Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/199

Bruxelles, 19 mai 2010

Agenda digitală pentru Europa: în ce fel poate fi utilă cetățenilor?

(a se vedea, de asemenea, IP/10/581 și MEMO/10/200)

Comisia Europeană a prezentat recent o ambițioasă „Agendă digitală pentru Europa” care a definit șapte domenii prioritare de acțiune: crearea unei piețe unice digitale, interoperabilitate crescută, sporirea siguranței și a încrederii în internet, accesul mult mai rapid la internet, mai multe investiții în cercetare și dezvoltare, ridicarea nivelului aptitudinilor și incluziunii în materie de „alfabetizare digitală” și aplicarea tehnologiei informației și comunicațiilor la soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea, de exemplu schimbările climatice și îmbătrânirea populației. În aceste șapte domenii de acțiune, Agenda digitală prevede 100 de acțiuni subsecvente, dintre care 31 de natură legislativă. Agenda digitală este prima dintre cele șapte inițiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (a se vedea IP/10/225). În ansamblu, Agenda digitală se concentrează pe tehnologiile și serviciile online ale secolului XXI, care vor permite Europei să stimuleze crearea de locuri de muncă, să promoveze prosperitatea și să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor europeni sub foarte multe aspecte. În continuare sunt prezentate câteva exemple concrete privind modul în care măsurile prevăzute de Agenda digitală vor fi utile cetățenilor și întreprinderilor.

Consumatori: o piață unică digitală dinamică și acces la internet de mare viteză

Lumea digitală trebuie să fie la îndemâna cetățenilor! În prezent, prea mulți dintre europeni se regăsesc blocați pe „banda lentă” a internetului fie din cauză că piața unică digitală nu este suficient de dezvoltată, fie din cauză că oamenii nu au suficientă încredere pentru a se conecta online, fie că nici măcar nu au acces la o conexiune internet de mare viteză.

Consumatorii nu pot încă profita pe deplin de avantajele prețurilor competitive și ale gamei largi de opțiuni disponibile pe piața unică digitală europeană. Adesea este mai ușor să se cumpere online de la o întreprindere din Statele Unite decât dintr-o altă țară UE. De exemplu, 60% dintre tentativele de a cumpăra online dintr-o altă țară UE se lovesc de dificultăți, cum ar fi faptul că se refuză plata prin card de credit pe motiv că respectivul card nu provine din „țara care trebuie”. Un alt exemplu este acela că se pot achiziționa CD-uri din orice magazin de muzică din Europa, însă nu se poate descărca în mod legal muzică online dintr-o altă țară a UE pentru că drepturile de autor sunt înregistrate în mod diferit în funcție de țară. O astfel de fragmentare conduce la faptul că în SUA se descarcă de patru ori volumul de muzică descărcat online în UE. La aceasta se adaugă faptul că numai 12% dintre utilizatorii de web din UE se simt în deplină siguranță atunci când realizează tranzacții online.

În ceea ce privește telecomunicațiile, în pofida măsurilor UE legate de roaming, consumatorii sunt în continuare descurajați să utilizeze serviciile de telefonie mobilă atunci când se află în străinătate din cauza prețurilor mai ridicate plătite prin comparație cu prețurile pentru utilizarea acelorași servicii în propria lor țară, în special în privința roaming-ului de date.

Agenda digitală europeană își propune să se ocupe de aceste probleme astfel încât să ofere cetățenilor acces la toate avantajele potențiale ale societății digitale.

De exemplu, agenda digitală are drept obiectiv să asigure accesul la internetul ultrarapid, care va permite cetățenilor să cumpere, să învețe, să socializeze și să interacționeze online și care este totodată esențial pentru creșterea economică. Obiectivul Agendei digitale europene este de a oferi, până în 2020, tuturor europenilor acces la conexiuni internet de 30 Mbps, cu jumătate dintre familiile europene având conexiuni de minimum 100 Mbps.

