Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/482

Brüssel, 6. juuli 2011

Voliniku John Dalli avaldus: toidualase teabe määruse vastuvõtmine on hea uudis tarbijatele

Euroopa Parlament võttis just vastu määruse, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli tegi järgmise avalduse:

„Mul on väga hea meel tänase tähtsa otsuse üle. See on rohkem kui kolm aastat kestnud jõupingutuste tulemus, mille eesmärk on aidata tarbijatel teha toidu ostmisel teadlikke valikuid. Parlamendi hääletus on suur samm edasi meie püüdlustes toetada tarbijaid ja aidata võidelda rasvumise ja krooniliste haiguse üha suurema levikuga ELis."

See kokkulepe on hea uudis tarbijatele.

Määrus kaitseb tarbijate huve eelkõige järgmiste nõuete kehtestamisega:

  • kohustusliku teabe minimaalse kirja suurus, et tarbijad näeksid teavet paremini lugeda

  • kohustuslik toitumisalane teave, et aidata tarbijatel kindlaks teha tooted, mis vastavad kõige paremini nende isiklikele eelistustele või toitumisalastele nõuetele

  • kohustuslik teave allergeenide kohta pakendatud toidus, pakendamata toidus ja restoranides müüdavas toidus, et võimaldada tarbijal oma tervist paremini kaitsta

  • kohustuslik päritoluriigi märkimise nõue sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha puhul. Vabatahtliku päritoluteabe esiletoomise võimalus aitab vähendada tarbijate eksitamise ohtu ja tagab kõikidele toidukäitlemisettevõtetele võrdsed võimalused.

Sooviksin tänada ja tunnustada kõiki osapooli, kes tänase tulemuse võimalikuks tegid – Euroopa Parlamenti, eesistujariiki Ungarit ja eelmisi ELi eesistujariike, nõukogu ning komisjoni talitusi. Erilist tänu tahaksin avaldada dr Renate Sommerile, Euroopa Parlamendi raportöörile selles küsimuses, kes töötas visalt ja pühendunult selle nimel, et leida tasakaalustatud kompromiss nõukogus.

Loomulikult saavutati tänane otsus kompromissi käigus. Seega on kahju, et mõnes põhivaldkonnas ei reguleeri määrus nii palju, kui me soovinud oleksime. Näiteks ei leidnud toetust komisjoni esialgne ettepanek toidualase teabe esitamiseks kaubapakendi esiküljel. Seadusraamistik, mis lubab toidualast teavet vabatahtlikult esitada pakendi esiküljel, on siiski samm õiges suunas.

Avaldan kahetsust ka selle üle, et käesolevas etapis ei kehti koostise ja toidualase teabe esitamise nõuded alkohoolsete jookide suhtes. Tahan siiski kinnitada, et küsimuse uuel läbivaatamisel lähemas tulevikus püüame saavutada õige tasakaalu.”

MEMO/11/481


Side Bar