Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/86

Brüsszel, 2008. február 13.

Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) kialakításának vizsgálata

A Bizottság közleményt nyújtott be az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) kialakításával kapcsolatban, amelynek fő célja, hogy a határon átnyúló bűnözés megelőzéséhez való hozzájárulás által megelőzze a tiltott határátlépéseket, csökkentse a tengeren életüket vesztő illegális bevándorlók számát, valamint fokozza az EU belső biztonságát.

Kihívások és célkitűzések

A Bizottság azt vizsgálja, hogy mely paraméterekkel lehetne létrehozni a – kezdetben az Unió déli és keleti külső határaira összpontosító – európai határőrizeti rendszert (EUROSUR), és ütemtervet terjeszt a tagállamok elé a „rendszerek rendszerének” a következő években történő fokozatos kiépítésével kapcsolatban. A Bizottság a határőrizet javítására koncentrál, az alábbi célokat követve:

  • Az EU területére észrevétlenül belépő illegális bevándorlók számának csökkentése

Jelenleg a nemzeti határőrizeti rendszerek az EU külső határainak csak egyes kiválasztott részeire terjednek ki. Technikai akadályok és pénzügyi korlátok miatt a megfigyelt területek jelenleg csak bizonyos sík és partmenti területekre korlátozódnak, valamint azokra a területekre, ahol műveleteket hajtanak végre.

A tagállamok határellenőrzésért felelős hatóságait gyorsabb és megbízhatóbb információkkal kell ellátni, ha nekik kell felderíteni, azonosítani, nyomon követni és elfogni azokat, akik illegálisan próbálnak bejutni az EU területére, és ezáltal csökkenteni azoknak az illegális bevándorlóknak a számát, akik észrevétlenül lépik át az EU külső határait.

  • Az illegális bevándorlás halálos áldozatai számának csökkentése azáltal, hogy több életet mentenek meg a tengereken

Számos illegális bevándorló és nemzetközi védelemre szoruló személy utazik rendkívül nehéz körülmények között, és hatalmas személyes kockázatot vállalnak azzal, hogy kísérletet tesznek járműveken, teherszállító hajókon stb. elbújva illegális módon bejutni az Európai Unióba. A közelmúltban gyakorivá vált, hajózásra alkalmatlan és túlzsúfolt csónakokkal véghezvitt utazások során nőtt sokszorosára azoknak a szerencsétlenül járt migránsoknak a száma, akik Afrika és a Kanári-szigetek között az Atlanti-óceánon, illetve a Földközi-tengeren vesztik életüket.

Az ilyen típusú illegális bevándorlásból származó tragikus halálesetek elfogadhatatlanok, és ezért jelentősen csökkenteni kell számukat. Növelni kell azokat a kapacitásokat, amelyek segítségével észlelhetők a kis csónakok a nyílt tengeren, nagyobb esélyt adva ezzel a keresésnek és a mentésnek, hogy több életet lehessen megmenteni a tengereken. A migrációkezelés előtt álló kihívások hosszú távú megoldására azonban csak olyan átfogó stratégiával van esély, amely kiterjed a harmadik országokkal való együttműködésre a határőrizet területén is.

  • Az egész EU belső biztonságának növelése a határokon átnyúló bűnözés visszaszorításával

A határőrizetnek nem csak az a célja, hogy meggátolja a jogosulatlan határátlépéseket, hanem az is, hogy küzdjön a határokon átnyúló bűnözés, azaz a terrorizmus, az emberkereskedelem, a kábítószer-csempészet és a tiltott fegyverkereskedelem ellen.

Ezeknek a fenyegetéseknek a leküzdése elsősorban a tagállamok rendőrségének és hírszerző szolgálatainak a feladata. Ugyanakkor egy mind nemzeti, mind európai szinten hatékony határigazgatási rendszer értékes eszköz lesz a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben.

Általános koncepció

Az európai határőrizeti rendszernek – EUROSUR – támogatnia kell a tagállamokat a teljes helyzeti tudatosság[1] elérésében saját külső határaikon, és abban, hogy fokozódjon nemzeti bűnüldöző hatóságaik reagálási képessége[2].

Az EUROSUR biztosítja a tagállamok hatóságai közötti napi együttműködést és kommunikációt modernizáló közös műszaki keretet, és támogatja a korszerű technológiák határőrizeti célokra történő felhasználását. Az egyik legfontosabb operatív célkitűzés a létező nemzeti és európai rendszerek közötti információmegosztás, amely azonban nem terjed ki a személyes adatokra.