Agenda digitală va încuraja totodată coordonarea UE în privința gestionării spectrului radio în scopul stimulării creșterii serviciilor inovatoare wireless de bandă largă. Agenda va stabili reguli clare de stimulare a investițiilor în noua generație de rețele deschise și competitive și vor ajuta autoritățile publice să implementeze noua infrastructură de bandă largă în locuri unde caracteristicile geografice sau numărul limitat de clienți potențiali nu permit pieței sau investitorilor privați să furnizeze în mod individual internet de mare viteză (de exemplu în zonele rurale).

Agenda digitală își propune să găsească soluții pentru accesul legal la scară paneuropeană la conținutul online prin simplificarea procedurilor de acordare și gestionare a drepturilor de autor și a procedurilor transfrontaliere de acordare a licențelor. Totodată, Agenda digitală va promova digitalizarea pe scară largă a bogatelor colecții ale bibliotecilor, arhivelor și muzeelor naționale, precum și accesul la acestea prin Europeana (www.europeana.eu), portalul bibliotecilor digitale ale Europei (a se vedea MEMO/10/166).

Alte acțiuni în această sferă includ facilitarea plăților și facturării electronice peste tot în Europa, pentru încurajarea achizițiilor online transfrontaliere.

Pentru a-i ajuta pe europeni să se simtă mai în siguranță atunci când se află online, Agenda digitală va consolida normele privind protecția datelor cu caracter personal, va îmbunătăți ghidul eYou (http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm) – ghidul digital al drepturilor online – pentru a-l face mai practic și mai ușor de utilizat, și va propune crearea unui sistem european de soluționare a litigiilor legate de tranzacțiile de comerț electronic.

Totodată, Agenda digitală își propune să stimuleze încrederea cetățenilor în utilizarea internetului, între altele printr-o mai bună coordonare a reacției la nivel european la atacurile cibernetice, furtul de identitate și spam.

În urma unei analize privind costurile absenței unei piețe unice a telecomunicațiilor, Comisia intenționează să ia noi măsuri pentru a garanta, de exemplu, că diferența dintre prețurile de roaming și prețurile naționale se apropie de zero până în 2015.

Lucrătorii – competențe adecvate pentru era digitală

În prezent, Europa suferă de o lipsă tot mai accentuată de competențe TIC. 150 de milioane de europeni – aproximativ 30% - nu au utilizat niciodată internetul, iar sistemele de educație și formare ale Europei nu au ținut pasul cu necesitățile în materie de competențe necesare în prezent pe piața digitală a muncii.

Agenda digitală își propune să îmbunătățească și să adapteze competențele digitale ale tuturor cetățenilor UE la cerințele prezentului, indiferent de vârsta, locația sau situația lor economică, astfel încât aceștia să poată participa pe deplin la societatea digitală și pe piața muncii.

Există, totodată, un imens potențial neexploatat constând în milioane de tineri și milioane de femei de toate vârstele care sunt utilizatori constanți ai TIC și care ar putea fi atrași de o slujbă în sectorul TIC. Acest rezervor important de talente și resurse potențiale trebuie folosit în avantajul creșterii și competitivității la nivel european. Agenda digitală are drept obiectiv să garanteze că toți cetățenii, în special tinerii, sunt conștienți de posibilitățile oferite de TIC pentru diferitele tipuri de profesii. UE va cere statelor membre să facă din competențele digitale și din alfabetizarea digitală o prioritate pentru Fondul Social European.

În cazul persoanelor care dispun deja de competențe TIC și lucrează în sectorul tehnologic, Agenda digitală va ajuta la recenzarea și recunoașterea competențelor profesioniștilor din sectorul TIC, astfel încât întreprinderile care au nevoie de personal cu competențe TIC specifice să îi poată identifica cu ușurință.

Pacienți și medici – utilizarea TIC pentru servicii medicale sustenabile

Investițiile în tehnologiile digitale aferente serviciilor medicale, cunoscute sub numele de eHealth (eSănătate), pot îmbunătăți semnificativ nivelul și calitatea îngrijirilor medicale de care dispun pacienții europeni și specialiștii din domeniul medicinii. De exemplu, noile servicii de telemedicină, precum consultațiile medicale online, îngrijirile de urgență îmbunătățite și dispozitivele mobile, care permit monitorizarea stării medicale a persoanelor care suferă de boli cronice și handicapuri, prezintă potențial pentru a oferi pacienților o libertate de mișcare de care nu s-au bucurat până în prezent.

