Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 6 februari 2013

Gezamenlijke verklaring over de Internationale dag tegen genitale verminking van vrouwen

Ter gelegenheid van de Internationale dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (6 februari 2013) hebben Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vice-voorzitter van de Commissie, Viviane Reding, vice-voorzitter en EU-commissaris voor Justitie, Andris Piebalgs, commissaris voor Ontwikkeling, Kristalina Georgieva, commissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding, Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse zaken, en Tonio Borg, commissaris voor Gezondheidsbeleid, de volgende verklaring afgegeven:

"Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn elk jaar miljoenen vrouwen en meisjes in de EU en de rest van de wereld het slachtoffer van brute genitale verminking en lopen vele anderen dit gevaar. 6 februari is de Internationale dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen. Wij willen deze dag gebruiken om dit probleem wereldwijd onder de aandacht te brengen en nogmaals te herhalen dat wij vastberaden zijn deze extreem schadelijke praktijk, die het recht van meisjes en vrouwen op fysieke en mentale integriteit schendt, uit te roeien.

Genitale verminking vormt een schending van de mensenrechten en de rechten van vrouwen en meisjes. Onze allereerste prioriteit moet preventie zijn: ervoor zorgen dat geen enkel meisje ooit nog deze traumatiserende schending van haar rechten moet meemaken.

Wij moeten de bestaande nationale wetgeving die deze praktijk verbiedt, aanvullen door voorlichting te geven over de zware psychologische en fysieke gevolgen van deze verminking voor de gezondheid van vrouwen en meisjes, en door slachtoffers hulpverlening aan te bieden.

Daarom neemt de Europese Unie zowel binnen als buiten haar grenzen maatregelen.

Buiten de EU heeft een gemeenschappelijk project van de EU en Unicef duizenden families, gemeenschappen en landen geholpen hun houding ten aanzien van vrouwenbesnijdenis en andere schadelijke praktijken in Afrika te wijzigen.

Wij feliciteren de Afrikaanse Unie en haar lidstaten met de leidende rol die zij hebben gespeeld bij de goedkeuring van een Resolutie van de Verenigde Naties om de genitale verminking van vrouwen tegen te gaan. Dit is een belangrijke stap vooruit in de wereldwijde strijd tegen geweld en discriminatie ten aanzien van vrouwen en meisjes. De EU is vastberaden overtuigende en concrete resultaten te boeken op de komende bijeenkomst van de VN-Commissie inzake de positie van de vrouw over het thema "geweld tegen vrouwen".

Binnen de EU zal de nieuwe richtlijn slachtofferbescherming ervoor zorgen dat de slachtoffers van geweld tegen vrouwen, en dus ook van deze gevaarlijke praktijken, de noodzakelijke hulp en de nodige aandacht krijgen.

In onze asielwetgeving wordt eveneens speciale aandacht besteed aan deze slachtoffers. Vrouwen die het risico op genitale verminking lopen, of ouders die vervolging vrezen omdat zij deze praktijk voor hun kind weigeren, kunnen internationale bescherming in de EU krijgen.

Op 6 maart zullen wij een rondetafelbespreking houden met leidende activisten en parlementariërs over de weg die wij moeten inslaan. We zullen overleg plegen met regeringen, ngo's en ervaringsdeskundigen. Wij zullen ook middelen vrijmaken voor voorlichtingsmaatregelen op dit gebied.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is geen cultureel gegeven, het is een misdaad. De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden zullen zich blijven inzetten voor de strijd tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld, zowel binnen de Unie als in het kader van de buitenlandse betrekkingen."


Side Bar