Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 10. oktobrī

Sesīlija Malmstrēma atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu par EUROSUR

Šodien Eiropas Parlaments pieņēma Komisijas priekšlikumu regulai, ar kuru izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR)

"Es atzinīgu vērtēju šodienas balsojumu Eiropas Parlamentā, kas paver iespēju uzsākt EUROSUR darbību līdz šā gada beigām.

Mums visiem ir atmiņā Lampedūzas nesenās traģēdijas baismīgie attēli. Es nekad neaizmirsīšu 280 zārkus, ko es redzēju, vakar apmeklējot salu. Tas ir briesmīgi, ka tik daudz cilvēki zaudējuši dzīvību tik šausmīgos apstākļos. Visvairāk es pārdzīvoju par upuriem un viņu ģimenēm (MEMO/13/849) un apbrīnoju glābējus par viņu pašaizliedzību tik traumatiskā situācijā.

ES jāpieliek lielākas pūles, lai novērstu šādas traģēdijas. ES un dalībvalstīm ir smagi jāstrādā, lai veiktu izlēmīgus pasākumus un apliecinātu solidaritāti gan ar migrantiem, gan ar valstīm, kurās ieplūst aizvien vairāk migrantu.

EUROSUR ir daļa no šiem centieniem. Tas dos nozīmīgu ieguldījumu mūsu ārējo robežu aizsardzībā un ļaus pasargāt to cilvēku dzīvības, kuri dodas briesmās, lai sasniegtu Eiropas krastus. Tas uzlabos informācijas apmaiņu un sadarbību dalībvalstu iestādēs un starp tām, kā arī uzlabos informācijas apmaiņu un sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un ES robežu aģentūru Frontex. Jaunizveidotie valstu koordinācijas centri un Frontex nekavējoši apmainīsies ar informāciju par atgadījumiem un patruļām. Tas palielinās mūsu iespējas novērst pārrobežu noziegumus, tādus kā narkotiku vai cilvēku kontrabanda, kā arī palīdzēs atklāt mazās laivas ar migrantiem un sniegt palīdzību tām palīdzību nelaimes gadījumos.

Es gribētu uzsvērt, ka dalībvalstu un Frontex darbību un operāciju pamatā (gan EUROSUR ietvaros, gan ārpus tā) ir pamattiesību un neizraidīšanas principa pilnīga ievērošana. EUROSUR darbībā tiks pilnībā ievēroti valstu un ES noteikumi par datu aizsardzību. Tikpat stingras garantijas tiks piemērotas mūsu sadarbībai ar trešām valstīm."

Sīkāka informācija

MEMO/13/578

SPEECH/13/799

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter


Side Bar