În mod practic, eHealth poate reduce la minimum riscul de erori medicale și poate contribui la detectarea timpurie a problemelor de sănătate. Telemonitorizarea la domiciliu a pacienților cu probleme cardiace poate îmbunătăți ratele de supraviețuire cu 15%, poate reduce spitalizarea cu 26% și economisi 10% din costurile îngrijirii acordate de infirmieri, aspect extrem de important în momente dificile din punct de vedere economic. ePrescriptions („eRețete”) pot reduce erorile în dozarea medicamentelor cu 15%. eHealth este esențial pentru a menține costurile îngrijirilor medicale la un nivel abordabil și general accesibil în societatea în curs de îmbătrânire a Europei.

Agenda digitală își propune să ofere europenilor, până în 2015, acces online securizat la fișele lor medicale nu numai la domiciliu, ci și atunci când călătoresc oriunde în UE. Acest lucru va facilita munca medicilor și va permite pacienților să obțină cele mai bune îngrijiri atunci când merg la medic, fie acasă, fie într-o altă țară europeană.

Industria producătoare – oportunitățile oferite de o economie digitală interoperabilă

Sectorul TIC contribuie în mod semnificativ la creșterea globală a productivității în economia europeană în ansamblu (jumătate din creșterea productivității europene pe perioada ultimilor 15 ani s-a datorat tehnologiilor informației și comunicațiilor - a se vedea IP/10/571 - și este foarte probabil ca această tendință să se accelereze).

Într-o lume ideală, serviciile și echipamentele digitale funcționează și comunică între ele într-o manieră impecabilă. Situația actuală este însă alta. Dispunem de multe echipamente și interfețe de software care nu sunt suficient de interoperabile, ceea ce conduce la fragmentarea pieței și la lipsa concurenței. În același timp, procesele de standardizare nu țin întotdeauna pasul cu evoluțiile tehnologice. Împreună, aceste probleme fac foarte dificilă utilizarea integrată a tehnologiilor și conduc la o situație în care serviciile online, inclusiv serviciile publice, îi obligă adesea pe utilizatori să folosească anumite aplicații sau echipamente, ceea ce conduce la riscuri de blocaje și la creșterea prețurilor. Astfel de bariere împiedică totodată industria producătoare să dezvolte produse și servicii inovatoare și blochează în principiu atât de necesara creștere economică și crearea de locuri de muncă.

Pentru soluționarea acestor probleme, Agenda digitală preconizează reexaminarea, până în 2010, a politicii UE în materie de standardizare, care va viza în special necesitatea ca standardizarea din sectorul TIC să țină pasul cu piețele tehnologice care evoluează foarte rapid. Mai mult, Comisia va elabora orientări privind normele de stabilire a standardelor, privind achizițiile publice în domeniul soluțiilor TIC și interoperabilitatea.

Sectorul TIC – cercetare și dezvoltare pentru economia digitală

Agenda digitală are drept obiectiv soluționarea în special a problemei majore pe care o pun investițiile insuficiente și fragmentarea cercetării europene în sectorul TIC. Bugetul european pentru cercetare și dezvoltare în sectorul TIC reprezintă numai 40% din bugetul similar al SUA. Acest lucru reprezintă o deficiență strategică, dacă avem în vedere faptul că TIC reprezintă tehnologia cea mai importantă în economia modernă.

Agenda digitală are drept obiectiv să atragă mai multe investiții private prin utilizarea strategică a achizițiilor publice precomerciale și prin parteneriate public-privat, prin intermediul fondurilor regionale ale UE și al altor finanțări pentru cercetare și inovare, precum și prin menținerea ritmului constant de creștere, cel puțin până în 2013, a bugetului UE destinat cercetării și dezvoltării în sectorul TIC, stabilit prin programele-cadru europene de cercetare.

