Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Søndag den 4. december 1994 kl. 19.00 finder den officielle overrækkelse
af ERASMUS-priserne 1994 sted i "Théâtre Résidence Palace" i Bruxelles i
overværelse af kommissær Antonio Ruberti, undervisningsministrene for EU-
landene samt en række betydningsfulde personer fra politik, forskning og
højere uddannelse. Prisoverrækkkelsen, der skal ses som en anderkendelse
af den succes, ERASMUS-programmet har haft siden 1987, finder netop sted
dagen før, undervisningsministrene holder møde i Radet med henblik pa at
vedtage SOCRATES-programmet, der er et EU-program pa uddannelsesomradet,
der dækker tidsrummet 1995-1999.

I løbet af syv studiear har ERASMUS-programmet gjort det muligt for mere
end 300.000 studerende at gennemføre et anerkendt studieophold i udlandet
og for mere end 50.000 lærere at undervise pa en anden højere læreanstalt
i EU- eller EFTA-landene. Inden for rammerne af ERASMUS er der desuden
blevet afholdt i hundredvis af intensivprogrammer, og der er i fællesskab
blevet udviklet mange undervisningsplaner. Kort sagt, programmet har haft
meget større succes end forventet, selv blandt de mest optimistiske, og
dette har abnet op for nye perspektiver for sa vidt angar samarbejdet
mellem universiteterne pa europæisk plan. Det er inden for rammerne af det
nye SOCRATES-program, at aktionerne under ERASMUS-programmet i de kommende
fem ar vil blive videreført og -udviklet.

For at markere denne overgang har Kommissionen besluttet at uddele
ERASMUS-priser til personer (lærere, medlemmer af det administrative
personale pa universiteterne og studerende), der har gjort sig særligt
bemærkede pa grund af deres indsats i forbindelse med udbredelsen af
ERASMUS-programmet og den succes, dette har haft. Der vil saledes blive
uddelt to priser til hvert deltagerland (EU-lande og EFTA-lande), en i
kategorien "universitetspersonale" og en i kategorien "studerende".

En europæisk jury har faet til opgave at foretage den endelige udvælgelse
af prismodtagerne pa grundlag af en række forslag, som de nationale
kontorer for tildeling af ERASMUS-stipendier og Kommissionen er fremkommet
med. Juryen,  hvis formand er  næstformanden for Europa-Parlamentet,
Nicole Fontaine, bestar af følgende: professor Bricall, der er formand for
Den Europæiske Rektorkonference, professor Salinnen, der er formand for
Det Nordiske Rektorsamarbejde, professor Grementieri, der er medlem af Det
Radgivende Udvalg for ERASMUS og modtager af ERASMUS-prisen i 1990,
professor Kaplanis, der er afgaende formand for EURASHE (organisation
bestaende  af formændene  for  højere  læreanstalter, der  ikke  er
universiteter).

Prisoverrækkelsesceremonien er aben for pressen. Fra den 5. december 1994
vil der foreligge en video og en række fotos af ceremonien, som vil kunne
fas  ved henvendelse  pa ERASMUS-kontoret  (tlf.  02/233.01.11, fax.
02/233.01.50).

* * *

Side Bar