Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/482

Brusel 6. júla 2011

Komisár John Dalli: schválenie nariadenia o informáciách na potravinách je dobrá správa pre spotrebiteľov

Európsky parlament nedávno schválil nariadenie o informáciách o potravinách určených spotrebiteľom.

Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli v tejto súvislosti uviedol:

„Dnešné dôležité rozhodnutie vítam. Je vyvrcholením úsilia, ktoré sa začalo pred viac ako tromi rokmi, pomôcť spotrebiteľom správne sa rozhodovať pri kúpe potravín. Rozhodnutie parlamentu je významným krokom v našich snahách o výraznejšie posilnenie postavenia spotrebiteľov a prispieva k boju s rastúcim počtom prípadov obezity a chronických ochorení v EÚ."

Táto dohoda je dobrou správou pre spotrebiteľov.

Posilní ich postavenie tým, že okrem iného zavedie:

  • minimálnu veľkosť písma povinných informácií pre ich ľahšie pochopenie spotrebiteľmi,

  • povinné informácie o výživových hodnotách, ktoré spotrebiteľom pomôžu ľahšie nájsť potraviny vyhovujúce ich osobným, prípadne výživovým potrebám,

  • povinné informácie o alergénoch na balených a nebalených potravinách, ako aj na potravinách predávaných v reštauráciách, aby si spotrebitelia mohli lepšie chrániť svoje zdravie,

  • povinné označovanie krajiny pôvodu v prípade bravčového mäsa, mäsa z oviec, husí a hydiny; pravidlami dobrovoľného uvádzania informácií o pôvode sa zníži riziko zavádzania spotrebiteľov a zabezpečia rovnaké pravidlá hry pre potravinárske podniky.

Rád by som verejne vyjadril úctu a vďaku všetkým, ktorí sa na tomto dnešnom výsledku podieľali – Európskemu parlamentu, maďarskému predsedníctvu, ako aj predchádzajúcim predsedníckym krajinám, Rade EÚ a útvarom Komisie. Zvlášť sa chcem poďakovať pani doktorke Renate Sommer, spravodajkyni Európskeho parlamentu v tomto prípade, za jej usilovnú a obetavú prácu pri hľadaní vyváženého kompromisu s Radou.

Pochopiteľne, že výsledok dnešného rozhodnutia je kompromisom. Preto musím s poľutovaním skonštatovať, že v niektorých kľúčových oblastiach toto nariadenie nezachádza tak ďaleko, ako by sme si želali. Napríklad pôvodný návrh Komisie uvádzať výživové hodnoty na čelnej strane obalu nebol schválený. Pravidlá dobrovoľného označovania výživových hodnôt na čelnej strane obalu sú však napriek tomu tým správnym krokom.

Takisto ma mrzí, že alkoholické nápoje dostali výnimku z požiadaviek o označovaní zloženia a výživových hodnôt. Urobím však všetko preto, aby sa nám pri opätovnom preskúmaní tejto otázky v blízkej budúcnosti podarilo dosiahnuť tú správnu rovnováhu“.

MEMO/11/481


Side Bar