Az EUROSUR létrehozása három, egy időben zajló szakaszra oszlana:

  1. 1. SZAKASZ: E szakasz célja, hogy a tagállami szinten meglévő határőrizeti rendszereket és mechanizmusokat összekapcsolja és egyszerűsítse.

Ezért a Külső Határok Alap által nyújtott finanszírozást a nemzeti határőrizeti rendszerek korszerűsítésére és kiterjesztésére kell fordítani, valamint arra, hogy az EU déli és keleti külső határain fekvő tagállamokban határellenőrzéssel foglalkozó nemzeti koordinációs központokat hozzanak létre.

Biztonságos, számítógépesített kommunikációs hálózatot kell kiépíteni annak érdekében, hogy a tagállami központok, valamint a Frontex adatokat cserélhessenek egymással és koordinálhassák tevékenységüket.

Meg kellene vizsgálni továbbá, hogy milyen pénzügyi és logisztikai segítséget nyújthatunk a kiválasztott szomszédos harmadik országoknak ahhoz, hogy ösztönözzük a tagállamokkal közösen folytatott határőrizeti operatív együttműködést.

  1. 2. SZAKASZ: E szakasz célja a megfigyelési eszközök hatékonyabb felhasználása uniós szinten.

Az uniós kutatási-fejlesztési programok felhasználásával javítani kell a megfigyelési eszközök és érzékelők (pl. műholdak, pilóta nélküli légi járművek stb.) műszaki teljesítményét.

A megfigyelési eszközök közös alkalmazása továbbá segítené a tagállamok hatóságait abban, hogy gyakoribb és megbízhatóbb információkat kapjanak külső határaikról és a határaikhoz közeli külső területekről.

Végezetül, a hírszerzési információk és a megfigyelési eszközök által szolgáltatott információk összekapcsolásával közös hírszerzési képet lehetne kapni a határokon kívüli területekről.

  1. 3. SZAKASZ: E szakasz célja, hogy az Unió tengeri területein közös információmegosztási környezetet hozzon létre. Ezt azáltal kell megvalósítani, hogy egy szélesebb körű hálózatba integrálják az összes olyan létező jelentési és nyomon követő rendszert, amely a tagállamok joghatósága alá tartozó és a szomszédos nyílt tengeri területekre terjed ki. Ez lehetővé teszi a határellenőrző hatóságok számára, hogy a sokféle rendszer integrált használata által kínált előnyöket élvezzék.

A jelenlegi migrációs nyomásra tekintettel az integrált hálózat az első körben csak a Földközi-tengerre, az Atlanti-óceán déli részére (Kanári-szigetek) és a Fekete-tengerre terjedne ki, és a belső biztonságra összpontosítana azáltal, hogy a határellenőrző és egyéb, a tenger biztonságában érdekelt és azért felelős hatóságokat összekapcsolja.

Később a jelentési és megfigyelési rendszerek integrált hálózata kiterjedhetne az EU teljes tengeri területére, valamint a határőrizettel kapcsolatos szempontokon túl minden tengerészeti tevékenységre, mint a tengeri biztonság, a tengeri környezet védelme, a halászat ellenőrzése és a bűnüldözés.

Míg az 1. és 2. szakasznak a tengeri és szárazföldi külső határokra kell kiterjedniük, addig a 3. szakasznak a tengeri területre kell koncentrálnia. A közleménynek a tengeri külső határok őrizetével kapcsolatos vonatkozásai az Európai Unió integrált tengerpolitikája által meghatározott általános keret részét képezik.

Az EUROSUR létrehozása döntő fontosságú lenne a közös európai integrált határőrizeti rendszer további fokozatos megteremtéséhez. Az e közleményben leírt különböző intézkedések végrehajtásakor a Külső Határok Alapnak kell a fő szolidaritási mechanizmus szerepét betöltenie a tagállamok számára az Európai Unión belüli tehermegosztásban.

Frattini alelnök tevékenységéről a következő internetes oldalon további információk állnak rendelkezésre : http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


[1] A helyzeti tudatosság arra vonatkozik, hogy a hatóságok hogyan képesek felderíteni a határokon át irányuló mozgásokat, és indokolt okot találni az ellenőrző intézkedések végrehajtására.

[2] A reagálási képesség arra vonatkozik, hogy mennyi időre van szükség a határon átnyúló mozgások elérésére és ellenőrzésére, és hogy mennyi időt és eszközt vesz igénybe a szokatlan helyzetekben való megfelelő reagálás.


Side Bar