Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje inicjatywę „Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!”

Strasburg, 12 lutego 2019 r.

Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!”.

Celem inicjatywy jest: utworzenie specjalnych przepisów, które wyraźnie odróżniają papierosy elektroniczne od tytoniu i wyrobów farmaceutycznych. Organizatorzy wzywają Komisję do wprowadzenia nowych przepisów [w dziedzinie papierosów elektronicznych], których założeniem jest obowiązkowe przestrzeganie ścisłych norm w zakresie jakości, bezpieczeństwa i produkcji oraz odpowiedzialne praktyki marketingowe zapewniające ochronę młodzieży”.

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji tej inicjatywy odnosi się wyłącznie do dopuszczalności prawnej zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jeszcze jej treści.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 20 lutego 2019 r., kiedy to rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE. W 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła – w ramach orędzia przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera o stanie Unii – propozycje reform europejskiej inicjatywy obywatelskiej, aby jej forma była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika. W grudniu 2018 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły reformę i zmienione przepisy zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.

Po formalnej rejestracji inicjatywy milion obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami tej dopuszczalności proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, oczywiście niepoważne lub dokuczliwe ani nie może być w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Dodatkowe informacje

Pełny tekst proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

 

IP/19/989

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar