Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL LT

MEMO/12/350

Brüssel, 23. mai 2012

Heitkogustega kauplemine: komisjon lubab Küprosel, Eestil ja Leedul ajutiselt elektrijaamadele tasuta saastekvoote anda

Euroopa Komisjon nõustus täna Küprose, Eesti ja Leedu taotlustega jätkata ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (ELi HKS) tasuta saastekvootide eraldamist elektrijaamadele pärast käesolevat aastat. Komisjon on need otsused vastu võtnud sätete alusel, millega tehakse teatavatele liikmesriikidele erand üldreeglist, et alates 2013. aastast tuleb elektritootmissektoril osta kõik saastekvoodid enampakkumiselt või turult.

Tasuta saastekvoote elektrijaamadele vähendatakse igal aastal

2009. aastal vastu võetud läbivaadatud ELi HKSi direktiiviga1 anti kümnele liikmesriigile võimalus taotleda ajutist erandit reeglist, mille järgi alates 2013. aastast hakatakse elektritootmissektorile ELi HKSi saastekvoote eraldama ainult enampakkumisel müümise kaudu. 2011. aasta septembris esitasid kaheksa2 neist liikmesriikidest taotlused, et ajutiselt eraldada tasuta saastekvoote. Komisjonil on kohustus neid taotlusi hinnata vastavalt direktiivis sätestatud eeskirjadele ja tingimustele.

Pärast seda, kui Küpros, Eesti ja Leedu tegid oma taotlustes vajalikud muudatused, on komisjon need heaks kiitnud.

Aastatel 2013–2019 eraldatakse nende kolme riigi elektrijaamadele tasuta kokku ligi 35 miljonit saastekvooti. Saastekvootide arv väheneb iga aastaga ja jõuab nullini 2020. aastal (vt lisa). Liikmesriigid kehtestavad ranged seire- ja jõustamiseeskirjad, et tagada vähemalt sama suures või suuremaski väärtuses investeeringute tegemine elektritootmise moderniseerimiseks, kui on tasuta saastekvootide majanduslik väärtus.

Tänased otsused ei mõjuta eelseisvat komisjonipoolset riigiabi hindamist.

Komisjon võib tagasi lükata taotluse või selle teatava aspekti, kuid tal on ka võimalik anda taotlustele vaikiv heakskiit. Õiguskindluse huvides võtab komisjon iga taotluse kohta vastu otsuse, isegi kui taotlused tervikuna heaks kiidetakse, nagu see on Küprose, Eesti ja Leedu puhul.

Järgmised sammud

Ülejäänud viie liikmesriigi taotluste hindamine jätkub ja lõpetatakse enne suvevaheaega.

Taust

Ajutine saastekvootide tasuta eraldamine on suur erand ELi HKSi õigusaktidega kehtestatud üldisest reeglist, mille järgi ei peaks elektrijaamadele tasuta saastekvoote eraldama. Seetõttu seadsid Euroopa Parlament ja nõukogu ajutisele saastekvootide tasuta eraldamisele mitmed tingimused:

  • see tuleb lõpetada hiljemalt 2019. aastal;

  • sellele kehtib piirang kuni 70% kodumaisest elektritarnest 2013. aastal, seejärel toimub iga-aastane vähendamine;

  • tasuta saastekvootide väärtus tuleb kanaliseerida investeeringutesse, millega riigi energiataristut moderniseeritakse ja ajakohastatakse, sealhulgas investeeringud uutesse elektrijaamadesse ning energiakasutuse struktuuri ja tarneallikate mitmekesistamisese ning puhtasse tehnoloogiasse; investeeringud tuleb ette näha riiklikus kavas;

  • komisjon peab hindama taotluse vastavust HKSi direktiivi eeskirjadele.

Rohkem teavet ELi HKSi kohta

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Elektrijaamadele tasuta eraldatavate saastekvootide arv liikmesriikide ja aastate kaupa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kokku

Küpros

2 519 077

2 195 195

1 907 301

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

0

10 975 977

Eesti

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

0

21 155 307

Leedu

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

0

2 853 628

Kokku

8 390 277

7 265 090

6 171 732

5 034 067

3 888 081

2 733 777

1 501 888

0

34 984 912

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron +32 2 296 49 71

Stephanie Rhomberg +32 2 298 72 78

1 :

Direktiiv 2009/29/EÜ.

2 :

Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Leedu, Poola ja Rumeenia esitasid taotlused ajutiselt tasuta saastekvootide eraldamiseks. Maltal ja Lätil oli samuti õigus seda teha, kuid nemad taotlust ei esitanud.


Side Bar