Sectorul TIC se confruntă totodată cu o lipsă semnificativă de specialiști cu competențe TIC pentru a acoperi necesitățile prezente și viitoare de personal calificat. Agenda digitală propune soluționarea acestei probleme prin încurajarea formării în sectorul TIC și prin propunerea de măsuri de creștere a atractivității acestora din punct de vedere al evoluției carierei. Disponibilitatea și mai buna pregătire a specialiștilor din sectorul TIC va încuraja creșterea solidă a industriei, a cărei dezvoltare depinde în mare măsură de capacitățile și competențele resurselor umane.

În cazul persoanelor care dispun deja de competențe TIC și lucrează în sectorul tehnologic, Agenda digitală va ajuta la recenzarea și recunoașterea competențelor profesioniștilor din sectorul TIC, astfel încât întreprinderile care au nevoie de personal cu competențe TIC specifice să îi poată identifica cu ușurință.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) – eGovernment pentru a înlesni funcționarea IMM-urilor

Agenda digitală are drept obiectiv reducerea birocrației și eliminarea barierelor care împiedică 99% dintre întreprinderile europene să profite pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică digitală. Unul dintre obiectivele generale ale Agendei digitale este acela ca 33% din IMM-uri să efectueze achiziții sau vânzări online până în 2015.

În mod particular, prin crearea spațiului unic european de plăți, se va înlesni efectuarea de plăți și facturarea electronică de către IMM-uri în regim transfrontalier, pe baza unor metode de plată sigure și eficace.

Prin angajamentul din Agenda digitală referitor la îmbunătățirea funcționării serviciilor eGovernment se urmărește ca IMM-urile să consume mai puțin timp cu îndeplinirea unor proceduri administrative și să câștige noi oportunități de afaceri. În particular, implementarea deplină a legislației UE privind achizițiile publice (eProcurement), identificarea și autentificarea electronică (eIdentification și eAuthentication) pentru serviciile transfrontaliere vor deschide noi și numeroase oportunități de afaceri transfrontaliere. Până în 2011, țările UE trebuie să convină asupra unei liste cuprinzând serviciile transfrontaliere cheie (de exemplu certificatele necesare pentru a se putea participa în calitate de contractor la procedurile de achiziții), ceea ce va permite întreprinzătorilor să înființeze și să opereze o întreprindere oriunde în Europa, indiferent de locația acestora. Aceste servicii cheie trebuie să fie complet disponibile online până în 2015.

Artiști, autori, muzicieni

Internetul reprezintă o platformă unică de distribuție a conținutului cultural prin crearea de oportunități pentru autori, compozitori și artiști de a ajunge la un public mai larg. Europa trebuie să promoveze rapid crearea, producerea și distribuția de conținut digital. Acest lucru necesită o piață europeană digitală unică, complet operațională, precum și o mai bună protecție a remunerațiilor autorilor și ale altor creatori.

Pentru anumite domenii de conținut, piața europeană unică online este în prezent fragmentată deoarece gestionarea drepturilor se realizează la nivel național, astfel încât un magazin online de muzică la nivel paneuropean ar trebui să negocieze drepturile în mod individual cu organismele de gestionare a drepturilor de autor din fiecare din cele 27 de state membre. Rezultatul este acela că deși consumatorii pot cumpăra CD-uri din orice magazin, adesea nu pot cumpăra muzică de pe platformele online legale din Europa deoarece drepturile sunt acordate pe o bază națională.

În prezent, potențialele venituri ale creatorilor sunt diminuate deoarece cetățenii europeni nu pot obține acces la conținutul creativ și cultural așa cum doresc, pentru că nu dispun de mijloacele legale pentru a accesa astfel de creații. Este paradoxal faptul că în Europa conținutul piratat circulă mult mai liber decât conținutul legal. Este necesară o soluție echilibrată, sectoarele de creație trebuie stimulate să ofere un conținut online mai bogat în schimbul unei mai bune protecții legale. Agenda digitală dorește să rezolve aceste probleme prin stimularea acordării de drepturi în mediul digital la scară paneuropeană și în regim transfrontalier. Acest lucru se va realiza, între altele, printr-o nouă Directivă privind gestionarea drepturilor colective, prevăzută pentru 2011, printr-o propunere de Directivă privind operele orfane și prin continuarea dialogului cu părțile interesate în domeniul operelor cu tiraj epuizat, precum și prin revizuirea normelor UE în materie de reutilizare a informațiilor publice. În 2012 se va evalua necesitatea adoptării de noi măsuri, în urma publicării, în 2010, a unei Cărți verzi privind oportunitățile și provocările distribuției online de opere audiovizuale și a altor forme de conținut creativ.

