Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/482

Brussel, 6 juli 2011

Verklaring van commissaris John Dalli: aanneming van voedselinformatieverordening is goed nieuws voor consumenten

Het Europees Parlement heeft zojuist een verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten aangenomen.

John Dalli, commissaris voor gezondheid en consumenten, verklaarde:

"Ik ben blij met dit belangrijke besluit. Het is de bekroning van een inspanning, waarmee we drie jaar geleden begonnen zijn, om consumenten te helpen goed doordachte keuzes te maken als zij levensmiddelen kopen. Deze stemming van het Parlement vormt een wezenlijke stap vooruit voor ons streven om de consument mondiger te maken en bij te dragen tot de bestrijding van de toenemende aantallen gevallen van overgewicht en chronische ziekten in de EU."

Dit besluit is goed nieuws voor consumenten.

Zij zullen meer informatie krijgen en meer gefundeerde keuzes kunnen maken door:

  • een minimale fontgrootte voor verplichte informatie, om de leesbaarheid voor consumenten te verbeteren.

  • verplichte voedingsinformatie om consumenten te helpen levensmiddelen te vinden die voldoen aan hun persoonlijke voorkeuren of speciale voedingsbehoeften.

  • verplichte informatie over allergenen op voorverpakte levensmiddelen, niet voorverpakte levensmiddelen en in restaurants verkochte levensmiddelen, om consumenten in staat te stellen hun gezondheid beter te beschermen.

  • verplichte aanduiding van het land van herkomst voor vlees van varkens, geiten en schapen, en pluimvee. De bepalingen betreffende vrijwillige aanduiding van de herkomst zullen het risico van misleiding van de consument helpen verhinderen en zorgen voor eerlijke concurrentie in de levensmiddelensector.

Ik wil ook graag publiekelijk mijn dank en waardering uitspreken voor alle betrokken partijen die het resultaat van vandaag mogelijk gemaakt hebben: het Europees Parlement, het Hongaarse Voorzitterschap en de voorafgaande Voorzitterschappen van de EU, de Raad en de diensten van de Commissie. Mijn dank gaat met name uit naar Dr. Renate Sommer, de rapporteur van het Europees Parlement voor deze kwestie, voor haar harde werk en haar inzet bij het vinden van een evenwichtig compromis met de Raad.

Het vandaag bereikte resultaat is natuurlijk een compromis en gaat op bepaalde punten minder ver dan wij graag hadden gewild. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie is bijvoorbeeld niet overgenomen wat betreft voedingswaarde-etikettering op de voorzijde van verpakkingen. De bepalingen betreffende de vrijwillige vermelding van voedingswaarde-informatie op de voorzijde van verpakkingen is echter een stap in de juiste richting.

Ik betreur het ook dat alcoholhoudende dranken in dit stadium uitgezonderd zijn van de voorschriften betreffende ingrediënten- en voedingswaarde-etikettering. Bij komende onderhandelingen over deze kwestie zal ik blijven streven naar een juist evenwicht".

MEMO/11/481


Side Bar