Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT

Παρουσία του Επιτρόπου Antonio RUBERTI, οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών
μελών της  Ένωσης και των  κρατών της ΕΖΕΣ,  καθώς και σημαντικές
προσωπικότητες του πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου, πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες η τελετή προκήρυξης και απονομής των
βραβείων ERASMUS 1994.

Η τελετή αυτή αποτέλεσε την ευκαιρία να τονισθεί η πολύ σημαντική επιτυχία
του προγράμματος ERASMUS από το 1987 (πρόγραμμα κοινοτικής δράσης σχετικά
με την κινητικότητα των σπουδαστών) Η συνέχεια και η ανάπτυξη των
ενεργειών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό του θα εξασφαλιστούν και μετά το
1994 και για την επόμενη πενταετία (1995-1999) από το πρόγραμμα SOCRATES,
το οποίο περιλαμβάνεται για έγκριση στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου
Υπουργών Παιδείας την επόμενη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου. Το νέο αυτό πρόγραμμα
είναι επίσης καινοτόμο εφόσον απευθύνεται, και τούτο για πρώτη φορά, σε
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και προβλέπει κυρίως ότι θα διεξαχθούν
επίσης ενέργειες στα σχολεία.

Απονέμοντας βραβεία στα άτομα (εκπαιδευτικούς,  μέλη του διοικητικού
προσωπικού πανεπιστημίων και σπουδαστές) τα οποία διακρίθηκαν ιδιαιτέρως
για την συνεισφορά τους στη διάδοση και στην επιτυχία του προγράμματος
ERASMUS, η Επιτροπή αποσκοπούσε στο να τονίσει την εν λόγω μετάβαση. Δύο
βραβεία, των οποίων ο κατάλογος περιέχεται στο παράρτημα 1, απονεμήθηκαν
απίσης ανά συμμετέχουσα χώρα (κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη
της ΕΖΕΣ),  ένα,  αξίας 4.000  ECU, για  την κατηγορία  "Προσωπικό
πανεπιστημίων" και ένα, αξίας 3.000 ECU, για την κατηγορία "Σπουδαστές".

Η τελική επιλογή των βραβευθέντων, από ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή, υπό την
προεδρεία  της  κ.  Nicole  Fontaine,  Αντιπροέδρου  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, έγινε βάσει των προτάσεων που υπέβαλαν οι εθνικές υπηρεσίες
χορήγησης των υποτροφιών ERASMUS και η Επιτροπή.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των επτά ετών ύπαρξης του προγράμματος
ERASMUS,  πάνω  από  300.000  σπουδαστές  είχαν  τη  δυνατότητα  να
πραγματοποιήσουν στο  πλαίσιό του αναγνωρισμένη περίοδο  σπουδών στο
εξωτερικό, και πάνω από 50.000 καθηγητές παρέδωσαν μαθήματα σε άλλο
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της κοινότητας ή των χωρών της ΕΖΕΣ. Στο
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS  αναπτύχθηκαν εξ άλλου  εκατοντάδες
εντατικά προγράμματα και εξαιρετικά πολυάριθμοι κύκλοι μαθημάτων.

Παράρτημα 1 : Κατάλογος βραβευθέντων.

Παράρτημα 2 : Μέλη της κριτικής επιτροπής. 

Στο Γραφείο του ERASMUS είναι διαθέσιμη βιντεοκασέτα και φωτογραφίες από
την τελετή (Tηλ. 00 32 2 233 01 11 φαξ 00 32 2 233 01 50)

Annex 1 : PRICE WINNER LIST

BELGIUM

Staff member : 
Mrs Chantal Zoller Devroey
Director, Departement of International Relations, Universite Libre de
Bruxelles (ULB) 

Student :
Erasmus Student Netwerk - Gent

DENMARK

Staff member :
Prof. Lise-Lotte Hjulmand
Vice-Chairman of the International Committee, Copenhagen Business School

Student :
Bjorn Andresen
Lars Christensen
Vivi Maiken Holde
Southern Denmark Business School

GERMANY

Staff member :
Mrs Ines Remer
Mrs Christiane Schmidt
Co-workers, Eramsus Coordinating Office of the University of Leipzig

Student :
Ulrike Schewe
Oliver Tieste
University of Bremen

GREECE

Staff member :
Dr. Vasso Tocatlidou
Aristotle University of Thessaloniki

Student :
Konstantinos G. SAVAKIS
Athens University of Economics and Business

SPAIN

Staff member :
Mr. Carles Marti Jufresa
University of Barcelona

Student :
Juan Manuel Revuelta Perez
University of Valencia

FRANCE

Staff member :
Mr. Michel JOUVE
Vice President, Universite Michel de Montaigne (Bordeaux III)

Student : 
Sonia Belmar
Universite de Grenoble III
   

ITALY

Staff member :
Mrs Maria Sticchi Damiani
Institutional Coordinator ECTS (Business administration) - Free University
of Social Studies in Rome (LUISS)

Student : 
Matteo Tricarico
University of Siena

NEDERLAND

Staff member : 
Mrs Atie Siddre
Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam

Student : 
Jelle Calsbeek
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

PORTUGAL

Staff member :
Prof. Luiz Miguel Oosterbeek
Escola Superior de Technologia de Tomar

Student : 
Vitor Miguel Marques Pereira Dias
Lisbon New University

IRELAND

Staff member :
Mr Ciaran Taaffe
Vice Principal, Dublin Institute of Technology

Student : 
Leslie Burke
Waterford Regional Technical College

UNITED-KINGDOM

Staff member : 
Dr A. K. Smith
Department of Chemistry, the University of Liverpool

Student :
Philip Dalton
Adrian Lurie
University of Warwick

AUSTRIA

Staff member : 
Dr Manfred Grassenbauer
Technische Universitat Wien

Student : 
Gerhard Schloffer
University of Graz

FINLAND

Staff member : 
Ms Outi Savonlahti
Director of International Relations, University of Joensuu

Student : 
Marja Blomqvist
Helsinki University of Technology

ICELAND

Staff member : 
Dr Mikael Karlsson
Associate Professor in Philosophy, University of Iceland

Student : 
Larus Pall Olafsson
University of Iceland

NORWAY

Staff member : 
Mr Jan Petter Myklebust
Director, Office of International Relations University of Bergen

Student : 
Hans Olav Raen
Agder College, Kristiansand

SWEDEN

Staff member : 
Mr Nils Larsson
International Officer, Vaxjo University College

Student : 
Elin Frykman
Lund University

SWITZERLAND

Staff member : 
Mr Klaus Kuehne
Department of Social Work, Hohere Fachschule fuer Sozialarbeit HFS Bern

Student : 
Ursula Kundert
University of Zuerich

Annex 2 : Jury of ERASMUS Prizes 1994

Chair : Mrs Nicole FONTAINE, Vice President of the European Parlement

Members : 

- Prof. Josep BRICALL
 President of ERC (European Rector's Conference)

- Prof. Socrates KAPLANIS
 President of Eurashe

- Prof. Valerio GREMENTIERI
 Memebr of the EAC (Erasmus Advisory Committee)

- Mrs Aino SALLINEN
 Rector of the University of Jyvaskyla

* * *

Side Bar