Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 10. októbra 2013

Cecilia Malmströmová víta hlasovanie Európskeho parlamentu o systéme EUROSUR

Európsky parlament dnes prijal návrh nariadenia Komisie, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (ďalej len „EUROSUR“):

„Vítam výsledok dnešného hlasovania Európskeho parlamentu, ktorý vytvára priestor na začatie prevádzky systému EUROSUR pred koncom roka.

Všetci máme na pamäti strašné scény z najnovšej tragédie pri ostrove Lampedusa. Nikdy nezabudnem na pohľad na 280 truhiel, ktorý sa mi naskytol pri mojej včerajšej návšteve ostrova. Strata toľkých životov za týchto hrozných okolností je desivá. Moje myšlienky patria obetiam a ich rodinám(MEMO/13/849) a záchranárom, ktorým patrí môj obdiv za úsilie, ktoré vynaložili v tejto traumatickej situácii.

EÚ musí zintenzívniť svoje snahy s cieľom predchádzať takýmto tragédiám. EÚ a jej členské štáty musia tvrdo pracovať na prijatí rozhodných opatrení a prejaviť solidaritu tak s migrantmi, ako aj s krajinami, ktoré čelia zvýšeným migračným tokom.

Súčasťou týchto snáh je aj systém EUROSUR. Významným spôsobom prispeje k ochrane našich vonkajších hraníc a pomôže pri záchrane životov tých, ktorí sa vystavujú nebezpečenstvu v snahe dostať sa k európskym brehom. Posilní výmenu informácií a spoluprácu orgánov členských štátov, ako aj spoluprácu s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ – Frontex. Medzi novovzniknutými národnými koordinačnými centrami a agentúrou Frontex sa bude uskutočňovať okamžitá výmena informácií o incidentoch a hliadkach. Tým sa zvýšia naše možnosti na predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti, ako je napríklad obchodovanie s drogami či obchodovanie s ľuďmi, ale aj na detekciu a poskytovanie pomoci malým lodiam migrantov, ktoré sa ocitnú v tiesni.

Dovoľte mi zdôrazniť, že základom všetkých opatrení a operácií vykonávaných členskými štátmi a agentúrou Frontex, a to v rámci aj mimo rámca systému EUROSUR, je plné rešpektovanie základných práv a zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Pri ich vykonávaní sa budú plne rešpektovať vnútroštátne ustanovenia a ustanovenia EÚ o ochrane údajov. Tieto prísne záruky sa budú uplatňovať aj na našu spoluprácu s tretími krajinami.

Ďalšie informácie:

MEMO/13/578

PREJAV/13/799

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová lokalita GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri


Side Bar