Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Brussel, 23 juni 2011

De nieuwe Europese richtlijn consumentenrechten: 10 voorbeelden van betere rechten voor de consument die online winkelt

Goed nieuws voor consumenten: dankzij nieuwe Europese wetgeving krijgen zij betere rechten in alle 27 EU-lidstaten. Het Europees Parlement heeft de richtlijn consumentenrechten goedgekeurd met een overweldigende meerderheid (615 stemmen voor, 16 tegen, 21 onthoudingen). In oktober 2008 diende de Commissie hiertoe een voorstel in (IP/08/1474). De stemming volgde op een akkoord tussen de Commissie, het Parlement en de Raad en maakte de weg vrij voor nieuwe regels. EU-commissaris voor Justitie Viviane Reding zette zich al eerder in voor consumentvriendelijke regels door in 2007 en 2009 de roamingtarieven voor mobiele telefonie drastisch te verlagen.

Commissaris Reding: "Dit is een goede zaak voor de 500 miljoen consumenten in Europa. Door de nieuwe Europese richtlijn krijgen zij betere rechten. Internetoplichters die mensen laten betalen voor horoscopen of recepten die op het eerste gezicht gratis lijken, zijn voortaan strafbaar. Mensen die online vliegtickets bestellen, kunnen niet langer worden opgescheept met ongevraagde reisverzekeringen of huurauto's. Iedereen krijgt 14 dagen de tijd om artikelen die op afstand zijn gekocht – via internet, post of telefoon – te retourneren. Ik dank Andreas Schwab, rapporteur van het Europees Parlement, en het Hongaarse voorzitterschap, die deze politieke doorbraak door hun steun en inzet mogelijk hebben gemaakt. De Europese Commissie zal ertoe bijdragen dat alle lidstaten deze nieuwe regels snel in praktijk brengen, zodat consumenten overal in Europa zowel on- als offline met meer vertrouwen kunnen winkelen.”

Met de stemming bekrachtigde het Europees Parlement een politiek akkoord tussen onderhandelaars van het Parlement, de Raad en de Commissie. In maart 2010 stelde EU-commissaris voor Justitie Reding duidelijk dat voor een akkoord over de richtlijn een juiste balans nodig was: enerzijds moesten de consumenten worden verzekerd van meer rechten, anderzijds moest het bedrijfsleven in staat worden gesteld de voordelen van de Europese eengemaakte markt optimaal te benutten (zie SPEECH/10/91).

De laatste stappen in de wetgevingsprocedure:

  • formele goedkeuring van de overeengekomen tekst van de EU-richtlijn consumentenrechten door de Raad van Ministers van de EU (september);

  • publicatie van de nieuwe richtlijn in het Publicatieblad van de EU (komend najaar);

  • omzetting van de nieuwe regels in nationale wetgeving (vóór eind 2013).

De 10 belangrijkste wijzigingen die de nieuwe richtlijn met zich meebrengt voor de consument:

1) Geen verborgen kosten meer op het internet

De consument wordt beschermd tegen verborgen kosten op het internet. Tot nog toe probeerden zwendelaars klanten te laten betalen voor 'gratis' diensten als horoscopen of recepten. Voortaan moeten consumenten expliciet bevestigen dat ze weten dat ze moeten betalen.

2) Transparantere prijzen

Handelaars moeten de totale kostprijs én alle extra kosten van producten en diensten vermelden. Internetconsumenten hoeven kosten waarover ze niet duidelijk worden geïnformeerd vóór ze een bestelling plaatsen, niet te betalen.

3) Reeds aangevinkte vakjes worden verboden op websites

Wie online een vliegticket koopt, krijgt tijdens de koop soms extra diensten aangeboden, zoals een reisverzekering of een huurauto. Die extra diensten zijn soms vooraf aangevinkt. Als de consument die diensten niet wil, moet hij eerst de vinkjes verwijderen. Op grond van de nieuwe richtlijn worden reeds aangevinkte vakjes in de EU verboden.

4) 14 dagen bedenktijd na aankoop

De termijn waarbinnen consumenten een aankoop ongedaan kunnen maken, wordt verlengd tot veertien kalenderdagen (de door de EU voorgeschreven wettelijke termijn bedraagt momenteel zeven dagen). Dat betekent dat een consument die zich bedenkt de goederen mag retourneren, ongeacht de reden.

