Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 10. října 2013

Komisařka Cecilia Malmströmová vítá hlasování Evropského parlamentu o systému EUROSUR

Evropský parlament dnes přijal návrh nařízení předložený Komisí, kterým se zřizuje evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR):

„Vítám dnešní hlasování v Evropském parlamentu, které připravuje půdu pro zprovoznění systému EUROSUR před koncem roku.

Všichni máme v čerstvé paměti děsivé obrazy z nejnovější tragédie u ostrova Lampedusa. Navždy si uchovám v paměti vzpomínku na 280 rakví, které jsem viděla během své včerejší návštěvy ostrova. Takové velké ztráty na životech za podobných tragických okolností jsou strašné. Mé první myšlenky patří obětem a jejich rodinám (MEMO/13/849) a také záchranářům, kteří si zaslouží můj velký obdiv za to, jak jednali v této traumatické situaci.

EU musí zvýšit své úsilí, aby se takovým tragédiím zabránilo. EU a její členské státy musí tvrdě pracovat na tom, aby přijaly rozhodná opatření a projevily solidaritu s migranty a se zeměmi, které čelí zvýšeným migračním tokům.

Systém EUROSUR je součástí tohoto úsilí. Jedná se o důležitý příspěvek k tomu, že budou lépe chráněny naše vnější hranice a životy všech těch, kdo je riskují, aby se dostali k evropským břehům. Systém posílí výměnu informací a spolupráci mezi orgány členských států a také s Agenturou EU pro ochranu vnějších hranic FRONTEX. Informace o incidentech a hlídkách se budou sdílet co nejdříve prostřednictvím nově zřízených vnitrostátních koordinačních středisek a agentury FRONTEX. Tím se zvýší naše schopnosti zabránit přeshraniční trestné činnosti, např. obchodu s drogami a obchodu s lidmi, ale i možnost odhalovat malé lodě s migranty a pomoci jim, když se ocitnou v nouzi.

Ráda bych zdůraznila, že plné dodržování základních práv a zásady nenavracení tvoří zásadní součást akcí a operací prováděných členskými státy a agenturou FRONTEX, v rámci i mimo rámec systému EUROSUR. Při provádění systému se budou plně respektovat vnitrostátní a unijní předpisy o ochraně údajů. Tyto přísné záruky se použijí také při spolupráci se třetími zeměmi.“

Další informace

MEMO/13/578

SPEECH/13/799

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky GŘ pro vnitřní věci

GŘ pro vnitřní věci na Twitteru


Side Bar