer att kunna delas i realtid mellan de nyinrättade nationella samordningscentrumen och Frontex. Därigenom ökar våra möjligheter att förebygga gränsöverskridande brottslighet som narkotikasmuggling eller människohandel, men också att upptäcka och erbjuda hjälp till små flyktingbåtar i sjönöd.

Jag villbetona att grunden för alla medlemsländernas och Frontex insatser är fullständig respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna och principen om "non-refoulement", både inom och utanför Eurosur. Införandet av Eurosur ska i alla avseenden ta hänsyn till nationell lagstiftning och EU-rätten om skydd av personuppgifter. Dessa stränga garantier kommer också att gälla i vårt samarbete med tredjeländer, sade Cecilia Malmström.

Ytterligare upplysningar

MEMO/13/578

TAL/13/799

Cecilia Malmströms webbplats

Följ kommissionär Cecilia Malmström på Twitter

DG Home Affairs website

Följ GD Inrikes frågor på Twitter


Side Bar