Mediul – utilizarea TIC pentru reducerea amprentei ecologice

Ambiția Europei de lider global în materie de luptă împotriva schimbărilor climatice a marcat calea de urmat printr-o politică ambițioasă privind schimbările climatice și energia care are drept obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % până în 2020. Trebuie utilizat pe deplin potențialul instrumentelor TIC care pot ajuta cetățenii și întreprinderile să își reducă amprenta ecologică și să contribuie astfel la atingerea angajamentelor globale ale UE.

Soluțiile de monitorizare pe bază de TIC, precum rețele și contoare inteligente care analizează consumul de energie, pot contribui la creșterea economiilor de energie în birouri și în locuințe. Iluminatul reprezintă 20% din consumul de energie electrică pe plan mondial. Aproape 70% din aceasta se poate economisi prin utilizarea de sisteme inteligente de gestionare a iluminatului, pe bază de TIC. În Agenda digitală se prevede reducerea cu 20%, până în 2020 a energiei electrice consumate pentru iluminat, prin comparație cu 2010.

Agenda digitală are drept scop să garanteze că autoritățile publice, sectorul TIC și principalele sectoare care emit gaze cu efect de seră colaborează în direcția accelerării aplicării masive a soluțiilor bazate pe TIC pentru atingerea obiectivelor de economisire a energiei.

Cercetători – creșterea și reunirea finanțării pentru TIC

În UE, subfinanțarea cercetării și dezvoltării în sectorul TIC amenință sectoarele producătoare și de servicii europene (în principal, industria autovehiculelor, aparatelor electrocasnice, din sectorul sănătății și medicinii). Deficitul de investiții se datorează în principal bugetului scăzut de cercetare și dezvoltare (sub 5,5 miliarde EUR pe an), birocrației excesive și fragmentării piețelor.

În cadrul Agendei digitale, Comisia s-a angajat să atragă mai multe investiții private prin utilizarea strategică a achizițiilor publice precomerciale. În același timp, Comisia va finanța șase parteneriate public-privat bazate pe TIC în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru de cercetare al UE (PC7) cu un total de finanțare UE de 1 miliard EUR, care va atrage 2 miliarde EUR în investiții private. Totodată, se va menține ritmul anual de creștere al bugetului de cercetare și dezvoltare al TIC, cel puțin până în 2013. Agenda digitală invită statele membre să își dubleze, până în 2020, bugetul public total anual destinat cercetării și dezvoltării în sectorul TIC până la 11 miliarde EUR.

Agenda digitală pentru Europa include totodată măsuri de reducere a birocrației excesive, astfel încât tinerii cercetători și IMM-urile să aibă acces mai simplu și mai rapid la fondurile UE de finanțare a cercetării în sectorul TIC începând din 2011. Sunt prevăzute, de asemenea, măsuri de consolidare a coordonării și reunirii resurselor cu statele membre și cu industria.

Copii și părinți: siguranță sporită online

Tinerii și copiii formează în prezent grupul care utilizează cel mai activ internetul. 73% din persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani utilizează în mod curent servicii avansate pentru a crea și a împărtăși conținut digital, de două ori mai mult decât media la nivelul UE (35%). 66% dintre toți europenii cu vârsta sub 24 de ani utilizează internetul în fiecare zi, față de media UE de 43%. Cu toate acestea, deși acești tineri se simt în largul lor online, ei rămân totuși vulnerabili la pericolele digitale.

