Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

  Op zondag 4 december 1994 om 19.00 uur zal in het Residence Palace
  Theater te Brussel, in aanwezigheid van Commissaris Antonio RUBERTI, een
  aantal ministers van Onderwijs van de Lid-Staten van de Europese Unie
  alsmede  hooggeplaatste  persoonlijkheden uit de politieke  en  de
  academische wereld, de ceremonie van de bekendmaking en uitreiking van de
  ERASMUS-Prijzen voor 1994 plaats hebben. Deze manifestatie, die de
  bekroning vormt van het succes dat het ERASMUS-programma sinds 1987 heeft
  gekenmerkt, vindt plaats precies op de dag voordat de Raad van ministers
  van Onderwijs bijeenkomt om het programma SOCRATES aan te nemen, het
  communautaire programma betreffende het onderwijs voor de jaren 1995 -
  1999.

  Gedurende zeven academische jaren heeft het ERASMUS-programma meer dan
  300 000 studenten de mogelijkheid geboden, een erkende studieperiode in
  het buitenland door te brengen en daarnaast aan meer dan 50 000
  professoren om een leeropdracht te vervullen aan een andere instelling
  voor hoger onderwijs in de Gemeenschap of een van de EVA-landen.
  Daarnaast werden uit hoofde van ERASMUS honderden intensieve programma's
  georganiseerd en zeer vele curricula gemeenschappelijk ontwikkeld. Het
  programma  heeft,  kortom, alle verwachtingen -  zelfs  de  meest
  optimistische - overtroffen en nieuwe perspectieven geopend op het gebied
  van inter-universitaire samenwerking op Europees niveau. De acties van
  het programma ERASMUS zullen nu voor de komende vijf jaar in het kader
  van het nieuwe programma, SOCRATES, worden voortgezet en ontwikkeld.

  Om deze overgang te markeren heeft de Commissie besloten, ERASMUS-prijzen
  toe te kennen aan personen (onderwijzenden, universitair administratief
  personeel en studerenden), die zich bijzonder hebben onderscheiden door
  hun bijdrage tot de verspreiding en het succes van het programma ERASMUS.
  Zo zijn er per deelnemend land (de Lid-Staten van de Europese Unie en de
  EVA-landen) twee prijzen toegekend, een voor de categorie "universitair
  personeel" en een voor de categorie "studerenden".

  Een Europese jury is belast met de eindselectie van de kandidaten voor
  een prijs, aan de hand van voorstellen die werden ingediend door de
  Nationale Bureaus voor de toekenning van ERASMUS-beurzen en de Commissie.
  De leden van de jury, die wordt voorgezeten door de Vice-Voorzitter van
  het Europees Parlement, mevrouw Nicole FONTAINE, zijn: Professor Bricall,
  voorzitter van de Conferentie van Europese Rectoren, Mevrouw Professor
  Salinnen, voorzitter van de Noordse Raad van Rectoren,  Professor
  Grementieri, lid van het Raadgevend Comité voor ERASMUS en zelf in 1990
  begiftigd met een ERASMUS-prijs, en Professor Kaplanis,  aftredend
  voorzitter  van  EURASHE (organisatie van  voorzitters  van  niet-
  universitaire instellingen voor hoger onderwijs).

  De ceremonie van de prijsuitreiking is voor de pers toegankelijk. Vanaf 5
  december zijn een video en foto's van de plechtigheid beschikbaar bij het
  ERASMUS-Bureau (tel. 02/233.01.11, fax: 02/233.01.50).
                   * * *

Side Bar