Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/482

Brüsszel, 2011. július 6.

John Dalli biztos nyilatkozata – Jó hír a fogyasztóknak: elfogadták az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló rendeletet

Az Európai Parlament elfogadta a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendeletet.

John Dalli, egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos a következőket nyilatkozta:

„Örvendetesnek tartom a mai jelentőségteljes döntést. A rendelet egy három éve tartó törekvés eredménye, amelynek célkitűzése, hogy segítse a fogyasztókat kellően megalapozott döntések meghozatalában, amikor élelmiszereket vásárolnak. A rendelet Parlament általi elfogadása komoly előrelépést jelent a fogyasztók pozíciójának megerősítésével kapcsolatos erőfeszítéseinkben, és fontos szerepet játszik az elhízás és a krónikus betegségek növekvő aránya elleni harcban."

A megállapodás örvendetes hír a fogyasztóknak.

Megerősíti ugyanis pozíciójukat (többek között) az alábbiakkal:

  • az olvashatóság megkönnyítésének érdekében meghatározza a kötelező információk feltüntetéséhez használható legkisebb betűméretet

  • a fogyasztóknak a személyes preferenciák kielégítéséhez vagy az étrendi előírások betartásához való segítségnyújtás érdekében meghatározza a kötelezően feltüntetendő tápérték-információkat.

  • az egészségvédelem érdekében meghatározza az előrecsomagolt, a nem előrecsomagolt és az éttermekben kapható élelmiszereken az allergénekre vonatkozó kötelezően feltüntetendő információkat.

  • a sertés-, birka-, kecske- és baromfihús esetében kötelezővé teszi a származási ország megjelölését. Az önkéntesen megadott származási jelölések keretbe foglalása hozzájárul a fogyasztók félrevezetésének megakadályozásához és egyenlő versenyfeltételeket garantál az élelmiszeripari vállalkozásoknak.

Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy kifejezzem hálámat és nagyrabecsülésemet a mai eredmény megvalósulásában szerepet játszott valamennyi félnek: az Európai Parlamentnek, a magyar elnökségnek és a korábbi uniós elnökségeknek, a Tanácsnak és a Bizottság szolgálatainak. Kitartó munkájáért és elkötelezettségéért, amelynek gyümölcseként sikerült kiegyensúlyozott kompromisszumot találni a Tanáccsal, különösen hálás vagyok az üggyel foglalkozó európai parlamenti előadónak, Dr. Renate Sommernek.

A mai döntés természetesen kompromisszum eredménye volt. Sajnálattal jegyzem meg, hogy ennek következtében a rendelet egyes főbb területeken nem olyan szigorú, mint szerettük volna. Nem támogatták például a Bizottság azon eredeti javaslatát, hogy a tápérték-információt a csomagolás elülső részén kelljen feltüntetni. A tápérték-információnak a csomagolás elülső részén való önkéntes feltüntetésére vonatkozó keret azonban fontos lépés a helyes irányba.

Sajnálattal állapítom meg továbbá, hogy az alkoholtartalmú italok ebben a fázisban mentességet élveznek az összetevőkre és a tápértékre vonatkozó jelölési követelmények alól. Törekszem majd azonban annak garantálására, hogy megfelelő egyensúlyt érjünk el, amikor a közeljövőben újra megvizsgáljuk ezt a problémát.”

MEMO/11/481


Side Bar