  • Extra bescherming tegen ontbrekende informatie: als een verkoper de klant niet duidelijk heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht, wordt de termijn verlengd tot één jaar.

  • Soms bellen handelaars vooraf en zetten zij de consument onder druk om akkoord te gaan met een bezoek. Voortaan kan de consument ook een koop die is gesloten tijdens een afgesproken bezoek herroepen. Bovendien vervalt het onderscheid tussen afgesproken en niet-afgesproken bezoek, zodat de regels niet kunnen worden omzeild.

  • Het herroepingsrecht geldt nu ook voor onlineveilingen, zoals eBay, hoewel alleen goederen kunnen worden geretourneerd die tijdens een onlineveiling van een professionele verkoper werden gekocht.

  • De herroepingstermijn gaat in op het moment dat de consument de goederen ontvangt. Nu is dat nog het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. De regels gelden zowel voor aankopen via internet, telefoon en postorder als voor aankopen die niet in een winkel worden gedaan, maar aan de deur, op straat, op een Tupperwareparty of tijdens een uitstap georganiseerd door de handelaar.

5) Betere terugbetalingsrechten

Handelaars moeten de consument binnen 14 dagen na de herroeping het aankoopbedrag terugbetalen, verzendkosten inbegrepen. In het algemeen draagt de handelaar het risico van schade aan goederen tijdens het vervoer, tot het moment waarop de koper de goederen in ontvangst neemt.

6) Invoering van een Europees standaardformulier voor herroeping

Er komt een standaardformulier voor herroeping dat de consument kan (maar niet hoeft te) gebruiken als hij zich bedenkt en een overeenkomst wil annuleren. Dit geldt zowel voor verkoop op afstand als voor huis-aan-huisverkoop. Zo wordt het gemakkelijker en sneller om een koop ongedaan te maken, waar in de EU de overeenkomst ook maar is gesloten.

7) Geen toeslagen voor het gebruik van creditcards en telefonische hulpdiensten

Als de consument een creditcard (of een ander betaalmiddel) gebruikt, mag de handelaar daarvoor niet méér in rekening brengen dan de werkelijke kosten die dit voor hem meebrengt. Handelaars die een telefonische hulpdienst aanbieden waar de klant terecht kan met vragen over de overeenkomst mogen hiervoor niet méér dan het gewone telefoontarief vragen.

8) Duidelijke informatie over wie de retourkosten betaalt

Handelaars die willen dat de consument betaalt voor het retourneren van goederen, moeten de consument daarover vooraf duidelijk informeren. Handelaars moeten vóór een aankoop via internet of postorder op zijn minst een duidelijke schatting geven van de maximale kosten voor het retourneren van grote artikelen, zoals een zitbank. Zo kan de consument met kennis van zaken kiezen bij wie hij koopt.

9) Betere bescherming van de consument met betrekking tot digitale producten

Er moet duidelijker informatie over digitale inhoud worden verstrekt, ook wat betreft de compatibiliteit met hard- en software en de toepassing van technische beschermingsmaatregelen, zoals beperkingen op het recht van kopiëren van de inhoud.

De consument heeft het recht de onlineaankoop van digitale producten, zoals muziek en video, te annuleren, maar alleen tot op het moment dat het feitelijke downloaden begint.

10) Gemeenschappelijke regels voor ondernemingen maken het gemakkelijker om overal in Europa zaken te doen

De regels omvatten:

  • één enkel pakket basisregels voor overeenkomsten op afstand (verkoop via telefoon, post of internet) en overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten (zoals verkoop op straat of aan huis) in de Europese Unie, wat zorgt voor gelijke voorwaarden en lagere transactiekosten voor handelaars die over de grenzen heen werken, in het bijzonder als zij zaken doen via internet;

  • standaardformulieren maken het leven gemakkelijker voor ondernemingen: één formulier volstaat om te voldoen aan de informatievereisten inzake herroepingsrecht;

  • specifieke regels voor kleine bedrijven en vaklieden, zoals loodgieters. Er geldt geen herroepingsrecht voor dringende herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Lidstaten kunnen er ook voor kiezen om handelaars vrij te stellen van bepaalde informatievereisten voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan huis die minder dan 200 euro kosten.


Side Bar