Agenda digitală îi va ajuta atât pe părinți, cât și pe copii să navigheze online în condiții de siguranță. De pildă, grație Programului pentru un internet mai sigur (Safer Internet) majoritatea statelor membre ale UE vor fi încurajate să înființeze linii directe de asistență (hotlines) care să permită semnalarea conținutului online nepotrivit și să organizeze în școli cursuri pe tema siguranței online. Li se va solicita furnizorilor de servicii online care beneficiază de cea mai mare popularitate în rândul generațiile tinere (de exemplu, rețelele sociale, operatorii de telefonie mobilă) să-și consolideze până în 2013 măsurile de autoreglementare cu privire la siguranța online a copiilor.

În fine, Agenda digitală își propune să consolideze cooperarea la nivel european și internațional în vederea combaterii infracțiunilor cibernetice (de exemplu platforme online de alertă la nivel național și european cu privire la exploatarea sexuală a copiilor și diseminarea materialelor referitoare la abuzuri de natură sexuală comise împotriva copiilor), precum și alte forme de atacuri cibernetice, furturi de identitate și spam.

Noi oportunități pentru persoanele în vârstă și cu handicapuri

În special într-o societate în curs de îmbătrânire, eHealth reprezintă un domeniu cheie de inovare care poate oferi condiții mai bune pentru persoanele cu handicap sau pentru persoanele în vârstă.

De exemplu, grație finanțării UE, tehnologiile AAL (Ambient Assisted Living - Asistența pentru autonomie la domiciliu) utilizează TIC pentru a garanta faptul că societatea digitală permite o viață mai autonomă și mai demnă pentru persoanele fragile sau care suferă de probleme cronice și pentru persoanele cu handicap.

Programul AAL promovează inovarea și aplicarea TIC în domenii precum prevenirea căzăturilor (care afectează peste o treime din persoanele în vârstă de peste 65 de ani din UE) sau sprijinirea celor peste 7 milioane de cetățeni europeni care suferă de demență, pierderi de memorie, deficit de atenție sau incapacitate de a rezolva probleme mărunte. Agenda digitală își propune să dubleze, până în 2015, numărul situațiilor în care s-au adoptat soluții de tip AAL pentru persoane în vârstă.

150 de milioane de europeni, adică aproximativ 30%, nu au utilizat niciodată internetul. Acest grup este format, în mare parte, din persoane cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani. Totodată, accesibilitatea și practicabilitatea reprezintă probleme pentru persoanele cu handicap. Eliminarea decalajului digital îi poate ajuta pe membrii grupurilor sociale defavorizate să participe pe picior de egalitate la societatea digitală (inclusiv la serviciile de interes direct pentru aceștia, cum ar fi eLearning, eGovernment, eHealth, să își crească șansele de a obține un loc de muncă, precum și să își amelioreze calitatea vieții.

Persoanele din zonele rurale și din zonele izolate – conectarea comunităților

Obiectivul Agendei digitale este de a pune la dispoziția tuturor, până în 2013, accesul la internetul de bandă largă, inclusiv a celor care trăiesc în zone izolate. Cu toate acestea, costurile ridicate ale construirii de noi infrastructuri combinate cu densitatea scăzută a cererii înseamnă că întreprinderile de telecomunicații sunt descurajate să instaleze infrastructurile de bandă largă necesare.

Pentru a soluționa această problemă, UE va colabora cu statele membre la consolidarea și mai buna utilizare a programelor de finanțare regionale și a altor programe de acest fel în vederea finanțării investițiilor și a adoptării de măsuri de scădere a costurilor investițiilor. De asemenea, Agenda digitală preconizează formularea de propuneri care să garanteze că o parte din dividendele digitale - frecvențele radio eliberate prin trecerea de la emisiile analogice la emisiile digitale – pot fi utilizate de tehnologiile wireless de bandă largă. Acest lucru este deosebit de important deoarece banda largă wireless (terestră și prin satelit) nu numai că deschide calea pentru noi servicii atrăgătoare, dar va avea un rol esențial în furnizarea de internet rapid pentru toți, inclusiv în zonele îndepărtate și rurale.

În scopul promovării dezvoltării rețelelor de bandă largă, Comisia Europeană va propune, mai târziu în acest an, un program ambițios privind politica europeană a spectrului radio, în vederea creșterii eficienței în gestionarea spectrului radio și a maximizării beneficiilor pentru consumatori și industrie.


Side Bar