Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/482

Брюксел, 6 юли 2011 г.

Комисар Джон Дали: „Приемането на Регламент за предоставянето на информация за храните е добра новина за потребителите“

Европейският парламент прие Регламент за предоставянето на информация за храните на потребителите.

Джон Дали, комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите, заяви:

„Приветствам днешното важно решение, което е завършекът на действията, предприети преди повече от три години, с цел да се увеличи информацията за потребителите при покупката на храни. Гласуването в Парламента е важна крачка напред в стремежа ни да предоставяме повече права на потребителите и да допринесем за борбата със затлъстяването и хроничните болести в ЕС."

Постигнатото съгласие е добра новина за потребителите.

Благодарение на него се увеличават правата им, като, наред с другото, се въвеждат:

  • минимален размер на шрифта за задължителната информация с оглед на подобряване на четливостта за потребителите;

  • задължителна информация за хранителната стойност, за да се подпомогнат потребителите при избора им на храни, които да отговарят на техните лични предпочитания или изискванията им по отношение на хранителния режим;

  • задължителна информация за алергените в предварително опакованите храни, храните, които не са предварително опаковани, и продаваните в ресторантите храни с оглед на по-добрата защита на здравето на потребителите;

  • задължително посочване на страната на произход върху етикета за свинското, овчето, козето и птичето месо. Наличието на правна рамка за доброволното обозначаване на произхода ще допринесе за предотвратяване на опасността от заблуда на потребителите и ще гарантира условия на равнопоставеност за предприятията за производство на храни.

Също така бих искал да изразя публично благодарността и признателността си на всички съответни институции и лица, които направиха възможно да се стигне до днешното решение — Европейският парламент, унгарското председателство и предишните председателства на ЕС, Съветът и службите на Комисията. Особено много искам да изкажа благодарността си на д-р Ренате Сомер, докладчикът по този въпрос в Европейския парламент, за упоритата ѝ работа и ангажираност в намирането на балансиран компромис със Съвета.

Разбира се, днешното решение е резултат от постигането на компромис. Ето защо със съжаление трябва да отбележа, че в сравнение с предложението ни изискванията в новия регламент бяха смекчени по някои ключови въпроси. Например първоначалното предложение на Комисията за посочване на хранителната стойност на лицевата страна на опаковката не беше одобрено. Въпреки това правната рамка за доброволното включване на информация за хранителната стойност на лицевата страна на опаковката е стъпка в правилната посока.

Отбелязвам също така със съжаление, че на този етап към алкохолните напитки няма да се прилагат изискванията за посочване на съставките и хранителната стойност върху етикета. Въпреки това ще продължа да работя за намирането на верния баланс, когато отново ще се разгледа този въпрос в близко бъдеще.

MEMO/11/481


Side Bar