Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 10. oktoober 2013

Euroopa Parlamendis hääletati EUROSURi ettepaneku üle

Euroopa Parlamendis võeti täna vastu komisjoni ettepanek määruse kohta, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem ehk EUROSUR.

„Mul on Euroopa Parlamendi tänase hääletuse üle hea meel. Sellega loodi võimalused EUROSURi kasutuselevõtuks enne käesoleva aasta lõppu.

Meil kõigil on silme ees pildid hiljuti Lampedusas toimunud traagilistest sündmustest. Ma ei unusta mitte kunagi neid 280 kirstu, mida nägin eile seda saart külastades. On kohutav, et nii paljud inimesed kaotasid elu sellisel moel. Mõtetes olen ohvrite ja nende perekondadega (MEMO/13/849) ning imetlen päästetöötajaid, kes teevad neis raskeis oludes kõik, mis suudavad.

EL peab tegutsema jõulisemalt selle nimel, et tulevikus selliseid tragöödiaid ei juhtuks. EL ja liikmesriigid peavad otsustavate meetmete kallal kõvasti tööd tegema ning olema solidaarsed nii rändajate kui ka rände peamiste sihtriikidega.

EUROSUR on osa selles valdkonnas tehtavast tööst. EUROSUR aitab kaitsta ELi välispiire ja päästa kõigi nende inimeste elusid, kes seavad ennast ohtu selle nimel, et jõuda Euroopa pinnale. Tänu EUROSURile paranevad teabevahetus ja koostöö liikmesriikide ametiasutuste vahel, aga ka ELi välispiiri agentuuriga Frontex. Värskelt loodud riiklikud koordineerimiskeskused ja Frontex jagavad viivitamata teavet intsidentide ja patrullimise kohta. See aitab paremini ära hoida piiriüleseid kuritegusid, näiteks narko- ja inimkaubandust, ning võimaldab ühtlasi avastada sisse rännata soovijate hätta sattunud väikelaevu ja neile abi pakkuda.

Tahaksin eriti rõhutada, et EUROSURi raames ja ka väljaspool seda toimuva tegevuse puhul lähtuvad liikmesriigid ja Frontex eelkõige sellest, et põhiõigustest ja mittetagasisaatmise põhimõttest tuleb täielikult kinni pidada. EUROSURi rakendamise käigus austatakse igati nii riikide kui ka ELi andmekaitse-eeskirju ning sama ranged põhimõtted kehtivad ka juhul, kui teeme koostööd kolmandate riikidega.”

Lisateave

MEMO/13/578

SPEECH/13/799

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris


Side Bar