Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Søndag d. 4. december 1994 fandt uddelingen og overrækkelsen af ERASMUS-
priser 1994 sted i Bruxelles i overværelse af medlem af Kommissionen,
Antonio Ruberti, undervisningsministrene fra Unionens medlemsstater og fra
EFTA-landene samt fremtrædende personer fra politiske og  akademiske
kredse.

Dette arrangement gav anledning til at understrege den store succes, som
ERASMUS-programmet (Fællesskabets handlingsprogram  til fremme af  de
studerendes mobilitet) har haft siden 1987. Videreførelsen og udviklingen
af aktionerne inden for ERASMUS-programmet er sikret i de kommende fem ar
(1995-1999)  gennem  SOCRATES-programmet,  hvis  vedtagelse  star  pa
dagsordenen for Radets møde d. 5. december. Dette nye program er ogsa
nyskabende, idet det for første gang henvender sig til alle niveauer af
undervisningen og navnlig abner mulighed for, at der ogsa gennemføres
aktioner i skolerne.

Kommissionen har med uddelingen af priser til personer (lærere, det
administrative personale pa universiteter og studerende), der i særlig
grad har bidraget til udbredelsen af ERASMUS-programmet og til dets
succes, ønsket at markere denne overgang. Der er blevet uddelt to priser
(jf. listen i bilag 1) i hvert af deltagerlandene (Den Europæiske Unions
medlemsstater og EFTA-landene), nemlig en pa 4 000 ECU i kategorien
"universitetspersonale" og en pa 3 000 ECU i kategorien "studerende".

En europæisk jury ledet af Nicole Fontaine, næstformand  i Europa-
Parlamentet, har foretaget den endelige udvælgelse af prisvinderne pa
grundlag af forslag indsendt af de nationale kontorer, der tildeler
ERASMUS-legater, og Kommissionen.

Til orientering kan det oplyses, at over 300 000 studerende i de syv ar,
hvor ERASMUS-programmet har eksisteret, har haft mulighed for inden for
rammerne af programmet at gennemføre et anerkendt studieophold i udlandet,
og over 50 000 lærere har kunnet undervise pa en anden højere læreanstalt
i Fællesskabet eller i EFTA-landene. Flere hundrede intensiv-kurser og en
lang række læseplaner er endvidere blevet udviklet i fællesskab inden for
rammerne af ERASMUS-programmet.

En video og fotos fra ceremonien er tilgængelige pa ERASMUS-kontoret (Tlf.
00 32 2 233 01 11; fax 00 32 2 233 01 50).

* * * 

Side Bar